Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Коваленко С. Б.
Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні правові системи світу:
тенденції та фактори розвитку»

М. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.

Загальна інформація

Мета конференції:Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

 

До участів міжнародній конференції запрошуютьсястуденти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

 

Форма проведення: заочна

Мова конференції:українська, російська, англійська.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 


  1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
  2. Конституційне право, міжнародне публічне право;
  3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
  4. Господарське право та процес;
  5. Трудове право, право соціального забезпечення;
  6. Екологічне, земельне, аграрне право;
  7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
  8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;
  9. Кримінальний процес, криміналістика.

 

 


Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 23 серпня
2016 року
(включно)
мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні документи:

1) тези доповіді;

2) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

 

Вимоги до тез доповіді

 

· Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman
№ 12, праворуч)

· Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний. Наприклад:

Пріоритети реформування податкового законодавства України

· Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ініціали автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman № 12.

Наприклад:

Коваленко С. Б.студент юридичного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

· Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

· Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список літератури:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].

· Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок

 

Організаційний внесок становить 100 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.

Збірник буде надісланий до 9 вересня 2016 рокуна поштову адресу учасників, вказану у заявках, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.

 

Порядок сплати організаційного внеску

Для учасників з України (100 грн.)

Організаційний внесок необхідно перерахувати на реквізити:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

МФО банку отримувача: 351005

Рахунок отримувача: 26250003512032

ОКПО: 3052600066

П.І.Б. одержувача: Чернобай Наталія Валеріївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Чернобай Н.В. від ПІБ

 

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

 

Для учасників з інших держав (15 доларів)Учасникам конференції з інших держав необхідно звернутися до організаційного комітету.

 


Координати організаційного комітету

Запорізька міська громадська організація «Істина»

вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005

Телефон: 095 440 91 76

Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал