Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення.
Варіант 1

Терміни Визначення
1. Бюджет а) перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів
2. Бюджетне планування б) послідовність заходів і дій зі складання, розгляду і затвердження проекту бюджету, яка визначається Бюджетним кодексом
3. Бюджетне регулювання в) сукупність усіх бюджетів, що формуються і діють на території певної країни згідно з її бюджетним устроєм
4. Бюджетна система г) сукупність економічних відносин щодо формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави
5. Зведений бюджет д) запровадження пропорційного зменшення бюджетних видатків, що затверджені, щомісячно за всіма статтями бюджету, крім статей, що потребують захисту, до кінця бюджетного року
6. Секвестр бюджету е) сукупність показників усіх бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави.

 

Варіант 2

Терміни Визначення
а) дотація 1. Вид грошової допомоги вищого бюджету нижчому, надання якої здійснюється з чітким визначенням цілей та напрямів витрат коштів
б) субсидія 2. Надання допомоги в грошовій чи натуральній формі фізичній чи юридичній особам чи іншим державам за рахунок державного або місцевого бюджету.
в) субвенція 3. Регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням і виконанням бюджетів
г) бюджетний процес 4. Сукупність бюджетів держави, юридично пов’язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам.
д) бюджетна система 5. Допомога, що надається підприємствам, установам та організаціям на покриття збитків, зумовлених незалежними від них причинами

 

Варіант 3

 

Терміни Визначення
а) бюджетний устрій 1. Розпис доходів і видатків держави та органів місцевого самоврядування на бюджетний період. який затверджується органами законодавчої влади у вигляді закону
б) зведений бюджет 2. Бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування
в) місцеві бюджети 3. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи
г) бюджет 4. Сукупність показників бюджетів всієї бюджетної системи країни
д) Бюджет-ний кодекс України 5. Основний нормативно-правовий акт, що регулює функціонування бюджетної системи України.

 

Тести

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал