Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика виконання роботи. Робота 1. Визначення знаку заряду частинки методом капіляризації.
Робота 1. Визначення знаку заряду частинки методом капіляризації.

На полоску фільтрувального паперу нанести краплю досліджуваних розчинів (золів, розчинів барвників, суміші барвників). Визначити знак заряду частинок, вважаючи, що папір має від’ємний заряд.

Робота 2. Визначення порогу коагуляції.

Заповнити одну бюретку розчином дихромату калію (с( K2Cr2O7)=0,002 моль/л), а другу – розчином гексаціаноферату (ІІІ) калію (с( K3[Fe(CN)6])=0,002 моль/л). У дві пробірки за допомогою піпетки внести по 5 мл золю гідроксиду заліза (ІІІ). Додати в одну з пробірок, по краплях, добре перемішуючи, розчин дихромату калію, а в другу – розчин гексаціаноферату (ІІІ) калію до помутніння розчину (коагуляція золю).

Обчислити поріг коагуляції кожного з електролітів (в ммоль/л) за формулою:

Обчислити коагулюючу здатність електролітів (в л/моль) за формулою:

Обчислити відносну коагулюючу здатність електролітів.

Результати занести в таблицю.

Електроліт Молярна конце-нтрація еквівале-нта електроліту, , ммоль/л Об’єм роз-чину елек-троліту, V(X), л Коагулюючий йон Поріг коагуляції, ммоль/л Коагулююча здатність, VK(X), л/моль
K2Cr2O7          
K3[Fe(CN)6])          

 

Робота 3. Очистка води коагуляцією.

В 6 пробірок налити по 5 мл мутної води і в кожну добавити різну кількість краплин золя гідроксиду заліза (1,2,3,4,8,16). В 7 пробірку налити 5 мл мутної води для порівняння. Спостерігати за змінами в пробірках. Зробити висновки.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал