Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Медичні знання перших цивілізацій на території України.
Україна має багату історію розвитку медицини, яка корінням сягає у сиву давнину і відображає загальну культуру усіх народів, які її населяли.

Первісні люди заселили територію України близько мільйона років тому. Поза всяким сумнівом у боротьбі за життя людина здобувала і накопичувала досвід і медичні знання протягом усього періоду своєї еволюції. Проте через відсутність писемних джерел ми не можемо розповісти про медичні знання племен трипільської, середньостогівської , ямної та багатьох інших первісних культур які існували на території нашої держави в давнину. Завдяки появі таких джерел маємо досить ґрунтовні відомості про культуру, у тому числі й медицину, скіфів, що населяли Крим та усе Північне Причорномор'я та Приазов'я і мали торгові і культурні зв'язки з грецькими містами Ольвією, Тірою, Херсонесом та ін.

У VII - VI ст. до н.е. у середземноморських країнах великою славою користувалися скіфські лікарі Анахарсид і Токсарид.

Ось що сказано про Анахарсида (чи Анахарсіса) у «Словнику античності» (Москва, 1989): «Скіф з царського роду; вивчав грецькі звичаї, уклад життя і культуру, піддавав їх критичному осмисленню. Ідеалізуючи північні народи, греки нарекли Анахарсида Мудрим. Приписувані йому зібрання з 10 збережених до наших днів листів, які були датовані III ст. до н.е., свідчить про величезний інтерес до особи Анахарсида з боку давньогрецьких філософів. Він був лікарем-мислителем.

Про лікаря Токсарида, визнаного в Греції героєм, говориться, що походив він із простого скіфського роду, був «чоловік мудрий, який вирізнявся любов'ю до прекрасного і прагненням до благородних занять», помер в Афінах.

Скіфам були відомі цілющі властивості багатьох рослин, вони володіли деякими прийомами лікування різних хвороб, могли робити навіть трепанації.

Під час розкопок кургану Чортомлик поблизу Нікополя та кургану Куль-Оба недалеко від Керчі знайдено золоті й срібні вази із зображенням скіфів. На одній з них зображено скіфів, які надають лікарську допомогу (перев'язка нижньої кінцівки, витягання зуба). Деякі скіфи були обізнані з медициною античних греків, мали велику лікарську практику в Афінах (Анахарсіс, Томсаріс).

Скіфська медицина ґрунтувалась на досвіді багатьох поколінь. Протягом довгих сторіч самобутня, а в ряді випадків дуже оригінальна, вона нагромадила великий і багатий досвід в лікуванні хвороб та їхньому запобіганні. Проте в її арсеналі поруч з дуже цінними значились також засоби, доцільність яких вельми сумнівна. Це свідчить про те, що скіфська медицина виросла на базі багатовікового досвіду — емпірії і містила у собі раціональні основи. Представники скіфської народної медицини здобували свої знання з безпосереднього знайомства з предметами навколишньої природи. Повсякденне життя було основною причиною виникнення і розвитку медичних знань.Найважливішу ланку скіфської медицини становлять лікувальні засоби рослинного походження. Це випливало не тільки зі способу життя як кочових, так і землеробських скіфів, але й з рослинного багатства ними заселених земель. Україна, Кавказ і суміжні з ними території споконвіків славились своїми рослинними багатствами. Скіфський люд знайшов багато лікарських рослин серед степів і лісів. Зокрема античні мандрівники відмітили, що скіфські пастухи, спостерігаючи дію рослин на тваринах, переносили свої знання на людину. Значна кількість відкритих скіфами цілющих рослин не втратила свого значення і до сьогодні. От хоч би горицвіт, солодкий корінь, ревінь, подорожник, не кажучи вже про цибулю, часник та багато інших.

Серед цілющих рослин в скіфській медицині було чимало сильнодіючих, а то навіть і отруйних. Вони також використовувались скіфами для лікування. Для зменшення токсичної дії сильнодіючих та отруйних рослин скіфська народна медицина додавала до них різні домішки та відвари, такі як мед, бобові рослини тощо.

Різнотрав'я, що буяло на скіфських просторах, давало багато меду, з якого скіфи варили медовуху, додаючи до неї відвар коноплі і тим самим підсилюючи її наркотичну дію. З коноплі тепер добувається наркотик, відомий під назвами гашиш або маріхуана.

Античні письменники назвали тільки невеличку частину лікувальних рослин, уживаних скіфською народною медициною.Геродот, Плиній і Феофраст у своїх працях пишуть про скіфську траву «8сурЬісат пегЬат», що скіфськими лікарями застосовувалася «для лікування ран», «проти ядухи». Олександрійські лікарі Ктезія й Арістогітон теж захоплювалися лікувальними властивостями скіфської трави. Пліній свідчить, що «скіфська трава» ревінь від боліт Меотійських вивозиться зі Скіфії в Грецію, Італію й інші країни.

Є відомості, що скіфи сіяли лікарські рослини в садах і городах, тобто була розвинена агрокультура вирощування цих рослини. Скіфам були відомі й отруйні властивості аконіту. Плутарх згадує ще про дві лікувальні рослини, які виростали в ріці Танаіс (Дон) - злоненавистник (мова йде, мабуть, про бодязь) і аллінді з листками, схожими на капустяні. При розтиранні їх утворювався сік, який сильно зігрівав тіло. Є згадування про яхонт, бурштин, миш'як та інші солі, що добувалися в Скіфії. Для полегшення пологів жінки носили в намистах яхонти. Камінь «хризоліт» у здрібненому виді вживався усередину при болях у шлунку.

Широке застосування в скіфській медицині мали також засоби тваринного походження (боброва струмина, жири, мозок). Скіфській медицині були відомі «панти» — цінний медичний товар з висушених рогів молодого плямистого оленя.

Щодо санітарно-гігієнічних заходів у скіфського населення, то тут необхідно підкреслити особливе значення парової «скіфської лазні».

Досить було у скіфів раціональних заходів і у догляді за дітьми та охороні їхнього здоров'я.

Скіфська народна медицина користувалася з давніх-давен також хірургічними методами лікування і тут досягла значних успіхів. Виникла вона з подання хірургічної допомоги свійським тваринам і скеровувалась, очевидно, тільки на лікування органів і тканин, доступних без розтину порожнин людського тіла. Такі операції, як вправляння вивихів, лікування переломів, розрізування абсцесів, трепанація черепа, ампутація кінцівок, не кажучи вже про виривання зубів, були звичними у скіфів. При хірургічному лікуванні скіфи застосовували такі знеболюючі засоби: сп'яніння, опій, мандрагора тощо. Для лікування застосовували зміїну отруту. Слід відмітити, що скіфські лікарі та їх лікувальні засоби і методи мали свій вплив на грецьких лікарів, можливо, що і на Гіппократа.

Муміфікація та бальзамування померлих проводились скіфами на короткий час і скоріш з запобіжною метою. Ішлося про обвіз тіла померлих царів по підвладних племенах протягом не менше сорока днів. Скіфський спосіб бальзамування був оригінальним і розроблено його без істотних чужих впливів.

Медицина скіфів виробила за весь час свого розвитку багато раціональних методів лікування, але було в ній також немало ірраціональних лікувальних засобів і заходів, які не мали нічого спільного з наукою.

Так у своїх свідченнях про скіфську медицину Гіппократ пише про деякі прийоми лікування, що застосовувалися народними цілителями Скіфії: «коли почнуть хворіти, то відкривають обидві вени за вухами, і коли кров мине, то внаслідок слабості охоплюються сном і засинають». Метод кровопускання, за словами Гіппократа, застосовувався в скіфів при багатьох захворюваннях.

Отже, в своїй раціональній частині медицина скіфів ішла тим самим шляхом, яким ішла медицина інших народів стародавнього часу. Відомості про медичні знання скіфів є найдавнішими письмовими свідченнями про появу медичних знань на українських землях.


 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал