Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Көптік ұғымды білдіру үшін жалғанатын морфологиялық формалар
A)-ыз (-із,-з), -ым (-ім,-м)

B)-нікі (-дікі,-тікі); -лар(-лер,-дар,-дер,-тар,-тер)

C)-ы,-і; -ның (-нің, -дың, -дің, -тың, -тің)

D) -лар(-лер,-дар,-дер,-тар,-тер), -қ (-к), -ыз (-із,-з)

Көру, есту, сөйлеуінде кемшілігі бар балаларды оқытумен айналысатын педагогиканың саласы

A)мектепке дейінгі педагогика

B)дефектология

C)дидактика

D)педагогика тарихы

E) жалпы педагогика

Көсемсөз дегеніміз

A)әр күнгі оқиғаны тізіп отыратын дәптер

B)жазушының өмір шындығын суреттеу ерекшелігі

C)сан салалы жанр арқылы жасалған дүние

D)ұран сөздер

E) әдебиет пен журналистиканың қоғамдағы көкейкесті, өткір мәселелерді қозғайтын саласы

Көсемшенің жұрнақтарын белгілеңіз

A)-дыр, -дір, -тыр, -тір

B)-ып, -іп, -қалы, -келі

C)-ғанша, -генше

D)-ған, -ген, -қан, -кен

E) -ар, -ер, -р, -с

Күн мен түн, ақ пен қара, алыс пен жақын ..... сөздер

A)антоним

B)көп мағыналы

C)омоним

D)синоним

E) көнерге

Күрделі туынды үстеулерді көрсетіңіз

A)астыртын, үстіртін

B)әдейі, жорта, қасақана

C)биыл, сөйлей-сөйлей, ала жаздай

D)қыстай, күздей, көзінше

E) ең, өте, аса

Күрделі, шығармашылық бағыттағы жоспардың неше бөлімнен тұратынын белгілеңіз

A)5

B)3

C)4

D)1

E)2

Күшейіткіш демеуліктерді атаңыз

A)екеш

B)-мыс (-міс), -ау

C)түгіл, тұрсын, тұрмақ

D)ма, ше

E) -ау, -ай, -ақ, да (де,та, те)

Күшейткіш мәнді беретін шылаулар

A)ғана қана

B)түгіл, тұрсын

C)кейін, соң

D)қой, ғой

E) -ақ, -ау

Азақ тіліндегі сөздердің синтаксистік байланысу формаларын көрсетіңіз

A)аналитикалық, лексика-семантикалық

B)есімді, етістікті

C)еркін, тұрақты

D)қиысу, матасу, мегеру, қабысу, жанасу

E) орын тәртібі, интонация, шылау, қосымша

Азақ тіл біліміндегі ең кеш зерттелген сала

A)лексика

B)морфология

C)синтаксис

D)фонетика

E) сөзжасам

Азақ тілі бағдарламасы бойынша 5-сыныпта оқытылатын тіл ғылымының саласыA)сөз тіркесі синтаксисі

B)жай сөйлем синтаксисі

C)фонетика

D)морфология

E) құрмалас сөйлем синтаксисі

Азақ тілі әдістемесінің сөз мағынасын меңгертуді көрсететін бөлімі

A)сөзжасамды оқыту әдістемесі

B)морфологияны оқыту әдістемесі

C)орфографияны оқыту әдістемесі

D)фонетиканы оқыту әдістемесі

E) лексиканы оқыту әдістемесі

Азақ тілін зертеушілер

A)Қ.Сәтпаев, С.Қирабаев

B)Қ.Аманжолов, К.Аханов

C)А.Хасенов, М.Ғабдуллин

D)Б.Құлмағамбетова, Қ.Бітібаева

E) М.Балақаев, Н.Оралбаева, С.Аманжолов

Азақ тілін оқыту әдістемесімен тығыз байланысты ғылым саласы

A)логика

B)психология

C)математика

D)тарих

E) қазіргі қазақ тілі ғылымы

Азақ тілін оқыту әдістемесінің авторы

A)С.Мырзабеков

B)С.Қирабаев

C)А.Хасенов

D)С.Сәрсенов

E) Б.Құлмағамбетова

Азақ тілін оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны

A)қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтары

B)қазақ тілінің сөз байлығы

C)қазақ тілі ғылымының салалары

D)сөздердің байланысу тәсілдері, сөйлем құраудың жолдарыE) оқушыға қазақ тілінен білім берудің мазмұны, амалдары, әдіс-тәсілдері, қағидалары мен заңдылықтары


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал