Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види пенсійних виплат і соціальних послуг.
За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системіпризначаються такі пенсійні виплати:

1) пенсія за віком;

2) пенсія по інвалідності унаслідок загального захворювання (в т.ч. каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

За рахунок коштів Накопичувального фонду, які враховуються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:

1) довічна пенсія зі встановленим періодом;

2) довічна обумовлена пенсія;

4) довічна пенсія подружжя;

5) одноразова виплата.

У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів Пенсійного фонду. До соціальних послуг належить допомога на поховання пенсіонера.

Основними функціями Пенсійного фонду України є:

· здійснення керівництва і управління солідарною системою;

· здійснення збору, акумуляції і обліку страхових внесків;

· призначення пенсії і підготовка документів для її виплати;

· забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування і виплат пенсій, допомог на поховання;

· здійснення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду;

· вирішення питань, пов’язаних з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках;

· здійснення адміністративного управління Накопичувальним фондом;

· участь в підготовці нормативних актів, направлених на удосконалення системи пенсійного забезпечення;

· інші функції, передбачені законодавством.

Пенсійний фонд є самостійною фінансовою структурою, яка здійснює свою діяльність на основі статуту, який затверджується його правлінням. Управління Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і працедавців. Органами управління Пенсійного фонду є Правління і Виконавча дирекція Пенсійного фонду.

Кошти Пенсійного фонду.

Бюджет Пенсійного фонду – план формування і використання цільового страхового фонду, який створюється за рахунок страхових внесків в солідарну систему і надходжень з інших джерел, визначених законом. Він затверджується правлінням Пенсійного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує плановому.

Облік коштів Пенсійного фонду.

Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійснюють його виконавчі органи. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку.

З метою забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду, формується резерв коштів Пенсійного фонду, який складається з резерву коштів для поточних потреб, і резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах.. Вони зараховуються на окремі субрахунки єдиного рахунку Пенсійного фонду. Порядок формування і використання резерву коштів Пенсійного фонду встановлюється Правлінням Пенсійного фонду.Джерела формування коштів Пенсійного фонду:

1) страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

(окрім частини внесків, яка спрямовується до Накопичувального фонду):

- обов’язкові внески працедавців («нарахування» на фонд заробітної плати)

- обов’язкові страхові внески громадян («утримання» із зарплати).

Ставки цих внесків встановлюються відповідними законами;

2) інвестиційний дохід, що отримується від інвестування резерву коштів Фонду;

3) кошти державного бюджету і цільових фондів, які перераховуються в

Пенсійний фонд у випадках, передбачених законодавством;

4) суми від фінансових санкцій і адміністративних штрафів за порушення

пенсійного законодавства;

5) добродійні внески юридичних і фізичних осіб;

6) добровільні внески тощо.

Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету і не підлягають оподаткуванню.

Кошти Пенсійного фонду України використовуються на такі цілі:

1) виплату пенсій, передбачених законодавством;

2) підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;

3) надання соціальних послуг;

4) виплату допомоги по догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством;

5) фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконання функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;6) оплату послуг з виплати і доставки пенсій;

7) формування резерву коштів Пенсійного фонду.

Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом України як цільовий позабюджетний фонд. Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду. Управління пенсійними активами Накопичувального фонду здійснюється компаніями по управлінню активами. Рахунки Накопичувального фонду відкриваються виконавчою дирекцією Пенсійного фонду в хранителеві.

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057-1У, прийнятим 09.07.2003г. визначаються правові, економічні і організаційні основи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Цей закон регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності.

До недержавного пенсійного забезпечення відносять:

- недержавні пенсійні фонди;

- страхування пенсій у страхових компаніях;

- пенсійні фонди (каси) підприємств;

- особисті пенсійні рахунки в банках;

- інші форми недержавного пенсійного забезпечення.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал