Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ефективність ринку досконалої конкуренції
 

Більшість економістів підтримують думку, що чисто конкурентна економіка веде до найбільш ефективного використання обмежених ресурсів суспільства, тобто економіка конкурентних цін прагне розподілити обмежену кількість ресурсів так, щоб максимізувати задоволення потреб.

Умова довгострокової рівноваги слугує основним доказом того, що економіка конкурентних цін прагне використати обмежені ресурси суспільства ефективно.

P=LATСmin=LMC

Ефективне використання ресурсів вимагає виконання двох умов: виробничої ефективності та ефективного розподілу ресурсів.

Виробнича ефективність досконалої конкуренції виходить з умови довгострокової рівноваги:

Р = АТСmin,

Конкуренція примушує фірми виробляти в точці мінімальних середніх витрат виробництва і встановлювати ціну, яка відповідає цим витратам. Отже у виробництві кожного даного продукту використовується мінімум ресурсів.

Ефективність розподілу ресурсів за умов досконалої конкуренції виходить з правила:

Р = МС

графічно це точка перетину лінії ціни (тобто графіка попиту) і графіка граничних витрат (він є графіком пропозиції). У рівноважній ситуації ринок досконалої конкуренції виробляє таку кількість продукції, що відповідає точці перетину графіків попиту і пропозиції. Це означає, що виробництво повинно бути не тільки технологічно ефективним, але й створювати в сукупності такий набір товарів, який максимально задовольняє потреби та уподобання споживачів.

Отже, конкуренція змушує виробників вибирати найефективніші технології, які дозволять виробляти продукцію з найменшими витратами. Конкурентний ринок перерозподіляє економічні ресурси так, що вони застосовуються в тих галузях, де віддача від них є найбільшою, а набір товарів задовольняє всі уподобання споживачів.

В економіці, де всі ринки чисто конкурентні і відсутній зовнішній вплив, питання про те, що виробляти, вирішується автоматично.

Разом з тим економісти виділяють ряд факторів, що перешкоджають досягненню ефективності в конкурентній економіці:

1. Обмеженість саморегулювання ринкового механізму полягає в тому, що конкурентна фірма виробляє тільки ті товари, які будуть оплачені, і не враховує потреби малозабезпечених верств населення.

2. Розподіляючи ресурси, конкурентна модель не враховує зовнішні ефекти, тобто не враховує форми економічної діяльності, що можуть завдати шкоди оточуючим, не враховує також виробництво суспільних благ.

3. Ринки чистої (досконалої) конкуренції не завжди забезпечують швидкі темпи науково-технічного прогресу.

4. Економіка чистої конкуренції не завжди забезпечує розробку нових товарів і достатній діапазон споживчого вибору, бо передбачає випуск однорідної продукції більшістю фірм.Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте умови функціонування ринку досконалої конкуренції.

2. Відмінності графіку попиту для окремої конкурентної фірми і графіку ринкового попиту за досконалої конкуренції.

3. Графічне порівняння граничного, середнього, сукупного доходу.

4. Покажіть графічно два способи визначення рівня виробництва, за яким фірма отримує максимальний прибуток у короткостроковому періоді.

5. Охарактеризуйте основні правила ринкових структур.

6. Наведіть умови максимізації прибутку, беззбитковості, мінімізації збитків шляхом виробництва та закриття конкурентного підприємства (графічна та алгебраїчна інтерпретація).

7. Побудова короткостроковой кривий пропозиції конкурентної фірми.

8. Охарактеризуйте поняття «виробничий надлишок фірми».

9. Умови довгострокової рівноваги фірми (графічна та алгебраїчна інтерпретація).

10. У чому полягає парадокс прибутку.

11. Проаналізуйте ефективність конкурентного ринку.

Рекомендована література:[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11].mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал