Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ V
 

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
І ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовців
і працівників Служби безпеки України

 

Держава забезпечує соціальний і правовий захист
військовослужбовців і працівників Служби безпеки України.

Військовослужбовці Служби безпеки України користуються
політичними, соціально-економічними та особистими правами і
свободами, а також пільгами відповідно до Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ), цього Закону, інших актів законодавства.

Право на пільги зберігається за військовослужбовцями Служби
безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу
або за вислугою років.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із
Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах
відповідно до законодавства про працю.

 

Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців
Служби безпеки України та громадян, які беруть
участь у забезпеченні державної безпеки

 

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні
покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від
імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх
особи, їх честь і гідність охороняються законодавством.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України
також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких
родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у
зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців
обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену
законом. { Частина друга статті 28 в редакції Закону N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і
сприяють Службі безпеки України, а також пенсіонери Служби безпеки
України.

Особам, які допомагають і сприяють Службі безпеки України,
гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про
такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх
родин, які здійснюються у зв'язку з їх діяльністю по забезпеченню
державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством
відповідальність.

Працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до
заходів щодо забезпечення державної безпеки, не пов'язаних
безпосередньо з їх функціональними обов'язками, користуються
правами, які надаються військовослужбовцям Служби безпеки України
пунктами 1, 4, 6 і 7 статті 25 цього Закону. У цих випадках на них
поширюються гарантії правового захисту, встановлені для
військовослужбовців Служби безпеки України.Не допускається розголошення факту належності співробітників
Служби безпеки України до її оперативних підрозділів.

 

Стаття 29. Виплата одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті) або каліцтва
військовослужбовців Служби безпеки України і
громадян, залучених до заходів щодо забезпечення
державної безпеки, та компенсація заподіяння
збитків їх майну

 

{ Назва статті 29 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006 }

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Служби безпеки
України, який перебував на кадровій військовій службі або проходив
військову службу за контрактом, під час виконання ним обов'язків
військової служби сім'ї загиблого (померлого), а в разі її
відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова
грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення
загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в
порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

{ Частина перша статті 29 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006 }

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного
військовослужбовцю Служби безпеки України під час виконання ним
обов'язків військової служби, а також інвалідності, що настала в
період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці
після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в
період проходження служби, пов'язаного з виконанням службових
обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності йому
виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного
грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня
втрати працездатності військовослужбовцем Служби безпеки України у
період проходження служби у кожному випадку ушкодження здоров'я
здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до
законодавства.{ Частина друга статті 29 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006 }

Збитки, завдані майну військовослужбовця Служби безпеки
України або членам його родини у зв'язку з виконанням ним
службових обов'язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі -
членам сім'ї у повному обсязі за рахунок коштів державного
бюджету.

Положення цієї статті поширюються на працівників Служби
безпеки України та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення
державної безпеки, а також на пенсіонерів Служби безпеки України.

 

{ Дію статті 30 зупинено на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

Стаття 30. Грошове забезпечення військовослужбовців та
оплата праці працівників Служби безпеки України

 

{ Назва статті 30 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006 }

Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України встановлюються законодавством і повинні
забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Служби
безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати
характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів
у службовій діяльності.

{ Частина перша статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }

Умови та оплата праці працівників Служби безпеки України
визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 30 доповнено частиною другою згідно із Законом N 328-V
( 328-16 ) від 03.11.2006 }


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал