Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконати вправи.
  1. Характеристика первинних дегідрогеназ, їх кофакторів і типів реакції.
  Нікотинамідні Флавінові
1. Назви небілкової частини і їх скорочені позначення. 2. Характеристика небілкової частини: а) кофермент чи простетична група; б) похідне якого вітаміну; 3. Назва компоненту, що переносить електрони і протони. 4. Структурна формула ( писати формулу лише компоненту, що переносить е- і Н+) і скорочене позначення: а) окисненої форми коферменту; б) відновленої форми. 5. Кількість е- і Н+, шо переносяться. 6. Рівняння реакцій ( писати скорочені позначення). 7. Приклади ферментів. 8. Локалізація ферментів у клітині.    

2. Характеристика компонентів дихального ланцюга мітохондрій (ДЛМ).

  Флавопротеїни FeS - білки Убіхінон (коензим Q) Цитох-роми
1. Хімічна природа 2. Простетична група (редоксцентр) : а) назва; б) позначення окисленої форми; в) позначення відновленої форми; г) які частинки переносяться і скільки в розрахунку на 1 редоксцентр        

3. Характеристика комплексів ДЛМ.

  І ІІ ІІІ ІV
1. Назва; 2. Склад простетичних груп (редоксцентрів); 3. Відновник; 4. Окисник; 5. Здатність до переносу протонів через мембрану ( властивість протонної помпи).        

4. Зобразити послідовність переносу електронів і протонів через ДЛМ від субстратів

( АН2 , ВН2) до молекулярного кисню за участю первинних: а) нікотинамідної дегідрогенази, б) флавінової дегідрогенази.

5. Зміни окисно-відновного потенціалу (ОВП, Ео) і вільної енергії Gо в електроно-транспортному ДЛМ.

1) скільки становить Ео для пар: а) НАД+ / НАДН+Н+; б) ФМН / ФМНН2; в) КоQ/ КоQН2; г) цитохром с(Fе3+) / (Fе2+); д) цитохром а3 (Fе3+) / (Fе2+); е) ½ О2 + 2Н+ / Н2О.

2) яке рівняння використовується для розрахунку ΔG0 для окисно-відновних реакцій?

3) розрахувати ΔG0, що вивільняється при окислені НАДН згідно сумарного рівняння тканинного дихання:

НАДН+Н+ + ½ О2 → НАД+ + Н2О.

Скільки молекул АТФ могло би синтезуватися за рахунок цієї кількості вільної енергії?

6. Інгібітори тканинного дихання:

1) вказати ділянки ДЛМ, на рівні яких блокують транспорт електронів: ротенон, амітал (барбітурат), антиміцин А, ціаніди, азиди (N3-), монооксид карбону СО. У якій формі (окисленій чи відновленій) будуть знаходитись різні компоненти ДЛМ при дії кожної з цих речовин?

2) Інгібітори тканниного дихання, які блокують перенос електронів на рівні комплексів ІІІ і VІ, є токсичнішими речовинами, ніж інгібітори переносу електронів в комплексі І. Пояснити причину цього факту.3) Негайне введення нітриту є високоефективним засобом при отруєнні ціанідами

( солями синильної кислоти). На чому грунтується дія цього антидоту? (Підказка: нітрит окислює іон Fе2+ у гемопротеїнах до Fе3+).

7. Інші типи реакцій біологічного окислення: монооксигеназні (гідроксилазні), оксидазні, пероксидазні. Написати рівняння реакцій, назвати ферментні системи та описати функції цих типів біологічного окислення.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал