Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Урок 4. ТЕМА, ОСНОВНА ДУМКА, ЗАГОЛОВОК ТЕКСТУ
Мета: поглибити і поширити знання учнів про текст; розвивати вміння самостійно визначати тему, основну думку тексту, добирати заголовок; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати уважність, спостережливість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 10)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Спробуйте пояснити вислів каліграфічної хвилинки.

— Слова ми добираємо залежно від того, як ми ставимося до предмета чи події. Дуже часто ми не звертаємо увагу на ті слова, вислови, що використовуємо. Ви із захватом читаєте казки, вірші, оповідання письменників і поетів, тому що вони вдало володіють словом, правильно і послідовно висловлюють свої думки. Ви теж можете цього навчитися. А допоможе вам оволодіти цими вміннями і навичками розділ підручника під назвою «Текст».

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підготовча робота

— Що називається текстом? (Зв’язна за змістом розповідь)

— Які ознаки тексту ви знаєте? (Текст має тему, основну думку, до нього можна дібрати заголовок.)

— Що є темою, основною думкою тексту?

— З яких частин складається текст? (Зачин, основна частина, кінцівка)

2. Робота за підручником (вправа 13, с. 11)

• Самостійне читання тексту учнями.

• Робота над текстом.

— Чи утворює прочитаний вами уривок текст? Обґрунтуйте свою думку.

— Який заголовок можна придумати до тексту?

Учні зачитують зачин і кінцівку тексту.

— Прочитайте основну частину тексту.

— Які слова допомогли автору уникнути повторів?

• Вибіркове списування з граматичним завданням.

— Випишіть речення з цими словами.

У виділеному реченні учні підкреслюють головні та другорядні члени речення.

3. Словникова скарбничка

Вдень (удень) — у денний час.

Гра «Віднови прислів'я»

Тепло, землі, вдень, рідній, на, і, вночі, і.

Вранці (уранці) — у ранковий час, ранком, зрання, рано.

Гра «Скажи одним словом»

Час доби, коли сходить сонце... (Вранці)

— Послухайте вірш. Назвіть у ньому словникове слово.

Уранці трави з росою

Червень косить косою.

М. Сингаївський

4. Робота за підручником (вправа 14, с. 11-12)

Учні читають речення, вміщені у вправі 14. З’ясовують, чи утворюють вони текст.

— Які речення не стосуються тексту? Прочитайте їх.

— Прочитайте відредагований текст. Визначте його тему.

— Запишіть відредагований текст у зошити.

— Поясніть значення слова прем’єра.

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота (вправа 15, с. 12)

• Добирання заголовків до текстів вправ 13, 14.• Складання розповіді за виділеним реченням.

2. Перевірка виконаної роботи

Виправлення мовних помилок.

3. Робота в парах над деформованим текстом

— Розташуйте рядки вірша в такому порядку, щоб вийшов зв’язний текст.

— Прочитайте відновлений текст.

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Розтанула зоря досвітня, 1

лежить навкіл твоя земля. 4

росою вкрилися поля. 2

Ласкава, щедра і привітна 3

Твоя це Мати — Батьківщина, 5

тобі лежать в широкий світ. 8

твій дім з малих дитячих літ. 6

Звідсіль дорога і стежина. 7

— Випишіть з тексту слова, будова яких відповідає поданій схемі.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Прочитайте речення лівого і правого стовпчиків.

Що стрункіше від тополі? Посередині галявини росте кремезний дуб. Це могутнє дерево широко розкинуло своє гілля.
Золота берізка опустила свої віти. Як гарно клени підросли! Шумить сердитий вітер, але дуб не гнеться. Дуб — найміцніше дерево наших лісів.

— Які з цих речень становлять текст? Доведіть свою думку.

— Чому речення лівого стовпчика не утворюють текст?

— Які характерні ознаки тексту ви запам’ятали?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 16 (с. 12).

 

Урок 5. ТЕМА, ОСНОВНА ДУМКА В ТЕКСТАХ — РОЗПОВІДЯХ, ОПИСАХ, МІРКУВАННЯХ

Мета: вчити учнів самостійно формулювати тему, основну думку тексту, добирати заголовок, який відповідає темі, основній думці тексту, виявляти у тексті слова, речення, які допомагають визначити основну думку тексту; розвивати увагу, спостережливість; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 10)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати тему, основну думку у текстах різних типів; спостерігати, чи залежить тема та основна думка від типу тексту.

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Підготовча робота. Робота за таблицею

3. Робота за підручником

1) Вправа 17 (с. 12-13).

 • Читання тексту учнями та з’ясування значення невідомих слів.
 • Переказ змісту прочитаного тексту.
 • Визначення типу тексту, теми і мети.
 • Добирання заголовка.
 • Вибіркове списування.

— Знайдіть у тексті і запишіть у зошити речення, у яких розкривається основна думка тексту-розповіді. (Сонечко — корисна комаха. Вона знищує ненажерливу попелицю.)

2) Вправа 18 (с. 13).

 • Читання тексту та визначення його типу.

— Що цікавого дізналися з тексту?

 • Визначення теми, мети тексту.
 • Добирання учнями заголовка та запис його в зошити.

— Знайдіть у тексті опис сонечка і запишіть його в зошити.

3) Вправа 19 (с. 13-14).

 • Читання тексту та визначення його типу.
 • З’ясування характерних ознак тексту-міркування: твердження, доказу і висновку.
 • Визначення теми, мети тексту, добирання заголовка.
 • Списування речень-доказів, які автор уживає у тексті.

— Знайдіть і підкресліть слова, які доречно вживати у текстах-міркуваннях.

Висновок. Ми розглянули три типи текстів.

— Про кого йдеться в усіх цих текстах? (Про сонечко)

— Отже, тема цих текстів однакова.

— А основна думка? Від чого залежить основна думка тексту? (Від типу тексту)

— Щоб визначити основну думку тексту, слід звертати увагу на те, до якого типу належить поданий текст.

3. Фізкультхвилинка

4. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

5. Творча робота

— Прочитайте слова, записані на дошці.

Рано, спочатку, потім, удень, після уроків, пізніше, надвечір, увечері.

— На що вказують ці слова? (На послідовність подій)

— Використовуючи ці слова, складіть розповідь про свій день.

2. Гра «Кращий знавець мови»

— Прочитайте і відгадайте загадку.

ХТО ДІД?

З’їжджалися дочки у гості до діда:

ось там Завірюха санчатами їде,

за нею Метелиця слідом мете,

Хурделиця хугу з собою веде.

А тільки-но вітер у полі завіє,

як стануть на межі Хуртеча й Завія.

Нарешті, удвох з Заметіллю приїхала

найменша — улюблена донечка Віхола.

— Знайдіть слова-синоніми.

— Поясніть заголовок.

— Що може означати слово дід?

— Розкажіть про свого дідуся.

1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на уроці?

— У чому зазнали труднощів?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 20 (с. 14) — за вибором учнів.

 

Урок 6. ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

Мета: вчити учнів використовувати лексичні засоби для зв'язку речень у тексті; розвивати вміння зв'язувати речення в тексті за допомогою особових займенників (він, такий, цей), слів (тоді, спочатку, потім); розвивати мовленнєві вміння; виховувати повагу до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Всі сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

А старанно працювати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 20, с. 14)

Учні зачитують складені тексти.

— Що таке текст?

— Які типи текстів ви знаєте?

— До якого типу текстів належить ваш текст? Обґрунтуйте свою думку.

2. Каліграфічна хвилинка

Нн нп нм ам ат ям ят напам’ять

Мати своє дитя знає напам’ять: і очима, і руками.

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова напам’ять.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми розглянемо засоби зв’язку речень у тексті.

Щоб наші тексти були правильними і цікавими, ми будемо вчитися вдосконалювати їх, уникаючи повторення одних і тих самих слів. А допоможуть нам у цьому синоніми, споріднені слова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективне виконання вправи 21 (с. 14)

Виразне читання учнями тексту та визначення його головної думки

— Які недоліки ви помітили у тексті?

— Назвіть ці слова.

— Спробуйте відредагувати цей текст, замінюючи слова, які повторюються, словами з довідки.

— Запишіть відредагований текст у зошити.

— Прочитайте, що у вас вийшло.

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 15)

3. Тренувальна вправа 22 (с. 15)

• Самостійне читання тексту учнями.

• Визначення типу тексту, його теми, мети, добирання заголовка.

• Словникова скарбничка.

— Яке слово в цьому тексті привернуло вашу увагу? (Ноутбук)

— Поясніть його значення, скориставшись підказкою у підручнику.

— Назвіть виділені в тексті слова.

— Яку роль вони відіграють?

— Спробуйте самостійно вдосконалити текст.

— Запишіть його у зошити.

— Які слова допомогли пов’язати речення в тексті?

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах над деформованим текстом (вправа 23, с. 15)

— Розташуйте рядки вірша у такому порядку, щоб вийшов зв’язний текст.

— Прочитайте правильний текст.

— Доберіть до нього заголовок.

Добирання антоніма, складання речення.

2. Робота в парах. Гра «Редактор»

— Прочитайте текст.

— Що цікавого дізналися з тексту?

— Знайдіть і підкресліть у ньому недоліки.

— Виправте їх, використавши синоніми.

Колись польові волошки у наших краях не росли. Волошки потрапили до нас разом із житом. Почали сіяти на полях жито — виросли поруч із ним і волошки. Насіння волошок ховалося серед житніх зерен і так мандрувало разом із ними.

— Прочитайте вдосконалений текст.

— Які слова допомогли вам уникнути повторів?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Яку тему розглянули на уроці?

— Як уникнути повторів під час побудови тексту?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 24 (с. 16).

 

Урок 7. ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. ПЛАН ТЕКСТУ

Мета: вчити учнів ділити текст на логічно завершені частини та складати план тексту; розвивати вміння складати текст за планом; виховувати спостережливість, уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 24, с. 16)

Учні зачитують складені тексти-розповіді.

— Які слова ви використали у тексті для зв’язку речень?

2. Каліграфічна хвилинка

Загадка

• Червоніє суниця, стигне в полі пшениця.

І купаються дітки в теплій річці... (улітку).

Вв вл іл Ул ук ікт к ул влітку улітку літом

Кому влітку холод, тому взимку голод.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Діти, вдома ви складали розповідь про кульбабку. Але кожного року завдання на уроках мови буде ускладнюватися. Ви матимете навчитися писати великі детальні розповіді, записувати поширені перекази, складати твори значного обсягу. Щоб гарно виконувати подібні завдання, вам потрібно навчитися ділити текст на частини та складати план до цього тексту. Це допоможе вам послідовно викладати свої думки.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання вправи 25 (с. 16)

— Прочитайте виразно текст.

— Про що у ньому йдеться?

— Доведіть це словами з тексту.

— Прочитайте кінцівку тексту.

— Відредагуйте кінцівку тексту, використавши слова, подані у підручнику.

— Запишіть цей текст у зошит.

2. Складання плану тексту (вправа 26, с. 16-17)

Учні читають текст та визначають його тему і мету.

1) Конкурс на добирання кращого заголовка до тексту.

— Запишіть його каліграфічно у зошити.

2) Складання плану до тексту.

— Прочитайте перше завдання до вправи, вміщене на с. 17.

— Чи зрозуміле воно вам?

— Опрацюйте його у парах.

Зразок плану

1. Незвичайний чоловік.

2. Весела донька.

3. Друга донька.

4. Золотиста донька.

5. Біла донька.

Перевірка виконаної роботи.

3) Переказ тексту за складеним планом.

— Для чого потрібен план?

Висновок. План допомагає висловлювати думки послідовно, не пропустити чогось важливого.

4) Запис відповіді на кілька пунктів плану (за вибором учнів).

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Цікаво знати!

• Хто двічі народжується, а раз помирає? (Птах)

— Сьогодні ми поговоримо про дивовижного птаха. Це шишкар. (Демонстрування фотоілюстрації.)

На відміну від інших птахів, шишкар виводить пташенят узимку. Уявляєте, навколо двадцяти-тридцятиградусний мороз, а в гнізді у нього — яйця або оголені пташенята лежать?

Ялиновий шишкар — невеличкий птах, трохи більший за горобця. Поширені шишкарі у хвойних лісах Карпат і Криму. Годуються вони в основному насінням сосен, ялин. В урожайний рік шишкарям узимку вдосталь корму. От вони і починають мостити гнізда та виводити пташенят у ситну для них пору року — зимою. Шишкар-ялинник будує таке тепле гніздо, що ні яйця, ні пташенята у ньому не замерзають.

Характерною ознакою цих своєрідних птахів є дзьоб, нижня і верхня частина якого зігнуті і перехрещуються між собою. Це пристосування для того, щоб витягувати з-під лусок шишок сосни і ялини насіння, яке є улюбленим кормом. До речі, вилуплюються пташенята з яйця з прямим дзьобом, але через 3 тижні його краї перехрещуються.

Ще одну особливість мають ці пташки. Хвойне смолисте насіння — основні ласощі шишкаря. І тому тіло старого шишкаря настільки просочується смолою, що не піддається гниттю. Десять-п’ятнадцять років може лежати така «мумія» шишкаря.

2. Самостійна робота (вправа 27, с. 17)

• Ознайомлення з планом тексту.

• Оголошення конкурсу на кращу розповідь за планом.

• Запис тексту в зошит, добирання заголовка.

• Слухання складених текстів.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого ви навчилися на цьому уроці?

— Що означає скласти план тексту?

— Яке значення має план?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 28 (с. 17).

 

Урок 8. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАДАНУ ТЕМУ

Мета: вчити учнів складати запитання і відповіді, об'єднуючи їх однією темою; збагачувати лексичний словник; викликати бажання передавати свої враження влучними образними виразами; розвивати зв'язне мовлення, творче мислення, уяву, увагу, пам'ять, спостережливість; виховувати інтерес до вивчення української мови.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Уроки творчості, натхнення уроки,

Добра і радості, і мудрості глибокої,

Усі шляхи тернисті перейти

Уроки творчості поможуть вам завжди.

1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вступне слово вчителя

— Я не знаю людини, яка б не любила слухати музику та пісні. Співи оточують нас від самого початку нашого життя.

Перший спів, який ми чуємо,— це колискова, яку нам співає мама або бабуся, і в ній бринить материнське тепло, любов та ласка.

Спілкування дорослих з малятами за допомогою художнього слова не обмежується колисковими піснями. Дитині потрібні не лише ніжні, лагідні звуки колисанки під ритмічне погойдування колиски. Їй потрібна активність, яка б розвивала рухи, мислення, викликала жвавість, бадьорість, поліпшувала настрій.

І одним з видів такого спілкування стали забавлянки (утішки) — коротенькі пісеньки або віршики, поєднані зі своєрідними вправами і покликані зміцнити дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій.

Печу,печу хлібчик

Дітям на обідчик...

Або:

Ковальок, ковальок,

Підкуй чобіток.

У давні часи люди вірили у магічну силу слова. Так з’являлися заклички до дощу, сонця, хмар: прохання, щоб пішов чи припинився дощ, вийшло сонце чи розійшлися хмари.

— Відновіть закличку, використавши слова з довідки.

Вийди, вийди, ...,

На дідове...

На бабине...

На наше...

Слова для довідки: подвір’ячко, полечко, зіллячко, сонечко.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми спробуємо відновити зміст деяких дитячих пісеньок, будемо вчитися складати запитання і відповіді на задану тему. А допоможе нам у цьому матеріал, вміщений у вашому підручнику на с. 18, а також у зошиті з розвитку писемного мовлення.

1. РОБОТА З МОВНИМ МАТЕРІАЛОМ

2. Робота за малюнком (с. 18)

— Розгляньте малюнок.

— Де відбувається зображена подія?

— Яка частина доби зображена на малюнку?

— Хто зображений на малюнку?

— До кого звертаються хлопчик і дівчинка?

— Чому ви так уважаєте?

2. Робота за підручником (вправа 29, с. 18)

 • Мовчазне читання тексту української дитячої пісеньки.

— Як написано цю пісню? (У формі діалогу)

— Між ким відбувається розмова?

 • Робота в парах. Утворення словосполучень.
Місяць сплять мрії
Діти водить луг і річку
Сон сторожить в колисаночках
 • Робота зі словами.

— Вставте пропущені букви, користуючись вправою 29.

— Вчіться правильно звертатися!

Місяць — місяц... — місяченьк...

Сторож — сторож... — стороженьк...

 • Відновлення речень.

— Чи зрозуміли ви, що запитують діти у місяця?

— Прочитайте відповіді місяця.

— Які слова потрібно вставити у питальні речення?

Запис учнями відновлених речень у зошити.

(Що сторожеш ти?

Хто є в тих хатах?

Про що мрії ті?)

 • Робота в парах.

Читання пісеньки. Інтонування речень.

3. Хвилинка каліграфії

Дд Бб Уу Єє Ук ут єд нє єдиний майбутнє

Діти — майбутнє України.

4. Фізкультхвилинка

Іди, іди, дощику,

Зварю тобі борщику

У новому горщику

Та поставлю на вербі,

Щоб не з’їли комарі.

Буде вам, буде й нам,

Буде всім комарам.

1. РОБОТА В «ЗОШИТІ З РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ»

2. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого дізналися на уроці?

— Що навчилися складати?

— У чому зазнали труднощів?

 

Урок 9. ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ: ТВЕРДЖЕННЯ, ДОКАЗИ, ВИСНОВКИ

Мета: формувати в учнів уявлення про текст-міркування, його характерні ознаки: твердження, доказ, висновок; вчити складати тексти-міркування; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 28, с. 17)

Учитель може заслухати відповіді кількох учнів.

Учні читають план і текст розповіді за темою «Дари лісу». Колективно аналізують відповідність плану тексту розповіді.

2. Каліграфічна хвилинка

— Розгадайте ребус.

(Попереду)

— Запишіть каліграфічно.

Пп По пе пл па попереду

— За малюнком складіть і запишіть розповідне речення зі словом попереду.

3. Гра «Редактор»

— Прочитайте поданий текст.

— Знайдіть у ньому недоліки, виправте їх.

— Прочитайте вдосконалений текст.

От лісок. Росте в лісі ялинка. Біжить через лісок зайчик. Дмухнув вітерець. Ялинка зашелестіла. Зайчик злякався. Зайчик підвівся на лапки і слухає. У лісі знову тихо.

Зрадів зайчик і почав гризти травичку. Ой! Знову щось шелестить. Зайчик перелякався. Боїться зайчик усякого шелесту.

— Який заголовок можна запропонувати до тексту?

— Назвіть префікси у виділених словах.

4. Робота за таблицею «Типи текстів»

Розповідь Опис ?
Розповідаємо про певну подію Описуємо предмет або подію Хочемо довести або спростувати певну подію

— Яку назву можна дати третьому виду текстів?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми попрацюємо над текстами-міркуваннями; дізнаємося про особливості побудови тексту-міркування.

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Робота за підручником (вправа 30, с. 19)

 • Ознайомлення з текстом.

— Прочитайте текст вправи.

— Яка мета цього тексту?

— Який це тип тексту? (Це текст-міркування.)

 • Робота в групах.

— Об’єднайтеся в групи та попрацюйте над першим завданням до вправи.

— У чому полягає особливість побудови тексту-міркування?

 • Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 19).

— Відшукайте ці слова у тексті вправи.

 • Списування доведення із завданням, поданим на с. 19 підручника.

2. Фізкультхвилинка

3. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

4. Тренувальна вправа 31 (с. 19-20)

— Прочитайте поданий текст.

 • Визначення у тексті твердження, доказу, висновку.

— Якої частини тексту не вистачає? (Висновку)

 • Вибіркове списування.

Виписування слів, використаних у доказах (погоджуюся, дійсно, мені здається).

— Прочитайте подане у вправі твердження, висновок.

— Поміркуйте, про що можна написати у висновку?

— Запишіть свої думки у зошити.

Перевірка виконаної роботи. (Заслухати декілька учнів.)

2. Складання тексту за поданим твердженням (вправа 32, с. 20)

— Прочитайте поданий текст.

— Зверніть увагу на виділене речення.

— Спробуйте скласти власне міркування на основі поданого речення.

3. Гра «Будівельники»

— Перебудуйте текст-розповідь на текст-міркування.

Птахи — наші друзі. Вони знищують шкідників лісу. А ще вони радують нас своїм співом. Бережіть птахів!

Необхідно оберігати птахів.

1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Пригадайте, що таке текст?

— Які бувають типи текстів?

— З яких частин складається текст-міркування?

— Які слова доречно використовувати у доведенні? А які — у висновку?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 33 (с. 20).

 

Урок 10. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ

Мета: закріплювати знання учнів про текст-міркування, його характерні ознаки; вдосконалювати вміння складати тексти-міркування на основі поданих тверджень, дотримуючи структури тексту-міркування; розвивати мовлення учнів; виховувати старанність.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Чути дзвоник голосистий,

Він дзвенить, немов намисто,

Намистинки розсипає

Й весело нас всіх скликає.

Подивилися на мене,

Усміхнулися усі:

Хто готовий до роботи?

Хто бадьорий?.. Молодці!

Щоб урок пройшов немарно,

Треба сісти рівно, гарно.

Не базікати на уроках,

Як папуга чи сорока.

1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 33, с. 20)

Учитель заслуховує декілька робіт учнів.

— До якого типу текстів належить складений вами текст?

— Доведіть свою думку.

2. Каліграфічна хвилинка

Зз Чч Аа Дд Тт дж тж но

Звичайно адже отже по-перше

3. Робота в парах

— Розмістіть у правильному порядку частини міркування.

Адже скільки про її кмітливість казок складено, скільки про винахідливість розказано.

Дійсно, хитрюща руда проноза.

Здавна лисицю вважали найхитрішим звіром.

5. Перевірка виконаної роботи

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

2. Робота за вправою 34 (с. 20)

1) Робота над загадкою.

 • Він на дубі виростає,

Шапочку гарненьку має.

З дуба в землю упаде

І весною проросте. (Жолудь)

— Плодами якого дерева є жолуді?

— Хто полюбляє їсти жолуді?

2) Ознайомлення з текстом вірша Г. Кирпи.

3) Вибіркове читання.

Учні читають умови, за яких буде рости жолудь. (Лягає в холодну землю, вкривається ковдрою з листя, знімає шапку.)

4) Самостійна робота.

— Складіть доведення, використовуючи слова, подані в підручнику. Перевірка виконаної роботи.

— Які слова допомогли вам скласти доведення?

2. Робота за вправою 35 (с. 21) (усно)

1) Самостійне читання тексту-розповіді.

— Про яке дерево йдеться у тексті?

— Що цікавого ви дізналися про дуб?

2) Робота в групах.

— Складіть текст-міркування, твердженням якого буде перше речення поданого тексту.

Звітування груп.

3. Фізкультхвилинка

Щоб продовжити урок,

Із-за парт мерщій на крок.

Стали рівно, мов дуби.

Потім всі знайшли гриби.

Піднялися, мов смереки,

Потягнулися далеко.

Руки ставимо у боки

І скакаєм, мов сороки.

І прогнулись, мов берізки,

Потім витерли геть слізки.

Всі плечима повели,

Втомлені мов й не були.

6. Розвиток мовлення

— Складіть речення-міркування, користуючись довідкою.

Лось і косуля — травоїдні тварини, бо...

Ліс — наше багатство, оскільки дає нам...

Цю красиву пташку прозвали сорока-білобока, через те що має вона... Слова для довідки: хвіст і голівку чорну, як у ворони, тільки збоку на крилах та черевце має біленьке; вони живляться виключно рослинною їжею; чисте повітря, смачні та корисні плоди, затишний відпочинок.

5. Творча робота за вправою 36 (с. 21)

— Прочитайте прислів’я, поясніть його зміст.

— З яких частин складається текст-міркування?

— Які слова ви можете використати в доведенні?

— А які — у висновку? (Отже, таким чином, безумовно)

1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Який тип тексту повторили на уроці?

— Який вид роботи вам найбільше сподобався?

— Яких труднощів зазнали під час складання тексту-міркування?

1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 37 (с. 21).

 

Урок 11. ПОБУДОВА ТЕКСТУ-ОПИСУ, ТЕКСТУ-РОЗПОВІДІ

Мета: продовжити ознайомлення учнів із типами текстів за їх метою; звернути увагу характерні ознаки текстів-описів; збагачувати словниковий запас школярів; вихо вати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 37, с. 21)

— Який текст ви склали вдома?

— Чи можна його назвати текстом-міркуванням?

— Доведіть, що птахи — окраса нашої землі.

2. Каліграфічна хвилинка

Вв Щщ Тт вз що ем ур зку

Готуй сани влітку, а воза взимку.

3. Словникова робота

Гра «Знайди пару»

Взимку температурний тижневий зимовий
щотижня температурити узимку тиждень
температура щотижня зимувати тижневик

7. Вибіркове списування

— Прочитайте текст та визначте його тип.

— Випишіть речення, у якому висловлюється твердження.

Світ прекрасний навколо тебе — сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки — нехай він буде таким навіки!

Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Малювати можна не лише фарбами. Сьогодні ми спробуємо малювати за допомогою слів.

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Складання тексту-опису за поданим планом (вправа 38, с. 21)

 • Відгадування загадки.
 • Виконання звуко-буквеного аналізу слова тюльпан.
 • Складання опису за планом, поданим на с. 21 підручника.

Зразок опису

Тюльпан — чудова весняна квітка.

У нього довге та міцне, але гнучке стебельце. Листки тюльпана широкі, видовжені, розташовуються попарно.

Квітка тюльпана має п’ять довгих ніжних пелюсток. Вони бувають у різних рослин різного кольору: від білого до синьо-чорного.

Коли сонце сходить, пелюстки відкривають теплу і світу своє чорне денце із пахучими тичинками. А як темнішає або збирається дощ, то квіточка закривається, ніби захищається від негоди та темряви.

Тюльпан не лише красива рослинка, але й пахуча. Її аромат приваблює своєю свіжістю та приємністю. Тому ця квітка ціниться людьми у цілому світі.

2. Виконання вправи 39 (с. 22).

— Прочитайте текст вправи.

— Чим цікавий цей текст? (У ньому не тільки розповідається про тюльпани, але й надається інструкція щодо вирощування цієї квітки.)

— Як за інструкцією ви будете вирощувати цю дивовижну квітку?

Самостійна робота

— Спробуйте переробити речення інструкції, використовуючи подані у підручнику слова.

— Прочитайте, що у вас вийшло.

3. Фізкультхвилинка

4. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

5. Розвиток мовлення. Складання розповіді на задану тему (вправа 40, с. 22)

 • Розглядання малюнків на с. 22.

— Які серед цих квітів розцвітають навесні? (Конвалія, дзвоники, проліски)

— Які — восени? (Чорнобривці, жоржини, айстри)

— Прочитайте тему розповіді, над якою ви будете працювати.

— Чим ви зможете прикрасити свою розповідь? (Описом квітів)

 • Самостійна робота учнів.
 • Перевірка виконаної роботи.

Зразок розповіді

Квіти — це диво природи. Ними можна милуватися і захоплюватися. В кожній рослині зберігається частка сонечка. А багато квітів дуже схожі на його діток, наприклад, мімоза.

Мімоза — це гілочки із жовтими, пухнастими, малесенькими «кульками», схожими на сотні маленьких сонечок на зеленому полі. Їх так багато, що здається, ми бачимо великий оксамитовий сонячний килим. А квітки на гілочках, немов крихітні курчата, із цікавістю визирають з трави. Молоді пагони мімози оливково-зеленого кольору. Гідною прикрасою рослини служать листя. Вони зеленувато-сріблясті. А який у мімози чудовий аромат,не схожий на жодний інший!

Коли я дарую мамі букет з мімози, квіточки качають своїми круглими крихітними голівками і самі просяться до рук.

Моя люба матуся дуже любить мімозу! У ці холодні дні зелена гілочка з малесенькими золотими «курчатками» — прекрасна вісточка весни, яка вступає у свої права.

2. Цікаво знати!

Айстри задумані, квіти останнії,

осені пізньої сльози багрянії.

Сумно шепочеться вітер над вами,

і обмиває вас небо дощами.

Ви — як любов, що весни не зазнала

і, як вечірня зоря, одсіяла.

Айстри задумані, квіти останнії,

осені пізньої сльози багрянії...

В. Сосюра

— Про яку квітку йдеться у вірші В. Сосюри?

Айстри — від давньогрецького asteros — зірка.

За легендою, потрапила айстра-зірка на Землю в одну із літніх ночей. Щовечора на небі з’являвся місяць, і на небесному полі на прогулянку збиралися дорослі зорі та маленькі зірочки. Вони відразу заводили нічний танок. Коли зорі посміхалися, земляни бачили їх легке мерехтіння, а коли ж малі зірочки розпочинали свій небесний танок, землянам ввижалися дивовижні зорепади. Та одного разу зовсім маленька зірочка, спіткнувшись, покотилася до небокраю й упала на землю. Вона опинилася на м’якій перині різнотрав’я. Високо над нею горіли яскраві вогники — це були її зорі-сестриці. Зірочка почала плакати і кликати сестер і матір, але чула лише земний шепіт трав. Знесилена, вона заснула. Прокинувшись від співу пташок, зірочка побачила зовсім інший світ — світ без зірок. Лише яскраве сонечко заливало своїм теплом землю. Один із промінців зігрів її личко — і воно засяяло. Але відірватися від землі зірочка не змогла, адже її промінці застигли і перетворилися на корінці, стебла, листки та тоненькі променисті пелюстки. Уночі вона дивилася на свою рідню, яка на небосхилі сяяла різнокольоровим сяйвом, а вдень віддавала це сяйво розкритими до неба квітами. Мандрівники вночі орієнтуються за зірками небесними. А на Землі їх помічницею є айстра, бо ж яскравим своїм виглядом ця квіточка серед пожухлих трав у зоряну ніч указує місця відпочинку.

1. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Незакінчене речення»

 • На уроці я дізнався...
 • Мені було цікаво виконувати...
 • На жаль, мені ще складно...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 41 (с. 22).

ДОДАТОК ДО УРОКУ 14

1. Аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті

2. Каліграфічна хвилинка

Вл іт ку тк лі влітку

— Зробіть звуко-буквений аналіз слова. Поділіть його для переносу.

— Відтворіть прислів’я, вставивши подане слово.

Тиждень, рік, один, годує, ...

3. Бесіда

— З чого складається наше мовлення?

— Що таке речення? (Група слів, що виражають закінчену думку.)

— Чим речення відрізняється від слова?

ДОДАТОК ДО УРОКУ 17

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 57, с. 30)

— Зачитайте складену розповідь.

Фронтальна перевірка підкреслених членів речення.

2. Каліграфічна хвилинка

Гра «Шифрувальник»

— Переставте букви, утворіть слово.

ТАКГЕР

Гг Аа га ге ка ке ар ер гектар ар

Гектар — одиниця земельної площі у метричній системі мір, що дорівнює 100 арам, тобто 10 000 м2.

3. Самостійна робота

— Спишіть речення, вставляючи потрібні слова, що відповідають на питання, подані в дужках.

— Підкресліть головні члени речення.

Хмара (яка?) закрила (що?). Налетів вітер (який?). Спека поступилася (чому?). Загримів грім (де?). Полив дощ (який?).

— За допомогою чого пов’язуються слова у реченні? (За допомогою питань)

ДОДАТОК ДО УРОКУ 25

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 86, с. 43)

— Прочитайте виписані словосполучення.

— Які слова вжиті у переносному значенні?

— Які антоніми ви дібрали до виділених слів?

4. Словникова робота

Гра «Склади слова — назви тварин»

ербвлюд, міджьл, оаджбл, кйорнжвоао

(Верблюд, джміль, бджола, жайворонок)

3. Каліграфічна хвилинка

Вп ере ед вперед

— Доберіть до слова антонім.

— Складіть та запишіть речення, визначте його граматичну основу.

 

Урок 12. ХУДОЖНІЙ І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ТЕКСТИ-ОПИСИ

Мета: продовжити закріплення знань учнів про текст; формувати вміння порівнювати однотемні тексти-описи художнього і науково-популярного стилів; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати вміння бачити прекрасне у повсякденному житті.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Лунає дзвіночок, до праці мерщій!

Ти всі перешкоди здолати зумій!

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

Щоб кожна хвилина не втратилась марно!

1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 41, с. 22)

Перевірка складених описів.

2. Фронтальне опитування

— Що таке текст?

— Які типи текстів знаєте?

— Яку роль у тексті-розповіді відіграють елементи опису предмета чи явища?

3. Каліграфічна хвилинка

Кк ко ос ул ар

Козуля, косуля, сарна

— Як називаються такі слова? До якої частини мови вони належать?

— Складіть з одним зі слів речення та запишіть у зошити.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання вправи 42 (с. 23)

 • Виразне читання вірша Л. Пшеничної.

— Про кого йдеться у тексті?

— Навіщо вороні люстерко?

— Як ви зрозуміли вислів слона?

— До якого стилю належить цей текст? (До художнього)

 • Інтонування розповідних і питальних речень.

— Скільки питальних речень у тексті?

— Запишіть їх у зошити.

5. Порівняння однотемних текстів-описів (вправа 43, с. 23)

— Прочитайте тексти.

— Визначте, де художній, а де — науково-популярний текст.

— Чому ви так уважаєте?

— Що спільного в обох текстах?

— У якому тексті автор надає наукові відомості про ворона, а у якому описує його за допомогою слова?

— Які порівняння використовує автор у художньому тексті-описі?

— Де найчастіше ви можете зустріти науково-популярний текст?

Списування художнього тексту із завданням

— Назвіть слова, характерні для художнього тексту-опису.

3. Фізкультхвилинка

Стали, діти, біля парт.

Кожен з вас здоров’я варт.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі.

А тепер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

8. Самостійна робота (вправа 44, с. 24)

— Прочитайте подані сполучення слів.

— Про яку пташку йдеться?

Варіант 1

— Складіть і запишіть художній текст-опис зозулі, використовуючи подані у вправі сполучення слів.

Варіант 2

— Складіть і запишіть науково-популярний текст-опис птаха, використовуючи подані у вправі сполучення слів.

5. Заслуховування робіт учнів. Виправлення мовних помилок

6. Цікаво знати!

 • З усіх птахів першою летить у вирій і останньою прилітає зозуля. У народі кажуть, що на це є вагома причина: в зозулі зберігаються ключі, адже її вважають ключницею вирію.
 • У Росії зозулю називають «кукушка», у Болгарїї — «кукувица», у Німеччині — «кукук», у Франції — «куку». Італійці називають її «куколо», іспанці — «куко»,чехи — «кукачка».
 • З давніх-давен відомо: зозулі кують зазвичай у добру погоду. Їхнє «ку-ку» означає, що стоятимуть теплі, ясні дні.
 • Перед сухою та теплою погодою зозуля кує довго.

1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого дізналися на уроці?

— Чого навчилися?

— Що було виконувати найважче?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 45 (с. 24).

 

Урок 13. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ № 1

Мета: ознайомити учнів з формою написання замітки та її характерними особливостями; перевірити вміння учнів писати текст під диктування; розвивати культуру писемного мовлення; виховувати охайність.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 45, с. 24)

— Прочитайте списаний текст.

— Які слова характерні для науково-популярного тексту-опису?

2. Каліграфічна хвилинка

Гг гв гр гд гб гвн івк об

гвинтівка гардероб

Гра «Знайди пару»

Гардероб роздягальня рушниця приміщення в установі, театрі тощо, у якому зберігається одяг відвідувачів, глядачів
Гвинтівка шафа для зберігання одягу вогнепальна зброя

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Щотижня у нашій країні видається безліч газет і журналів. У них уміщено інформацію про конкретні події. Сьогодні ви ознайомитеся з формою написання замітки до шкільної газети, з її характерними особливостями.

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Усне виконання вправи 46 (с. 24)

 • Ознайомлення учнів з текстом.

— Де відбувалися події?

— У яку гру грали діти?

— Що вчителька запропонувала дітям?

 • Ознайомлення учнів з поняттям «замітка».
 • Обговорення плану роботи над заміткою (с. 25).

2. Колективне виконання вправи 47 (с. 25-26)

 • Мовчазне читання тексту.

— Чи можна поданий текст назвати заміткою? Чому?

— Спробуйте відредагувати текст таким чином, щоб його можна було помістити до шкільної газети.

3. Виконання вправи 48 (с. 26)

 • Аналіз змісту замітки, користуючись порадами, поданими на с. 25 підручника.
 • Добирання заголовка.
 • Гра «Шукачі».

— Знайдіть речення, у якому автор висловлює власне ставлення до того, про що розповідає.

4. Фізкультхвилинка

Раз — піднялись, два — присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто втомився присідати,

Може, час відпочивати?

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Раз — піднявся увесь клас —

Фізкультпауза у нас.

1. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. ДИКТАНТ

Орієнтовні тексти диктантів

ЧЕРВОНА КАЛИНА

Споконвіку любили українці калину. Росте вона розлогим кущем і полюбляє місця з добре зволоженим ґрунтом. З давніх-давен вирощують калину в селі.

У калини гарний білий цвіт, пахучий, рясний. А ще більше милують око червоні ягоди.

Калину здавна вважали однією з найцінніших лікарських рослин. Якщо ти застудився, попий чаю калинового. І одужаєш, здоровий будеш.

Калина оспівана у багатьох народних піснях, її порівнюють з дівочою вродою. Сьогодні червона калина є символом України. (71 слово)

ПОЄДИНОК

У величезному гнізді чути писк лелеченят. Що їм спека? Над ними парасолькою напнулися материнські крила! Перекотить трохи сонце, переступить і лелека. Так рухаються вони кожен по своїй орбіті. Аж коли на гніздо впадуть довжелезні рятівні тіні, можна перепочити лелеці й злітати за кормом для пташенят.

І лелека чекає. Терпнуть ноги. Безсило опускаються крила. А сонце крає материнське серце. Так щодня у спеку сонце і лелека ведуть поєдинок. І любов матері перемагає. (72 слова)

1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого ви навчилися робити на уроці?

Гра на увагу

— Прочитайте пам’ятку. Пронумеруйте правильну послідовність роботи.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАПИСАННЯ ЗАМІТКИ

Усно склади план.

Обміркуй тему замітки.

Підпиши замітку.

Визнач головну думку.

Зроби висновок, вислови власне ставлення.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 49 (с. 26).

 

Урок 14. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. РЕЧЕННЯ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Мета: продовжити формувати в учнів поняття про речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та інтонацією (неокличні, окличні); виробляти вміння знаходити їх у тексті та складати самостійно; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 31)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися визначати види речень за метою висловлювання та інтонацією, правильно їх записувати і читати, а також складати самостійно. А допоможе вам оволодіти цими вміннями і навичками тема «Речення».

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Робота за таблицею

— Які бувають речення за метою висловлювання?

— Наведіть приклади.

— Який розділовий знак ставимо в кінці розповідного речення?

— Що таке розповідне речення?

— У кінці якого речення ставимо знак питання?

— Яке речення називається питальним?

— Наведіть приклади.

— Які речення називаються спонукальними? Що вони виражають?

— Який розділовий знак ставимо в кінці спонукального речення?

— Що вам відомо про окличні речення?

2. Колективне виконання вправи 50 (с. 29)

— Прочитайте текст вправи з урахуванням розділових знаків.

 • Визначення типу речень за метою висловлювання.
 • Списування виділених речень.

— Назвіть у них головні та другорядні члени речення.

— Прочитайте спонукальні речення.

— Чому в кінці цих речень стоїть знак оклику? (Тому що за інтонацією вони окличні.)

3. Словникова робота

— Поясніть значення слова розлогий.

— Які синоніми можна дібрати до слів розлогий та совість?

Гра «П'яте "зайве"»

совість розлогий
моральність крислатий
характер зелений
сумління гіллястий
сором’язливість ширококронний

4. Вибіркове списування (вправа 51, с. 27-28)

— Прочитайте прислів’я та спробуйте пояснити їх значення.

— Прочитайте спонукальне речення. Запишіть його в зошит.

 • Творча робота над першим прислів’ям за завданням підручника.
 • Списування виділеного речення, виконання граматичного завдання до нього.

5. Фізкультхвилинка

6. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

7. Гра «Знайди пару»

Втратити совість — дуже добре, якісно.
Заговорила совість — робити що-небудь усупереч своїм моральним переконанням.
Іти проти власної совісті — стати безсоромним, підлим.
На совість — про небажання залишатися несправедливим, нечесним.

2. Самостійна робота за вправою 52 (с. 28)

 • Читання тексту учнями.
 • Переказ змісту прочитаного тексту.
 • Списування з граматичним завданням.
 • Перевірка виконаної роботи.
 • Робота в парах. Гра «Ми — творці».

Складання питальних та спонукальних речень за списаним текстом.

3. Вправа «Будівельники»

— Перебудуйте розповідні речення на спонукальні.

Ми любимо свою землю.

Перед уживанням їжі потрібно мити руки.

За партою слід сидіти рівно.

Кожна людина повинна берегти рідну природу.

1. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Незакінчене речення»

 • На сьогоднішньому уроці я вдосконалив свої знання про...
 • На сьогоднішньому уроці я навчився...
 • Мені було цікаво, коли...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 53 (с. 28).

 

Урок 15. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

Мета: закріплювати знання учнів про підмет, присудок як граматичну основу речення; розвивати вміння визначати в реченні його основу та встановлювати зв'язок між словами в реченні, знаходити у тексті речення, що відповідають схемі; здійснити перевірку діалогічного мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 53, с. 30)

4. Письмо з пам'яті

— Запишіть вірш з пам’яті. Визначте тип речень.

Рідна мова в рідній школі!

Що бринить нам чарівніш?

Що нам ближче, і миліш,

І дорожче в час недолі?!

Олександр Олесь

3. Каліграфічна хвилинка

Вв Чч вв вч вр ве еч ер

Вдень спекотно, а ввечері кусають комарі.

Гра «П'яте "зайве"»

вечеря взимку
щодня ввечері
вечірній влітку
повечеряти навесні
вечоріє восени

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над темою «Речення»; пригадаємо, що становить граматичну основу речення; будемо встановлювати зв’язок слів у реченні за допомогою питань, а також перевіримо ваші вміння знаходити речення до поданих схем.

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Бесіда за таблицею «Члени речення»

— Що таке граматична основа речення?

— На що вказує підмет? На які питання він відповідає?

— Що виражає присудок? На які питання він відповідає?

— Якими можуть бути другорядні члени речення?

— На які питання вони відповідають?

2. Виконання вправи 54 (с. 28-29)

 • Читання і переказ тексту вправи.
 • Пояснення правопису виділених слів: ластів’ята, з’їло.
 • Встановлення зв’язку слів у першому реченні.
 • Вибіркове списування з граматичним завданням.

— До яких частин мови належать головні та другорядні члени речення?

3. Колективне виконання вправи 55 (с. 29)

 • Читання тексту вправи, визначення його теми.
 • Добирання заголовка до тексту.
 • Визначення частин тексту.

— Прочитайте зачин, кінцівку тексту.

 • Добирання з тексту вправи речень до поданих схем. (Настали холоди. Зірочка щипала приморожене зелене листя. Потім прийшов грудень.)

4. Фізкультхвилинка

Зупинемо навчання час,

Фізкультпауза у нас.

Руки, наче крила в птаха,

Що летить, не знає страху.

Вгору-вниз їх підіймаю

І доверху підлітаю.

А тепер — метелик я,

Рух дає мені життя.

До плечей згорну я руки,

Колові зроблю я рухи.

А голівкою покрутим —

Небезпек не має бути.

Якщо поруч небезпека, —

Геть втікаємо далеко.

1. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

2. Самостійна робота за вправою 56 (с. 29) (перше завдання)

Взаємоперевірка робіт.

2. Встановлення зв'язку слів у реченні за вправою 56 (с. 29) (друге завдання)

Полохливий заєць і пенька боїться .

Бджолалетить на всякий цвіт.

3. Робота з пам'яткою «Як вести діалог»

4. Дотримуйте теми й мети спілкування.

5. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника.

6. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

7. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

8. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

9. Дотримуйте етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

10. Робота в групах

1-ша група. Складіть діалог за початком, використовуючи додаткову інформацію.

— Мар’янко, подивись на оце диво!

— Яке диво?

— Дивись, які маленькі вогники виблискують на небі!

— Ні, Михайлику, це не вогники, а зорі. А зорі — це космічні тіла. А якщо ти уважно подивишся на небо, то побачиш скупчення зірок. Це...

Цікаві факти!

Існують місця скупчення зірок. Люди «розділили» небо на 88 ділянок, назвали їх сузір’ями та дали їм імена героїв давніх міфів, легенд, казкових істот, наприклад, Козерог, Стрілець, Риби, Волопас, Телець, Мала Ведмедиця, Велика Ведмедиця. Два останніх сузір’я мають форму ківшика з ручкою.

2-га група. Складіть діалог за описаною ситуацією.

Ситуація: новенька учениця (учень) у класі, розмова на перерві.

Мета спілкування: познайомитися з однокласницею (однокласником).

Уживайте слова: з якої школи, міста, що сподобалось, найцікавіші предмети, захоплення.

3-тя група. Розіграйте діалог за прочитаним текстом.

КОШЕНЯ І МИШЕНЯ

Потоваришували кошеня і мишеня. Повернулося кошеня додому, а мама запитує: «Що за гарний запах ти із собою принесло?». Кошеня відповідає: «Так пахне мій друг мишеня!». «Дуже добре,— промовила кішка.— Коли йтимеш до свого смачного приятеля, поклич і мене!».

Або:

Потоваришували кошеня і мишеня. Повернулося мишеня додому. Мама запитує у мишеняти: «Що за гидкий запах ти принесло?». Мишенятко пояснило: «Я гралося із кошеням!». «Та це ж загибель наша!» — злякалася й розгнівалася миша.

5. Презентація складених діалогів

6. Аналіз допущених помилок

7. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Мікрофон»

 • Сьогодні на уроці я навчився (навчилася)...
 • Найбільше мені запам’яталося...
 • Я зробив (зробила) для себе такі висновки...
 • Найбільше мені сподобався діалог..., тому що...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 57 (с. 30).

ДОДАТОК ДО УРОКУ 26

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 92, с. 46)

— Назвіть значущі частини у виділених словах.

— Назвіть різні форми слова садочок.

— Які споріднені слова ви дібрали до слова садочок?

3. Гра «Редактор»

— Відредагуйте речення, замінюючи спільнокореневі слова синонімами. Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить. Школярі прийшли до школи. Учні навчилися швидко читати.

4. Словниковий диктант

Безвусий, безголосий, розбити, розтовкти, сказати, зшити, під’їхати, об’ява, заявити, проїзд.

— Виділіть у словах префікси. Поясніть їх правопис.

5. Каліграфічна хвилинка

Жж Жж Жж жай во ро нок

— Запишіть каліграфічно.

— Ой чого ти, жайворонку,

Рано з вирію вилітав?

Ще по горах сніженьки лежать,

По долинах криженьки стоять.

— А я тії сніженьки крильцями розмечу,

А я тії криженьки ніжками потопчу.

— Визначте суфікси у виділених словах.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 27

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 96, с. 47)

— Назвіть у списаних абзацах іменники, прикметники, дієслова.

— На які питання вони відповідають?

— Які антоніми ви дібрали до запропонованих слів? (Зачинені — відчинені, коротку — довгу, тьмяну — блискучу)

2. Гра «Допоможи Незнайкові»

— Виправте помилки і запишіть слова правильно.

Диржава, щодено, гвентівка, тимпература, допобачення, гиктар, гардероп.

3. Бесіда

— З чого складається наше мовлення? (З речень)

— З чого складаються речення?

— Як групуються слова у мові? За якими ознаками?

— Які частини мови вам відомі?

— Яку роль у мовленні виконує кожна із них?

— Наведіть приклади слів, що належать до відомих вам частин мови.

 

Урок 16. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ-ОПИСУ ЗА ЗМІСТОМ МАЛЮНКА

Мета: вчити учнів складати текст-опис з елементами зовнішності людини за змістом малюнка; збагачувати активний словник; викликати бажання передавати свої враження влучними образними виразами; розвивати зв'язне мовлення, творче мислення, уяву, спостережливість; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

— Для того, щоб час пройшов немарно, починаємо плідно працювати, дотримуючи девізу уроку.

Душу і серце в роботу вкладу,

Кожну хвилину в труді бережу!

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— А вкладати свою душу і серце нам сьогодні потрібно у роботу над складанням тексту з елементами опису зовнішності людини за змістом малюнка.

— Якщо ви будете уважно слухати вірш-пояснення, то зможете сказати, як називаються такі твори в мистецтві.

III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «ПОРТРЕТ»

Якщо бачиш: на картині

Намальована людина —

Балерина чи шахтар,

Льотчик, лікар, генерал,

Може дівчинка маленька

Чи бабусенька старенька,

В повний зріст, а може й ні,

В профіль, фас чи на коні,

В русі, сидячи, з букетом,—

Знай, що все це є... (портретом).

— Отже, зробіть висновок про поняття «портрет».

— Художники під час створення портрету певної особи досягають не тільки зовнішньої схожості, але й намагаються передати внутрішній світ людини: її почуття, емоції.

Гра «Упізнай за описом»

Учитель читає твори-мініатюри з елементами опису зовнішності людини, зображеної на одному з портретів, а учні намагаються знайти серед портретів той, якому відповідає поданий опис.

• Ця людина має мужній вигляд. Очі спокійні, погляд упевнений. Рідке сиве волосся гладко зачесане назад, повні вуста, відкриті, немов щось говорять. Увесь вигляд цієї людини одразу дисциплінує.

• У цієї людини дуже добре і приємне обличчя: великі карі очі, ніжний рум’янець на щоках, обличчя округле, вуст ледь торкається посмішка, а на плечі спадає розкішне чорне волосся.

— А що саме допомогло вам впізнати портрет кожної людини?

— Отже, художнє слово має таку саму силу, як фарби і пензель у руках художника.

IV. РОБОТА З МОВНИМ МАТЕРІАЛОМ

1. «Працюймо разом!»

— Прочитайте текст.

...На початку жовтня ледве помітною лісовою стежкою, яка звивалася між старезних дубів, ішла дівчинка років тринадцяти. На ній була картата новенька кофтина, синя спідниця й біла хустинка, як терен-цвіт. І ця хустинка різко відтіняла чорні брови дівчинки, її засмагле обличчя й світлі очі. Такі світлі й зелені, що в темряві вони, мабуть, блимали, як світлячки. Її кругле ніжне підборіддя схоже було на яблуко, а припечений сонцем кирпатенький ніс скидався на жовту лісову грушку, яка вистигла проти сонця аж на верхівці дерева.

Дівчинка несла книжки й зошити. Вона поверталася додому зі школи. Йшла вона легким безшумним кроком, наче пливла над стежкою, і тільки іноді під її черевиками стиха хрускала суха гілочка або жолудь. (За О. Копиленко)

— Чи можна цей текст назвати розповіддю? Чому?

— Які слова допомогли вам уявити зовнішність дівчинки?

Висновок. Такі тексти називають текстами-описами. Описати людину за допомогою слів означає надати її словесний портрет.

2. Робота за малюнком вправи

— Кого ви бачите на передньому плані малюнка?

— Спробуйте описати її.

— На що потрібно звернути увагу, описуючи дівчинку? (Обличчя, волосся, ніс, очі, одяг)

3. Робота в «Зошиті з розвитку писемного мовлення»

4. Фізкультхвилинка

Хто там, хто там вже втомився

І наліво похилився?

Треба всім нам разом встати,

Фізкультпаузу почати.

Руки вгору, руки в боки

І зроби чотири кроки.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

І тихесенько сідай,

Працювати починай.

5. Самостійне написання твору (робота в зошиті)

6. Самоперевірка робіт

7. Колективне слухання та редагування кількох учнівських робіт

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого дізналися на уроці?

— Що навчилися робити?

— У чому зазнали труднощів?

 

Урок 17. ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати логіко-граматичні зв'язки між словами в реченні за допомогою питань, закінчень і прийменників; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Лунає дзвіночок, до праці мерщій!

Ти всі перешкоди здолати зумій!

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

Щоб кожна хвилина не втратилась марно!

1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 32)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння встановлювати зв’язки між словами в реченні.

1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

2. Колективна робота (вправа 59, с. 31)

Складання учнями прислів'їв із запропонованих слів та запис їх у зошити

 • Добре слово залізні двері відчиняє.
 • Розум на дорозі не валяється.
 • У дитинстві ми навчаємося знань і чемності.

— Назвіть головні та другорядні члени речення у кожному із складених прислів’їв.

2. Коментоване виконання вправи 60 (с. 31)

— Прочитайте виразно текст.

— Який заголовок можна дібрати до тексту?

 • Списування тексту вправи з коментуванням правопису слів, поданих у дужках.

— За допомогою чого можуть зв’язуватися слова? (За допомогою закінчення, закінчень і прийменників)

— Які слова зв’язуються за допомогою закінчень? (Пливли павутинки, ключі журавлів, пролетіли журавлі, птахи радяться, журавлі летіли)

— Які слова зв’язуються за допомогою закінчень і прийменників? (У повітрі пливли, в блакитному небі, пролетіли над селом, недалеко від лісу, сіли на землі, у далеку дорогу, летіли у теплий)

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 31)

4. Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

5. Робота за вправою 61 (с. 31-32)

 • Утворення словосполучень та запис їх у зошит.

— Назвіть словосполучення, у яких слова зв’язані за допомогою закінчення і прийменника. (На білому снігу, під свіжим снігом, прийшов до мене)

 • Встановлення зв’язків між словами за зразком.

1. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

2. Гра «Розсипанка»

— З поданих слів складіть речення.

Земля, випливати, з-за, край, сонце.

Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути.

Мороз, ранок, дихає.

— Підкресліть словосполучення, у яких слова зв’язані між собою за допомогою закінчень.

Міркуйте так:

У словосполученні сонячного проміння слова зв’язані за допомогою закінчення -ого.

— Яке зі складених речень відповідає поданій схемі?

2. Гра «Хто швидше?»

— За допомогою питань установіть зв’язок слів у реченні.

Пташки відлітають у теплі краї.

Маленьке оленятко вийшло на луки.

Зразок:

Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

(Що?) Черешеньки; черешеньки (що роблять?) ваблять; ваблять (що?) очі; ваблять (кому?) діточкам; діточкам (яким?) маленьким.

3. Творча робота

— Прочитайте текст. Виділені слова замініть словосполученнями, поданими в дужках, уживаючи їх у потрібній формі.

— Запишіть текст.

— Підкресліть слова, вжиті у переносному значенні.

Вечоріло. Небо потемніло. На ньому з’явилися зорі. Затих вітерець. Листочки перестали шелестіти.

(Розповідати свої захопливі історії; засвітити золоті ліхтарики; вкритися таємничим чарівним килимком; укластися спати)

1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на уроці?

— Під час виконання яких завдань зазнали труднощів?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 62 (с. 32).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.181 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал