Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додатки. Індивідуальне завдання до теоретичної частини:
Індивідуальне завдання до теоретичної частини:

-Скласти наказ про облікову політику

- Проаналізувати динаміку та структуру витрат виробництва

- Описати порядок визначення фактичної виробничої собівартості випущеної продукції. Навести числові приклади

- Скласти розрахунок собівартості незавершеного виробництва

- Описати порядок розподілу загальновиробничих витрат за видами продукції. Навести числовий приклад

- Охарактеризувати первинні документи з обліку виробничих витрат

- Описати особливості відображення операцій з обліку витрат виробництва в регістрах обліку та фінансовій звітності

 

Індивідуальне завдання до розрахункової частини:

Завдання 1.

Скласти журнал реєстрації господарських операцій, передбачити наступні операції:

- Одержання коштів в касу

- Видача коштів з каси

- Одержання ТМЦ від постачальників

- Перерахування коштів постачальникам з поточного рахунку

- Відображення витрат по відрядженню

- Відображення господарських витрат, здійснених підзвітною особою

- Нарахування заробітної плати:

а) Робітникам основного виробництва

б) Персоналу цехів

в) Адмінперсоналу

- Проведення відрахування на соціальні заходи та утримання із заробітної плати податків згідно чинного законодавства

- Списання виробничих запасів на виробництво продукції (1-2 види)

- Оприбуткування на склад готової продукції

- Реалізацію продукції

- Визначення фінансового результату

- Господарські операції за темою роботи

- Інші операції за бажанням

Завдання 2.

Заповнити первинні документи:

- розрахункова відомість - накладна - рахунок-фактура - платіжна відомість - платіжне доручення - прибутковий касовий ордер - табель обліку робочого часу - видатковий касовий ордер - звіт касира - звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт - посвідчення про відрядження - довіреність - первинні документи за темою роботи - інші за бажанням

 

Первинні документи заповнюються лише за данними господарських операцій, що відображені в журналі реєстрації.

Завдання 3.

Скласти синтетичні та аналітичні рахунки обліку. Початкові залишки взяти із вступного балансу (балансу базового підприємства). Визначити обороти за період та сальдо на кінець періоду.

Завдання 4.

Скласти оборотно-сальдову відомість по рахунках синтетичного обліку.

Завдання 5.

Заповнити Журнал 5

Завдання 6.

Заповнити головну книгу по рахунках 23, 26, 66, 92, 79


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал