Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад розрахунку
Для визначення викидів забруднюючих речовин взято колективне сільськогосподарське підприємство с. Тетерівка Житомирської області. У прикладі використані дані про витрати бензину на транспортну роботу зі звіту за формою N 2-тр (річна) за 1998 рік.

1. Колективне сільськогосподарське підприємство

ідентифікаційний код за ЄРДПОУ - 846085

території за КОАТУУ - 1822087201

вид економічної діяльності за КВЕД - 01.30.0

форма власності за КФВ - 20

міністерство за СПОДУ - 7714

Таблиця 1.1

Витрати палива на пробіг і транспортну роботу в одиницях об'єму

Групи автотранспорту Код рядка Бензин, тис. л
вантажні автомобілі 39,8
пасажирські автобуси 2.2
пасажирські легкові автомобілі 8,6
спеціальні автомобілі легкові -
спеціальні автомобілі нелегкові 2,3

Таблиця 1.2

Витрати палива на пробіг і транспортну роботу у вагових одиницях

(розрахунок за формулою 1)

Групи автотранспорту Код рядка Бензин, тонн
вантажні автомобілі 29,5
пасажирські автобуси 1,6
пасажирські легкові автомобілі 6,4
спеціальні автомобілі легкові -
спеціальні автомобілі нелегкові 1,7

 

Визначимо обсяг (масу) викидів оксиду вуглецю (CO) автомобілями за формулою (3)

вантажні автомобілі: (29,5 х 169,8 х 1,7) х 10-3 = 8,5 тонни
пасажирські автобуси: (1,6 х 177,92 х 1,7) х 10-3 = 0,5 тонни
пасажирські легкові автомобілі: (6,4 х 177,92 х 1,5) х 10-31 = 1,9 тонни
спеціальні автомобілі нелегкові: (1,7 х 169,8 х 1,7) х 10-3 = 0,5 тонни
Всього по підприємству: 11,4 тонни

Аналогічно визначаються викиди по інших забруднюючих речовинах.

Таким чином, згідно з проведеними розрахунками, обсяги (маса) викидів забруднюючих речовин від використання бензину по колективному сільськогосподарському підприємству у 1998 р. становили:

Таблиця 1.3

Обсяги викидів забруднюючих речовин автотранспортом

    Оксид вуглецю CO, тонн Вуглеводні CmHn, тонн Оксиди азоту NOx, тонн Сажа C, тонн Діоксид сірки SO2, тонн Свинець Pb, кг
Всього по КСП 11,40 3,51 0,63 - 0,02

 

Примітка: У розрахунку викидів свинцю врахована частка етильованого бензину у загальних обсягах використаного бензину, яка у 1998 році склала 14 %.Таким же чином визначаються викиди забруднюючих речовин по колективному сільськогосподарському підприємству від використання інших видів палива.

Обсяги викидів забруднюючих речовин по с. Тетерівка визначаються як сума викидів забруднюючих речовин по всіх суб'єктах господарської діяльності.

 

Начальник управління статистики сільського

Господарства та навколишнього середовища О. М. Прокопенко

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2004 року N 15

Про внесення змін до Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності

У зв'язку зі змінами стандартів на паливо та з метою забезпечення достовірності обліку викидів забруднюючих речовин в атмосферу від рухомих джерел забруднення наказую:

1. Внести зміни до п.2.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, затвердженої наказом Держкомстату від 06.09.2000 р. N 293, в частині коефіцієнтів переведення палива з об'ємних одиниць вимірювання у вагові:

для бензину - 0,74 кг/л

для дизельного палива - 0,85 кг/л

для газу зрідженого - 0,55 кг/л

для газу стисненого - 0,59 кг/м3.

2. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) довести вищевказані зміни у Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, до Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

Голова Комітету О. Г. Осауленко


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал