Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи термічної дії на свердловину, пласт і привибійну зону
ЛЕКЦІЯ №2.4

Обладнання для теплової дії на пласт і привибійну зону

Методи термічної дії на свердловину, пласт і привибійну зону. Обладнання для боротьби з асфальто-смоло-парафіновими відкладеннями. Типи конструкцій парогенераторних установок. Гирлове і внутрішнє свердловинне устаткування для нагнітання пари до свердловини та нафтового пласта. Устаткування для застосування внутрішньопластового горіння

План лекції

Методи термічної дії на свердловину, пласт і привибійну зону

Обладнання для боротьби з асфальто-смоло-парафіновими відкладеннями

Типи конструкцій парогенераторних установок

Гирлове і внутрішнє свердловинне устаткування для нагнітання пари до свердловини та нафтового пласта

Устаткування для застосування внутрішньопластового горіння

Список використаної літератури

 

1) Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа. Учебное пособие для рабочих. М., Недра, 1983, с. 256.

2) Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1984, 464 с.

3) Справочник по нефтепромысловому оборудованию. Под ред. Е.Н.Бухаленко. – М.: Недра, 1990. – 550 с.

4) Молчанов Г.В., Чичеров Л.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы. - М.: Недра, 1983. – 308 с.

 

методи термічної дії на свердловину, пласт і привибійну зону

 

Для підвищення коефіцієнта нафтовіддачі і збільшення темпів видобутку нафти застосовуються термічні способи впливу на пласт, котрі впливають на високов'язку нафту і розріджують її. Нерідко термічні методи використовуються в тих випадках, коли ніяким іншим способом видобути нафту із пласту не вдається.

Важливою перевагою методів теплового впливу на пласт є досягнення високого коефіцієнту нафтовіддачі збіднілих пластів.

Методи термічного впливу на пласт характеризуються меншими порівняно з іншими методами капітальними вкладеннями й експлуатаційними витратами.

При застосуванні цих методів відсутня необхідність у використанні дорогих хімічних реагентів.

Термічні методи впливу на пласт засновуються на різкому зниженні в'язкості нафти при нагріванні, у результаті чого її рухливість у пластових умовах збільшується і поліпшуються умови припливу вуглеводневої сировини до експлуатаційних свердловин. В даний час розроблено багато способів термічного впливу.

Існують три області на які впливають при застосуванні термічних методів:

- призабійна зона пласту;

- пласт у цілому;

- стовбур свердловини.

Вплив на призабійну зону здійснюється:

- нагрівальними пристроями – гирловими і глибинними;- тепловою обробкою в сполученні з іншими засобами інтенсифікації.

В якості теплоносіїв можуть бути використані: вода, пара, нафта, газ.

Розрізняють джерела тепла двох видів:

- паливо, енергія якого використовується в наземних теплообмінних апаратах;

- паливо, що знаходиться в пласті і спалюється там же.

Нагрівання може також здійснюватись за допомогою електричних нагрівачів. В цьому випадку джерелом тепла виступає електрична енергія.

При термічному впливі на стовбур свердловини звичайно здійснюють депарафінізацию, боротьбу з гідратними пробками, підвищення приймальності свердловин.

Під час термічного впливу на пласт основна мета – підвищення коефіцієнту нафтовіддачі і скорочення часу розробки родовища.

Термічний вплив на пласт здійснюється шляхом нагнітання теплоносіїв до продуктивного пласта через нагнітальні свердловини, або уведенням до продуктивних свердловин нагрівачів різних типів. Таким чином утворюється зона з підвищеною температурою, що призводить до зменшення в’язкості вуглеводневої сировини та рідини. При цьому в’язкість нафти знижується більш суттєво ніж у води.

Для утворення теплоносіїв використовуються спеціальні потужні технологічні комплекси, котрі відрізняються значною теплоутворювальною здатністю. Внаслідок значної енергоємності ці способи не одержали суттєвого розповсюдження на Україні. Значно більшу увагу промисловці приділяють тепловим методам боротьби з асфальто-смоло-парафіновими відкладаннями.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал