Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


квітня 2013 р.
- 09.00 - 13.00 Робота за секціями.

- 13.30 - 14.30 Підсумкове пленарне засідання, закриття конференції: актовий зал.

 

Регламент виступів

Доповідь – до 8 хвилин. Дебати до виступу – до 5 хвилин.

 

До початку роботи конференції планується видання збірника тез наукових доповідей. Студенти, які зробили кращі доповіді - будуть відзначені дипломами.

 

Для участі у конференції необхідно до 07 березня 2013 рокунадіслати (принести) роздруковані тези наукових доповідей і заявку (файли Microsoft Word 97-2003) на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок60 гривень (публікація до початку роботи конференції збірника тез наукових доповідей, сувенірна продукція), необхідно сплатити простим поштовим переказом (через „УкрПошту”) до 07 березня 2013 року на ім’я Овсяннікової Ірини Леонідівни за адресою організаційного комітету.

 

Вимоги до оформлення студентських тез:

ü обсяг від 1 до 3-х повних сторінок формату А4; поля - всі по 2 см;

ü шрифт - Times New Roman № 13, міжрядковий інтервал: множитель – 1,1; абзац – 0,9 см;

ü перший рядок (вирівняний по центру) – відомості про студента – прізвище, ім’я, по батькові (повністю - без скорочень, шрифт напівжирний), після коми - студент(ка) факультету (без скорочень), курс, група (шрифт звичайний);

ü другий рядок (вирівняний по центру) – відомості про наукового керівника – після слів (з великої літери) Науковий керівник: вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю - без скорочень, шрифт напівжирний), після коми - посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю - без скорочень, шрифт звичайний);

ü наступний рядок (вирівняний по центру) – назва вищого навчального закладу, місто (повністю - без скорочень, шрифт курсив);

ü нижче (через строчку) великими (прописними) літерами вказати НАЗВУ ДОПОВІДІ(шрифт напівжирний, вирівняний по центру);

ü нижче (через строчку) – з абзацу 0,9 см набирається текст доповіді (шрифт звичайний); тези обов’язово роздруковуються на папері та їх засвідчує підписом науковий керівник в кінці тексту;

ü до тез додається файл (на USB флеш, CD-R) з текстом Microsoft Word 97-2003 (розширення файлу *. rtf), де файл називається прізвищем автора, у дужках - прізвищем керівника і через коротке тире - скороченою назвою навчального закладу, наприклад: Коваленко (Карманний)_НУЮАУ.rtf;

ü у вигляді окремого файлу Microsoft Word 97-2003 додається заявка на участь у конференції (прізвище, ім¢я по батькові; назва закладу (установи) без скорочень; номер службового або мобільного телефону; адреса електронної пошти – все для студента і керівника);ü дозволяється відіслати тези електронною поштою із супроводжувальним листом на електронну адресу: bjd-nua@meta.ua у вигляді прикріпленого до листа файлу Microsoft Word 97-2003;

ü зразок (приклад) тез додається окремим файлом до цього інформаційного листа;

ü за бажанням авторів, можна підготувати презентацію в Microsoft PowerPoint 97-2003 (розширення файлу *. ppt), записати її на носій USB флеш (або диск CD-R) і безпосередньо переписати під час реєстрації учасників конференції.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції, науковому рівню, та вимогам щодо їх оформлення. За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий керівник.

Усі витрати на харчування, проживання та транспорт учасники конференції здійснюють за власні кошти або за рахунок сторони, що їх відряджає.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал