Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи
 

Вибув з _____________________________________   «____» __________________ 200___ р.   М.П. Підпис ____________________   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Вибув з _____________________________________   «____» __________________ 200 ___ р.   М.П. Підпис ____________________   - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Вибув з _____________________________________   «____» __________________ 200 ___ р.   М.П. Підпис ____________________   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Прибув до ___________________________________   «____» ___________________ 200___ р.   М. П. Підпис ________________   - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Прибув до ___________________________________   «____» ___________________ 200 ___ р.   М. П. Підпис ________________   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Прибув до ___________________________________   «____» ___________________ 200 ___ р.   М. П. Підпис ________________   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Примітка:

При виїзді до декількох пунктів позначки про прибуття і вибуття робляться окремо в кожному з них.

 

Назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Державної податкової
  адміністрації України
  23.12.2010 N 996

 

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _______ аванс. звіт _______ 201 __р. На суму___________________ грн. документів ___________ 201 _р. ПІДПИС ________________  
                 
Відділ Посада Цех Професія П.І.Б.______________________________________________________________   Проводка ___________201_ р.  
   
Ідентифікаційний номер                      
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N ____ від _____________________201 _р.  
ДЕБЕТ  
  рахунок   карт   сума  
Призначення авансу   Доцільність проведеної витрати підтверджую:  
Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності) Одержано (від кого, N та дата документа) Сума   200 _ р.          
    ПІДПИС          
           
  Звіт перевірено Розділ_____ пар. ст. ___ До затвердження ___________________грн. Дата ___________201 _ р. Бухгалтер          
1.   КРЕДИТ  
2.            
3.            
Усього отримано Витрачено Залишок            
           
  Звіт затверджено в сумі  
Перевитрата Додаток _______ документів    
(прописом) "__" ______________________ 201 _ р. ________________ (підпис)  
Залишок унесений у сумі ________ грн. за касовим ордером N ____ від __________ 201_ р. Перевитрата видана  
                                                             

Дата____________ 201_ р. Підпис _______________ Перелік документів наведено на звороті.                                 
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний
термін повернення:                    
Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування
(пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України) : 100.        
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 15 : 100.
Підпис особи, що склала розрахунок __________ Дата складання розрахунку ____________ 20__ року
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100.
Підпис особи, що склала розрахунок ___________ Дата складання розрахунку ____________ 20__ року
З розрахунком ознайомлений: підпис   Дата    
            (прізвище, ім'я, по батькові)      

 Дата Пор. N док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет
рахунок карт
           
           
           
           
           
           
           
           
    Усього      

 

Підпис підзвітної особи _________________ Дата ____________

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал