Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для довідок. Готувати, яструб, втомлений, тужити, криниця, хазяїн, ожіг.
Готувати, яструб, втомлений, тужити, криниця, хазяїн, ожіг.

 

 

*Прочитати. Визначити професійні слова. Лексичне значення виділених слів з’ясувати за словником.

 

Щоб нанести на полотно грунт, полотно слід натягнути на підрамник. Нитки полотна мають розташовуватись паралельно до сторін підрамника. Від центру до країв полотно слід прибити до торців планок. Грунт складається з двох елементів: тонкого шару клею (проклейки) та кількох шарів грунтової фарби. Існують різні рецепти грунтів. (З підручн. для студентів художнього інституту.) Щетинисту альбу розмножують насінням і живцями. Живцюють протягом року. Насінне розмноження застосовують рідко, переважно для селекції. (З довідн. садівника.) Дегустація їжі та визначення її консистенції проводиться під час приготування страви багаторазово у час найбільш важливих технологічних процесів: при змішуванні, заправлянні, визначенні готовності. Необхідною вимогою праці кулінара є вміння надати страві смак, аромат, консистенцію та зовнішній вигляд, які зможуть задовольнити клієнтів. (З кулінарної книги.) Батальйони блокували зліва кілька дотів. Противник підкинув значні сили піхоти й виводив її в контратаки. (З газ.)

 

 

* Представники якого фаху вживають у своєму мовленні кожне з поданих професійних слів? Витлумачити лексичне значення кожного.

 

Фанера (фонограма); мама (материнська плата); клава (клавіатура); чалитися (приставати до берега); крутити бублика (кермувати автомобілем); розкрутити (розрекламувати).

 

 

*Прочитати. Визначити наукові терміни. З’ясувати походження цих слів.

 

Грубе, погано оброблене заряддя епохи кроманьйонців яка названа палеолітом (давнє каміння), замінюється відшліфованим знаряддям, що має правильну геометричну форму. Настає час неоліту (нового каміння.) (З підручн.) Найбільш ефективний засіб впливу на швидкість хімічних реакцій - використання каталізаторів. Каталізатори - це речовини, які змінюють швидкість реакції, але самі до кінця реакції залишаються незмінними за кількістю та за масою. (З підручн.) Тавтологія - поєднання чи повторення тих самих або близьких за значенням слів. (Зі словн.) Антропогенез - виникнення людства - може бути зовсім не пов’язаний з глатогенезом - виникненням людської мови або людських мов. (З посібн.)

*Прочитати. Пояснити лексичне значення виділених слів. Дати відповідь на питання: яка роль термінів у наукових текстах? Чи завжди доречним є вживання інтернаціональних наукових термінів? Коли воно є необхідним?

 

Характерними ознаками наукового тексту вважаютьлогічну послідовність, об’єктивність, точність і лаконічність, відсутність індивідуальних особливостей викладу. Такі самі суворі вимоги висувають і до мовних одиниць, що несуть найбільше інформаційне навантаження у текстах наукового стилю, - до термінів. Терміни - це слова або словосполучення на позначення спеціальних понять різних галузей науки та діяльності людей.Термінологія будь-якої галузі знання забезпечує комунікативні потреби фахівців цієї галузі у різних сферах їхньої діяльності: написання наукових статей та монографій, викладання у середній та вищій школі, участь у наукових виданнях, виступи на конференціях та симпозіумах, укладання технічної документації, усне особисте спілкування.

Природно, що в кожній з цих ситуацій значення терміна має бути зрозуміле адресатові. Так, насичений іншомовними запозиченнями текст буде важким для сприймання, а отже, й недоречним при вивченні якоїсь дисципліни у школі. Водночас запозичення-інтернаціоналізми бажані й навіть необхідні для спілкування спеціалістів цієї ж галузі на міжнародному рівні, для читання іншомовної галузевої літератури.

В учнівській або студентській аудиторії цілком доречним є використання умотивованого, утвореного на національному грунті, короткого терміна (водо тривкий шар грунту - водотрив, транспірація - випаровування).

Зі збірника “Культура слова”.

 

*У яких галузях науки вживаються подані терміни? Які з них є інтернаціональними, які утворені вживанням у ролі терміна українського загальновживаного слова?

 

Префікс, корінь (слова), байт, інтерфейс, тіло, експедиція, радіус, віднімання, вага, кредит, реакція, гепатит.

*До термінів-інтернаціоналізмів дібрати синонімічні терміни - українські слова. За потреби скористатися словником.

 

Інфінітив, флексія, ін’єкція, функція, аграрний, креативний, латентний, варіабельний, інтеракція, ексклюзивний, превентивний, шипінговий, калькуляція, опція.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал