Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


При підготовці до практичного заняття. Вказати латинські еквіваленти даних термінів:
 

Завдання 1.

Вказати латинські еквіваленти даних термінів:

 

  «Танок каротин», видима пульсація сонних артерій на шиї при недостатності аортального клапана.
  Набухання шийних вен
  Пульсація шийних вен
  Позитивна венозна пульсація
  Негативна венозна пульсація
  Серцевий горб, що формується в дитячо-юнацькому віці при пороках серця
  Серцевий поштовх
  Верхівковий поштовх
  Високий верхівковий поштовх
  Посилений верхівковий поштовх
  Розлитий верхівковий поштовх
  Куполоподібний верхівковий поштовх
  Позитивний верхівковий поштовх
  Негативний верхівковий поштовх
  «котяче муркотіння» - систолічне чи діастолічне тремтіння грудної клітки
  Пульсація аорти
  Пульсація легеневої артерії
  Епігастральна пульсація
  Справжня печінкова пульсація
  Передаточна печінкова пульсація
  Бичаче серце
  Дилатація, розширення серця
  Гіпертрофія лівого передсердя
  Гіпертрофія лівого шлуночка

 

Завдання 2

Продовжіть відповідь :

1.Відносна серцева тупість являє собою ………

2.Абсолютна серцева тупість це -. ……..

3.Правий контур серця утворений: .,……..

4.Лівий контур серця утворений……………

5.Назвіть послідовність перкусії меж серця……..

6.З чого починають перкусію правої межі серця………

7. Де в нормі знаходяться права, верхня, ліві межі відносної тупості серця………..

8. Де в нормі знаходяться права, верхня, ліві межі абсолютної серцевої тупості….

9.Вкажіть ширину судинного пучка в нормі…………..

10.Назвіть умови збільшення абсолютної серцевої тупості…………

11.Коли зменшується площа абсолютної серцевої тупості…………

12.Назвіть стан, коли межі серця збільшуються вліво, вгору, вправо………..

13.Вкажіть порядок пальпації серця……..

14.Перерахуйте властивості верхівкового поштовху………

15.Де визначають систолічне та діастолічне тремтіння(«котяче муркотіння»)…..

 

3авдання 3

Дати відповіді на тестові запитання

1.Верхівковий поштовх в нормі розташований в:

1.5 міжребер'ї по середньо ключичній лінії

2. 5 міжребер'ї на 1-1,5см досередини від середньоключичної лінії

3. 5 міжребер'ї на 0,5-2см досередини від середньоключичної лінії

4. 5 міжребер'ї на 1-1,5см назовні від середньоключичної лінії

5. 5 міжребер'ї на 0,5-2см середньоключичної лінії

 

2.Верхівковий поштовх зміщується вліво при:1.ексудативному перикардиті

2.стенозі мітрального отвору

3.емфіземі легень

4.лівосторонньому ексудативному плевриті

5.аортальних пороках серця

3.Патологічні зміщення верхівкового поштовху вліво бувають при:

1.гіпертрофії лівого шлуночка

2.асциті

3.метеооризмі

4.емфіземі легень

5.пневмосклерозі

 

4.Площа нормального верхівкового поштовху становить:

1.1-2см²

2.3-4см²

3.2,5-3,5см²

4.2-4см²

5.3,5-4,5см²

5.Розлитим (розповсюдженим) називається такий верхівковий поштовх, площа якого становить більше:

1.1см²

2.2см²

3.3см²

4.4см²

5.5см²

 

6.Розлитий верхівковий поштовх виникає при:

1.недостатності мітрального клапана

2.стенозі устя аорти

3.гіпертрофії і дилатації лівого шлуночка

4.недостатності клапанів аорти

5.гіпертонічній хворобі

 

7.При тонкій грудній клітці верхівковий поштовх може зникнути при:

1.пневмосклерозі

2.ентероптозі

3.метеоризмі

4.посиленні скоротливості серця

5.ексудативному перикардиті

 

8.Високий верхівковий поштовх свідчить про:

1.гіпертрофію лівого шлуночка

2.дилятацію лівого шлуночка

3.стеноз мітрального клапана

4.недостатність мітрального отвору

5.стеноз гирла аорти

 

9.Низький верхівковий поштовх свідчить про:

1.Недостатність мітрального клапана

2.стеноз

3.гіпертрофії лівого шлуночка

4.недостатьність клапанів аорти

5.дилятації лівого шлуночка при слабкості його скоротливої здатності

10.Резистентний верхівковий поштовх свідчить про:

1.недостатності мітрального клапана2.недостатності клапанів аорти

3.стеноз гирла аорти

4.гіпертрофію лівого шлуночка

5.дилятацію порожнини лівого шлуночка

 

11.Від'ємний верхівковий поштовх спостерігається при:

1.ексудативному перикардиті

2.гіпертрофії лівого шлуночка

3.дилятації лівого шлуночка

4.зрощенні обох листків перикарда між собою і з грудною кліткою

5.гіпертрофії правого шлуночка

 

12.Надчеревна пульсація, яка посилюється на вдосі, свідчить про:

1.атеросклероз аорти

2.гіпертрофію лівого шлуночка

3. гіпертрофію правого шлуночка

4.аневризму аорти

5.судинну пухлину печінки (гемангіому)

 

13.Який симптом може супроводжувати наявність надчеревної пульсації, обумовленої гіпертрофією правого шлуночка:

1.Ландольфі

2.Дмитренко

3.Плеша

4.Попова-Савельєва

5.Мюллера

 

14.Симптом Плеша свідчить про таку ваду серця:

1.недостатність мітрального клапана

2.стеноз мітрального отвору

3.недостатність клапанів аорти

4.стеноз гирла аорти

5.недостатність трьохстулкового клапана

15.Артеріальна пульсація печінки може виникати при:

1.недостатність мітрального клапана

2.недостатність клапанів аорти

3.недостатність трьохстулкового клапана

4.недостатність скоротливої функції лівого шлуночка

5.гіпертрофії правого шлуночка

 

16.Венозна пульсація печінки може виникнути при:

1. стеноз мітрального отвору

2. недостатність клапанів аорти

3. недостатність трьохстулкового клапана

4. недостатність скоротливої функції лівого шлуночка

5. гіпертрофії правого шлуночка


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал