Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Два звуки.
1. Боягуз, злюка, боєць, алюміній, хрящ.

2. Кольє, коляда, розіб'ю, зоря, п'яльця.

3. Пояс, вояж, сум'яття, велюр, куля.

4. Лящ, бюро, хом'як, єпископ, ключ.

5. Заєць, в'юн, віяло, п'єса, кар'єра.

2. Вкажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом.

1. Пір...їна, Лук...ян, черв...як, мавп...ячий, б...язь.

2. Верф...ю, сузір...я, торф...яний, духм...яний, зв...язківець.

3. Ін...єкція, п...єдестал, миш...як, верб...я, об...єкт.

4. 3...єднати, під...язичний, дит...ясла, б...юро, моркв...яний.

5. Монтеск...є, Руж...є, кур...єр, ф...юзеляж, р...юкзак.

3. У якому рядку всі слова пишуться з Ь?

1. Нанівец..., котит...ся, дніпрове..кий, болгар...ський, уманс.кий.

2. Вихован...ці, стіл...ці, бан...щик, зачіс..ці, рибал...ці.

3. Брун...ці, шпил...ці, нян...ці, лял...ці, хустин...ці.

4. Рибон...ці, хат...ці, сон...ця, бул...йон, міл...йон.

5. Різ...бяр, нен...чин, виховател...чин, порт...єра, їдал...ня.

4. Яке зі слів має лексичне значення «орган слуху й рівноваги

в людини і хребетних тварин»?

1. Око.

2. Чоло.

3. Вухо.

4. Ніс.

5. Рука.

5. Вкажіть речення, в якому є діалектизми.

1. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів: це квітка ніжна

і чудова коханих батьківських степів (Т. Масенко).

2. Піддеревами, на білому, як цукор, снігу сіткою лягла тінь (М. Коцюбинський).

3. Довкола сплять, порозкидавшись, десятки його легінів, і тільки він не

може лягти: чекає, доки з'явиться на небі безліч птиць, що звістять йому

звільнення (В. Шевчук).

4. Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко)

5. Зібралися три сини вдовиці, осідлали коней вороних і поїхали з

побратимами на рать (Українська легенда).

6. Вкажіть, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо.

1. Не/вгавати, не/волити/, не/зчутися, не/зрозуміти, не/погодитися.

2. Не/навидіти, не/покоїтися (не бути похованим), не/сподіватися,

не/сказати, не/подвоїти.

3. Не/захлинутися, не/минати, не/гурбуватися, не/розкинутися, не/майоріти.

4. Не/гримати, не/каламутити, не/зітхати, не/добачати, не/славити (ганьбити).

5. Не/доїдати, не/потребувати, не/дорівнювати, не/вірити, не/дочитати.

7. У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників?

1. День у день, без кінця-краю, віч-на-віч, не до вподоби, казна-де.

2. На зло, зозла, час від часу, без упину, безперестанку.

3. У стократ, по-друге, як-небудь, рік у рік, навиворіт.

4. По двоє, вдвох, десь-то, до ладу, на жаль.

5. По-моєму, по-зимовому, хтозна-коли, будь-де, рік-у-рік.

8. У якому рядку всі сполучники складені?

1. В міру того як, після того як, тому що, незважаючи на те що, через те що.2. Внаслідок того як, для того щоб, затим щоб, у зв'язку з тим що, якби.

3. Дарма що, так що, як тільки, якщо, однак.

4. Оскільки, коли б, внаслідок того що, проте, щоб.

5. Або, зате, якщо, як, ані...ані.

9. Словосполучення якого рядка однакові за відношенням

між головним і залежним словами?

1. Тридцять учнів, перші квіти, шостий з краю, троє дітей, багато помилок,

один із них.

2. Виявитися здібним, повернутися задоволеним, крокувати пліч-о-пліч,

кілька років, мереживо казки, група учнів.

3. Радіти успіхам, переповнений емоціями, сприймати музику, зроблений

з металу, розповідати про подію, розповідати товаришеві.

4. Написати крейдою, працювати з радістю, підписано нерозбірливо,

перевірено директором, овіяний легендою, красивий душею.

5. Перемогти у спорті, розмовляти з товаришем, співати в хорі, покласти

на стіл, ходити по полю, ставитися з пошаною.

10. У якому реченні простий дієслівний присудок ускладнений

часткою?

1. На Музичука написали, що вбитий, а він візьми й прийди (Є. Гуцало).

2. От, здається, ти зайдеш і сядеш тихенько до столу (Є. Летюк).

3.1 я сів писати статті (Ю. Смолич).

4. Ти не плач, не плач, і пробач мені, чуєш, пробач (Л. Талалай).

5. Дивлюся на руки свої і питаю-питаюся: — Ну що вам і як вам, півділа

зробили чи все? (В. Бровченко)

11. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки при

прямій мові?

1. І журавлик заспівав радісно: «Не звіть мене журавликом, щоб я не

журився! А звіть мене веселиком, щоб я веселився!» (О. Іванченко).2. Позвали Лисицю, Ведмідь і каже: «Лисичко, треба тобі йти до Лева

побалакати з ним...» — «А що ж я хіба у Бога теля з'їла, чи що? Хай хто-не-

будь інший піде» (Народна творчість).

3. «Легше сказати, ніж зробити», — мовила стара, коли її попросили

мовчати («Шведські прислів'я та приказки»).

4. «Не біда — поет відмовив — як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими

повтікають, ти мені їх не завернеш» (Леся Українка).

5. «Де ж твоя, мій гостю, справа?» —далі вже поет озвався (Леся Українка).

12. У якому рядку правильно названо засоби зв'язку підрядної

частини з головною у складнопідрядному реченні причини?

1. Оскільки, тому що, через те що, бо, у зв'язку з тим що, завдяки тому

що, адже.

2. Бо, для того щоб, через те що, тому що, тим що, завдяки тому що, позаяк.

3. Тому що, тим що, через те що, дарма що, завдяки тому що, оскільки, бо.

4. Через те що, бо, тому що, так що, якщо, тим що, внаслідок того що.

5. Завдяки тому що, у зв'язку з тим що, тому що, всупереч тому що, бо,

адже, позаяк.

III РІВЕНЬ

1.Знайдіть відповідність між узагальненими (родовими) назвами й групами слів.

1.Почуття.

2.Їха.

3.Птахи.

4.Ягоди.

5.Опредмечені дії.

А.Читання, малювання, спів, креслення,розуміння.

Б.Сокіл, колібрі, снігур, ластівка, зозуля.

В.Радість, гордість, тривога, співчуття.

Г.Калина, малина, смородина, ожина, полуниці.

Д.Хліб, борщ, шашлик, вареник, каша.

2. З’ясуйте у яких реченнях вжито синоніми.

1.Правда та кривда - як вогонь і вода (Народна творчість).

2.Занесло, замело,завіяло дороги мої, і мости (В.Мордаль)

3.Яка гребля, такий млин, який батько, такий син(Народна творчість)

4.Як лютий не лютуй, а весну брів не хмур (Народна творчість).

5.Сумно,журно заспівав одинокий сигнальний ріжок (Б.Комаров).

6.А це зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося (Т.Коломієць).

7.Обабіч шляху виднілися у степу хутори, бовваніли на далеких обріях, як зелені острови по синьому морі (Г.Тютюнник).

Варіант №12

II РІВЕНЬ

1. У якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних

звуків при словозміні чи словотворенні?

1. Гатити, водопій, сон, мох, шелест.

2. Особа, пшоно, череда, вовк, студент.

3. Голова, слово, осінь, Канів, день.

4. Стояти, сім, джерело, тінь, берег.

5. Вітер, женити, сторона, колгосп, рот.

2 .Вкажіть, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.

1. Яр-лик, якнай-легше, стін-газета, зі-в'янути, са-джанець.

2.1. П.-Котляревський, бе-з'язикий, довод-жу, по-клик, буль-йон.

3. Сер-йозно, нянь-чин, вій-сько, дзьо-бати, вояч-чина.

4. Мен-ший, зап'-ястний, товари-ство, ви-мкнути, під-йом.

5. Прі-рва, пе-ньок, боє-здатність, котрий-небудь, від-жати.

3. Зазначте, у якому рядку всі слова пишуться з подвоєними


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал