Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мережна модель
Деякі дані природніше моделюються множиною батьків на кожну дитину, або відношеннями безпосередньо між записами-дітьми, які не мають спільного батька. Мережна модель була розроблена, щоб задовольнити таку потребу. На відміну від ієрархічних структур даних, мережні моделі не обмежуються лише вертикальними зв’язками між батьками і дітьми – в межах моделі можливі зв’язки по вертикалі, горизонталі та діагоналі.

За ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005: мережна модель – модель даних, що ґрунтується на мережній структурі, яка впорядковує сутності або атрибути як вузли (вершини) і на відміну від деревоподібної структури допускає, щоб вузол мав кілька батьківських вузлів.

На рис. 1.4 показано приклад мережного відображення того ж набору земельних ділянок, що були нами змодельовані з використанням ієрархічної структури.

Рисунок 1.4. Мережна модель бази даних

Найсуттєвішою відмінністю мережної структури від ієрархічної є те, що у мережній моделі менше елементів бази даних, але набагато більше зв’язків між елементами. Зверніть увагу, що спільна лінія L6 має двох батьків, обидві ділянки А і B мають посилання на елемент L6. Аналогічно, точка n3 зв’язана з трьома лінійними об’єктами (L3, L5 і L6), які починаються/закінчуються в цій точці.

Перевага мережної моделі полягає в тому, що вона концептуально простіша та набагато гнучкіша, і, таким чином, може ефективніше моделювати відношення між об’єктами реального світу, ніж сувора ієрархія. Також при реалізації мережної моделі започаткували впровадження ідеї відповідності стандартам. Мова, що використовувалася для взаємодії з базою даних, була стандартизована для усіх імплементацій мережної моделі, поліпшуючи тим самим адміністрування та портативність баз даних.

Основним недоліком мережної моделі є складність системи, оскільки з’являється велика кількість зв’язків між елементами бази даних, якими необхідно керувати. Для доступу до елементів даних користувачі бази даних повинні мати чітке розуміння структури даних, оскільки доступ здійснюється шляхом обходу посилань в середині структури. Крім того, залишається не вирішеним питання структурної незалежності. Як і в ієрархічній моделі, зміни в структурі бази даних потребують внесення змін в прикладні програми.

На конференції з питань мов для систем оброблення даних (CODASYL) в 1971 році було формально визнано мережну модель, але вона значною мірою буда заміщена в індустрії СКБД реляційною моделлю на початку 1980-х років.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал