Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Роль та зміст первинних документів у податковому обліку
Нормами Податкового кодексу в якості джерел податкової інформації названі:

- ­первинні бухгалтерські документи;

- ­регістри бухгалтерського обліку;

- ­фінансова звітність;

- ­інші документи, пов'язані з численням і сплатою податків і зборів.

Первинні документи. Виходячи із форми первинні документи, що використовуються в податковому обліку, умовно можуть бути розділені на три групи:

- ­встановлені податковим законодавством;

- ­первинні документи бухгалтерського обліку;

- ­розроблені підприємством самостійно.

Регістри бухгалтерського обліку. Один з головних інструментів податкового обліку ­ угрупування даних первинних документів в аналітичні регістри згідно з вимогами податкового, а не бухгалтерського законодавства для формування та визначення об’єктів обліку, податкової бази, а також заповнення податкових декларацій та розрахунків.

Податковий кодекс України пропонує в якості документів податкового обліку використати регістри бухгалтерського обліку.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачає що:

- ­підприємства самостійно обирають форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації і узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних принципів, встановлених цим Законом, і з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних (п.5 ст.8);

- ­інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, систематизувалася на рахунках бухгалтерського обліку... шляхом подвійного запису їх на взаємозв’язаних рахунках бухгалтерського обліку« (п. 3 ст.9).

Таким чином, Закон не вимагає ведення регістрів по якійсь певній формі, і це відповідає загальноприйнятій світовій практиці. Форми регістрів податкового обліку й порядок відображення в них даних первинних і узагальнюючих облікових документів розробляються платником податків самостійно, за винятком установлених законодавчо. Наприклад, до встановлених законодавством відносяться реєстри отриманих та виданих податкових накладних.

Облік в розроблених податкових регістрах організовується так, щоб забезпечити безперервне віддзеркалення в хронологічному порядку фактів господарської діяльності, які відповідно до встановленого податкового законодавством порядку спричиняють за собою або можуть спричинити зміну розміру об’єкти обліку (об’єкту оподаткування) та його податкової бази.

Фінансова звітність.Склад податкових і бухгалтерських доходів не ідентичний, структура фінансової звітності істотно відрізняється від структури декларації по податку на прибуток підприємств, але зближення методології розрахунку фінансового результату в фінансовому та податковому обліку призвело до необхідності при перевірці порівняння даних фінансової та податкової звітності.

Інші документи, пов'язані з численням і сплатою податків і зборів. Єдиної класифікації документів, що використовуються в підприємницькій діяльності, не існує, але норми ПКУ визначають достатньо чіткий перелік інших підприємницьких документів, що можуть використовуватися в податковому обліку.


 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал