Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток 1. Пояснення до теми: ”Мікробіологія ешерихіозів”
Пояснення до теми: ”Мікробіологія ешерихіозів”

для самостійної роботи студента

 

Морфологічні, фізіологічні та тинкторильні особливості ентеробактерій. Паличковидні аспорогенні капсульні або безкапсульні перитрихи або нерухомі грамнегативні монобактерії родини Enterobacteriaceae, хемоорганотрофи, аероби або факультативні анаероби.
Бактерії яких родів родини Enterobacteriaceae викликають захворювання у людини? Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Yersinia, Proteus.
Групи захворювань, які викликаються ентеробактеріями. 1. Кишкові інфекції: коліентерит, шигельоз, черевний тиф, харчові токсикоінфекції, ієрсініоз, які викликаються бактеріями родів Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia Екзогенні інфекції: аліментарний (водний, харчовий), контактно-побутовий шляхи передачі інфекції. 2. Опортуністичні (некишкові) інфекції (менінгіт новонароджених, раневі інфекції, ураження сечостатевої системи, респіраторних органів). Ендогенні інфекції: викликаються умовно-патогенними бактеріями родів Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Proteus на тлі імунодефіциту.
Систематичне положення збудників ешерихіозів (родина, рід, типовий вид). Родина Enterobacteriaceae рід Escherichia вид Escherichia сoli.
Морфологічні та тинкториальні особливості ешерихій. Прямі аспорогенні грамнегативні палички з закругленими кінцями, схильні до поліморфізму, перитрихи, більшість мають мікрокапсулу.
Як розрізнити штами патогенної та умовно-патогенної E.сoli? За антигенною будовою та сукупністю факторів патогенності; бактерії не розрізняються за морфологічними, тинкториальними, культуральними властивостями.
Тип дихання E.сoli. Аероби та факультативні анаероби.
Антигени кишкової палички та їх значення. Соматичний О-антиген(>171 варіанта) – визначає серогрупу ешерихій та забезпечує первинну диференціацію діареєгенних E.coli від умовно-патогенних. Поверхневий (капсульний) К-антиген(>97 варіантів), який складається з АВL-антигенів – визначає антигенні особливості штамів. Джгутиковий Н-антиген(>57 варіантів) – визначає типоспецифічність бактерії (білок флагелін). О- та Н-антигени E.coli – основні антигени, за якими E.coli диференціюється на серовари.
Особливості К-антигену E.coli. Представлений 3 антигенами: А, В та L, які розрізняються за хімічною будовою та чутливістю до температури. Переважають антигени типу В. К-антиген має здатність екранувати О-антиген, викликаючи феномен О-інаглютинабельності. О-антиген E.coli можна виявити тільки після руйнації К-антигену шляхом кип‘ятіння культури.
Як позначається антигенна структура E.coli (серогрупа, серовар)? Формула серогрупи – О:К (О12763), формула серовару – О:К:Н (О1427618, О12472:Н-, О75:К-:Н7).
Що таке серовар бактерії? Серологічний варіант, який має певну антигенну структуру за О- ,К– та Н-антигенами або О- та Н-антигенами.
Групи E.coli, які розрізняються за антигенними та патогенними властивостями. 1. Непатогенні 2. Умовно-патогенні 3. Патогенні (діареєгенні)
Значення штамів умовно-патогенної E.coli 1. У людини входить до складу нормальної мікрофлори тонкої, товстої кишки та піхви. 2. Основна мікрофлора кишечнику ссавців, птахів, рептилій, риб. 3. Збудники опортуністичних інфекцій (парентеральних ешерихіозів – колібактеріозів). 4. Санітарно-показові мікроорганізми (показники фекального забруднення оточуючого середовища).
Що таке ешерихіоз? Захворювання, які викликаються E.coli.
Варіанти розвитку ешерихіозів. Екзогенний та ендогенний.
Що таке парентеральний ешерихіоз? Некишкові (колібактеріози) інфекції, які викликаються різними серогрупами (О11, О25, О81, О1823) ендогенної умовно-патогенної E.coli, викликаючи гнійно-запальні процеси: перитоніт, цистит, холіцистит, менінгіт новонароджених, сепсис на тлі імунодефіциту.
Що таке ентеральний (діареєгенний, кишковий) ешерихіоз? Інфекції, збудниками яких є різні серовари екзогенної патогенної E.coli.
Джерело інфекції при діареєгенному ешерихіозі. Хворий, бактеріоносій, тварини (при ентерогеморагічному ешерихіозі).
Типи E.coli, що викликають діареєгенні ешерихіози. ЕПКП– ентеропатогенна кишкова паличка (О26606); ЕІКП – ентероінвазивна кишкова паличка (О1247232, О11266); ЕТКП – ентеротоксигенна кишкова паличка (О2511, О128678); ЕГКП – ентерогеморагічна кишкова паличка (О1577, О2611, О145).
Сутність ентеротоксигенного ешерихіозу та механізм дії ЕТКП на епітеліоцити. ЕТКП викликають холероподібний ешерихіоз у дітей та дорослих з водним та харчовим шляхами передачі інфекції. ЕТКП викликають лізис глікокаліксу, колонізацію мікроворсинокбез пошкодження епітеліоцитів тонкої кишки та розвитку запалення. Активація аденілатциклази та гуанілатциклази в епітеліоцитах тонкої кишки за рахунок дії ентеротоксинів (LT, ST) призводить до гіперсекреції ентероцитами великої кількості води, солей натрію, калію, Fe2+ з порушенням процесу їх реабсорбції, спричиняє зневоднення організму.
Сутність ентеропатогенного ешерихіозу та механізм дії ЕПКП на ентероцити. ЕПКП – збудники коліентеритів (сальмонельозоподібної інфекції) переважно у дітей першого року життя з контактно-побутовим та харчовим шляхами передачі інфекції. ЕПКП розмножується на поверхні епітелію тонкої кишки, обумовлюючи витончення, фрагментацію та відторгнення мікроворсинок, пошкодження апікальної поверхні епітелію, призводячи до помірного запалення та появи дрібних ерозій.
Сутність ентероінвазивного ешерихіозу та механізм дії ЕІКП на ентероцити. ЕІКП викликають шигельозоподібний ешерихіоз у дітей старшого віку та дорослих з водним та харчовим шляхами передачі інфекції. ЕІКП здатні до розмноження в епітелії слизової оболонки товстої кишки, цитоплазматичного пошкодження та загибелі епітеліоцитів, інвазії до сусідніх епітеліоцитів, викликаючи осередкове виразкове запалення з надлишковою інфільтрацією та накопиченням ексудату в порожнині товстої кишки, ерозіями та різко вираженим запаленням.
Сутність ентерогеморагічного ешерихіозу, механізм дії ЕГКП на епітеліоцити та ендотеліоцити. ЕГКП – збудники геморагічної діареї (геморагічного коліту) у дорослих, а у новонароджених можуть зумовлювати некротичний ентероколіт з високим відсотком летальних наслідків з ураженням сліпої, висхідної та поперечної ободових кишок; інфекція передається аліментарним шляхом. ЕГКП розмножується на поверхні епітелію товстої кишки з руйнацією мікроворсинок, пошкодженням апікальної поверхні епітелію. Шигаподібний токсин в епітеліоцитах блокує біосинтез білку. Вероцитотоксин руйнує ендотелій кровоносних капілярів. Утворення фібрину призводить до порушення руху крові, потрапляння крові у кишечник.
Метод мікробіологічної діагностики ешерихіозів та його особливості. Бактеріологічний. Ідентифікація збудника базується на першочерговому визначенні його антигенної структури. Вивчення біохімічних властивостей мікроорганізму дозволяє підтвердити родову, видову належність культури та встановити її біовар.
Матеріал для мікробіологічної діагностики кишкового ешерихіозу. Випорожнення
Матеріал для мікробіологічної діагностики колібактеріозів  
Особливості середовищ Ендо та Левіна, мета їх застосування. Селективні та диференціально-діагностичні середовища для виділення та ідентифікації ешерихій, шигел та сальмонел. Компоненти середовищ є інгібіторами для Гр+ бактерій. Середовища використовуються для диференціації бактерій на лактозопозитивні (Lac+ (ферментують лактозу): штами умовно-патогенної E.coli, ЕТЕС, ЕРЕС, ЕНЕС) та лактозонегативні (Lac─: штами ЕІЕС, шигели, сальмонели).
Культуральні властивості E.coli. S-колонії - опуклі середньої величини вологі блискучі прозорі або непрозорі круглі з рівним краєм. R-колонії – плискуваті сухі з хвилястим краєм. Колонії Lac+ бактерій мають металевий блиск, забарвлені у темно-червоний колір (на середовищі Ендо) та темний синьо-фіолетовий колір (на середовищі Левіна).
Мета постановки реакції аглютинації на склі з полівалентними ОК- (ОКА–, ОКВ– ОКС– ОКD–) ешерихіозними сироватками. Компоненти РА. Визначення серогрупи патогенних штамів E.coli. Матеріал колонії, ешерихіозні полівалентні аглютинуючі ОК-сироватки, фізіологічний розчин.
Вивчення яких властивостей E.coli необхідно для її ідентифікації? Антигенної структури (у РА на склі та у РРА з ешерихіозними груповими та моно рецепторними сироватками – основний) та морфологічних, тинкториальних, культуральних, біохімічних властивостей.
Мета прогрівання чистої культури E.coli при постановці РА та РРА. Руйнація поверхневого термолабільного К-антигену, який екранує О-антиген.
Механізми природнього захисту дітей проти збудників коліентеритів. Біфідобактерії колонізують епітелій кишечнику. Антитіла грудного молока (є резистентними до зміни рН ШКТ дитини та дії ферментів кишечнику).
Характеристика імунітету у осіб, які перехворіли на ешерихіоз. Гуморальний, ненапружений типоспецифічний (IgM утворюються тільки до того серовару, який спричинив захворювання). Місцевий імунітет (продукція лімфоїдними клітинами кишечнику sIgA).
Вплив збудників ГКІ на мікробіоценоз тонкої та товстої кишок. Призводять до розвитку дисбактеріозу.
Препарати, які викорис-товуються для корекції мікрофлори кишечнику при діареєгенних інфекціях. Біфідумбактерин, лактобактерин, колібактерин, біфікол.

 


АЛГОРИТМ ДІЇ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

ДІАРЕЄГЕННОГО ЕШЕРИХІОЗУ

Бактеріологічний метод діагностики

Для посіву використовують основний матеріал – фекалії (≈5г) та додатковий матеріал – блювотні маси та промивні води шлунку (≈5мл). Фекалії емульгують у фізіологічному розчині у співвідношенні 1:10. Через кілька хвилин після осідання грубих решток 1-2 краплі рідини сіють на живильне середовище. Посів іншого матеріалу роблять таким же чином, як і випорожнень.

І етап – посів матеріалу.

1-2 краплі рідини, що досліджується, штрихоподібними рухами посіяти стерильною бактеріальною петлею або скляним шпателем на середовища Ендо та Левіна для отримання ізольованих колоній. Посіви інкубувати у термостаті при t=37°С протягом 18-24 годин.

ІІ етап – виділення чистої культури.

Вивчити культуральні властивості мікроорганізмів, що виросли на середовищах Ендо та Левіна. На середовищі Ендо E.coli утворює колонії темно-червоного кольору з металевим блиском, а на середовищі Левіна – колонії темного синьо-зеленого кольору з металевим блиском.

Приготувати тимчасові препарати з матеріалу колоній, пофарбувати їх за методом Грама та мікроскопіювати: пересвідчитися, що мікроорганізми є грамнегативними монобактеріями (дослідження не має вирішального значення для диференціації патогенних штамів E.coli від умовно-патогенних).

Для диференціації патогенних кишкових паличок від умовно-патогенних поставити реакцію аглютинації на склі матеріалу колоній (досліджують 5-10 колоній) з полівалентними ОК-сироватками. Частину колонії, що дала позитивну реакцію аглютинації, посіяти на МПА (скошений) для виділення чистої культури та на середовище Олькеницького[2]. Посіви інкубувати у термостаті при t=37°С протягом 18-24 годин.

Якщо всі реакції аглютинації, що поставлені на склі, дали негативний результат, робиться висновок, що виділена культура не відноситься до патогенних кишкових паличок.

ІІІ етап – ідентифікація виділеної чистої культури:

1/ за біохімічними властивостями: облік результатів росту E.coli на середовищах Олькеницького, Гісса та на пептонній воді.

На середовищі Олькеницького визначити характер ферментації кишковою паличкою глюкози, лактози, сахарози, здатність до утворення сірководню, наявність ферменту уреази: E.coli ферментують цукри до кислоти (відбувається зміна кольору всього середовища) та газу (спостерігаються розриви стовпчика середовища). E.coli переважно не утворює сірководень та не має ферменту уреази.

На середовищах Гісса E.coli ферментує глюкозу, лактозу, маніт, мальтозу, сахарозу (окремі штами) з утворенням кислоти та газу.

На пептонній воді E.coli утворює індол: папірець, насичений n-диметиламідобензальдегідом, червоніє та варіабельно утворює сірководень.

2/ за антигенною структурою: поставити реакції аглютинації на склі чистої культури кишкової палички з моновалентними ОК-сироватками для орієнтовного визначення серогрупи E.coli. Поставити розгорнуту реакцію аглютинації з моновалентною аглютинуючою сироваткою, яка дала позитивну реакцію аглютинацію на склі, для остаточного визначення серогрупи E.coli. Поставити на склі реакції аглютинації чистої культури кишкової палички з моновалентними Н-сироватками для визначення серовару штаму E.coli.

Для постановки РРА приготувати завісь чистої культури: в пробірку налити 2 мл фізіологічного розчину і внести одну петлю виділеної чистої культури кишкової палички. Половину приготовленої завісі в окремій пробірці прогріти при t=100°С протягом 1 години. Моновалентну аглютинуючу сироватку, з якою попередньо аглютинувала E.coli в РА на склі, розвести в двох рядах пробірках до титру, що вказаний на етикетці ампули. В кожну пробірку першого ряду внести по 2 краплі приготовленої завісі живих E.coli (для визначення К-антигену), а в другий ряд пробірок – по 2 краплі завісі E.coli після її прогрівання (для визначення О-антигену). Облік реакції проводити через 24 години після інкубації у термостаті. Реакція оцінюється як позитивна при утворенні аглютинату в обох рядах пробірок до робочого титру. Результатом РРА є визначення серогрупиштаму E.coli.

ІУ етап – вивчення чутливості E.coli до антибактеріальних препаратів методом стандартних дисків.

Чисту культуру E.coli посіяти "газоном" на МПА, розкласти стандартні диски, які насичені певними антибактеріальними препаратами (поліміксином-М, левоміцетином, гентаміцином, цефалоспорином, фторхінолоном). Після інкубації (через 24 години) за допомогою лінійки визначити зону затримки росту E.coli навколо кожного диску: для лікування може бути використаний той антибактеріальний препарат, який викликав затримку росту E.coli у діаметрі 15-25 і > мм.

Результатом бактеріологічного методу діагностики захворювання є визначення серовару штаму E.coli та вивчення його чутливості до антибактеріальних препаратів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал