Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ШКІРНИЙ. ШКІРЯНИЙ.
 

Шкірний – який стосується шкіри – зовнішнього покриву людини і тварин, пов’язаний з хворобами шкіри: шкірні рецептори, шкірні захворювання.

Шкіряний - виготовлений зі шкіри, оздоблений шкірою: шкіряний футляр, шкіряна промисловість.

 

 


VI.ВИБІР СЛОВА

 

Авторитет - повага, пошана, престиж, вага

Аргумент - підстава, мотив, обгрунтування, доказ

Будувати - споруджувати, мурувати, ставити

Бурхливий - буремний, буряний, несамовитий, шалений, палкий

Вимагати - ставити вимогу, домагатися

Висловлювати - виражати, виявляти, відбивати, передавати

Витрата - витрачення, збитки

Відвертий - щирий, прямий, неприхований, очевидний, явний, безсумнівний, щиросередечний

Ворожнеча - незгода, незлагода, розбрат, чвари

Гомін - гамір, галас, шелест, шум, розголос

Дефект - брак, упущення, недоробка, вада, хиба, недолік, пошкодження

Документи - ділові папери, джерела, першоджерела

Доручати - покладати, зобов'язати

Думка - твердження, ідея, задум

Економія - ощадливість, заощадження

Експеримент - дослід, спроба

Екстрений - терміновий, спішний, негайний

Енергійний - активний, працьовитий, наполегливий, рішучий, діяльний

Жвавий - моторний, рухливий, шпаркий, швидкий, прудкий, баский

Завдання - мета, призначення, перспектива

Завірити - запевнити, гарантувати, дати слово

Заспокоювати - угамовувати, утихомирювати, утишувати

Застосовувати - використовувати, запроваджувати

Затамувати - придушити, подавити, пригнітити, пригнобити, заглушити, стримати, угамувати, побороти

Збиток - шкода, втрата, занепад, спад

Збільшити - підвищити, підняти, примножити, посилити

Зв'язати - сполучити, поєднати, сплести

Здійснювати - чинити, робити, проводити, вершити, складати, укладати, виконувати, коїти

Здобути - оволодіти, опанувати, умовлятися, порозумітися

Зниження - зменшення, скорочення, пониження

Ідентичний - тотожний, рівнозначний, однаковий

Інцидент - випадок, пригода, непорозуміння, неприємна подія, оказія

Компенсація - відшкодування, оплата, покриття

Крихкий - тендітний, ламкий, ломкий, слабкий

Лаконічний - стислий, короткий, небаготослівний

Ланцюг - низка, сплетення, сплетіння, кайдани, пута

Ліквідувати - скасувати, припинити, знищити, викоренити

Мешкати - жити, мати притулок, тулитися

Неясний - невиразний, непевний, туманний

Основний - головний, найважливіший, найактуальніший, першорядний, першочерговий

Осягнути - охопити, оточити, огорнути, обгорнути, обхопити, обняти, обійняти, збагнути

Охороняти - вартувати, стерегти, оберігатиПам'ять - спогад, спомин, згадка

Період - етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок часу

Повага - пошана, шана, шаноба, поважання

Повідомити - оповістити, проінформувати, довести до відома

Повідовлення - інформація, новина, звістка

Погляд - переконання, думка, гадка

Порівнювати - зіставляти, співвідносити, проводити аналогію

Пояснити - з'ясувати, вияснити

Правильний - надійний, певний, несхибний, нехибний

Пріоритет - перевага, першість, переважне право

Рвати - виривати, шарпати, смикати, дерти, драти, шматувати, підривати

Реалізація - виконання, здійснення, втілення, проведення

Реальний - дійсний, справжній, існуючий, можливий для виконання

Ремонт - лагодження, усунення недоліків, виправлення пошкоджень

Ремствувати - нарікати, скаржитися, жалкувати, тужити

Різкий - пронизливий, гострий, шпаркий

Рішення - вирішення, розв'язання, розв'язок, ухвала, постанова, вирок, присуд

Рішучий - відважний, зважливий, категоричний, вирішальний

Розбіжність - незгода, незлагода, нелад

Розкрити - розпакувати, розпечатати, виявити, викрити,показати

Розладнати - розстроїти, прикро вразити, завдати жалю,засмутити

Розрахунок - сподівання, намір, вигода, інтерес, рація, ощадливість

Росток - паросток, кільчик, живець

Рубати - стинати, сікти, шаткувати

Рушати - прямувати, простувати, кидатися, пориватися, летіти, линути, ринути, мчати, направлятися, підійматися, прориватися, подаватися,спрямовуватися, скеровуватися

Сварити - лаяти, ганити, картати

Сильний - дужий, міцний, ­могутній, потужний, великий

Симптом - ознака, риса, прояв, знакСпівдружність - дружба, згода, товариство

Спритний - тямущий, кмітливий, догадливий

Старанність - пильність, ретельність, завзяття, запопадливість

Стимул - поштовх, причина, рушійна сила, імпульс, заохочення

Стійкий - сталий, усталений, тривалий, тривкий

Схвильований - збентежений, зворушений, збуджений, збурений, розхвильований, розбурханий

Традиції - звичаї, звички, ідеї, норми, правила

Труднощі - скрута

Турбувати - тривожити, бентежити, непокоїти, хвилювати

Турбуватися - піклуватися, клопотатися, дбати

Уїдливий - їдкий, дошкульний, ущипливий

Улаштування - упорядкування, обладнання, справляння

Усунути - відсторонити, звільнити

Утішний - приємний, похвальний, схвальний, принадний

Утома - утомленість, стомленість, змореність

Ушкодити - пошкодити, зіпсувати, зашкодити, завадити

Хронічний - затяжний, тривалий, довгий, постійний, довготривалий, довгочасний

Цвітіння - квітування, процвітання, красування

Чекати - очікувати, ждати, дожидатися, сподіватися

Чіткий - певний, ясний, очевидний

Чуйний - чутливий, чулий, сприйнятливий

Щирий - душевний, сердечний, щиросердий

Щодня - щоденно, повсякденно

Якість - риса, властивість

Ящик - скриня, скринька (поштова), шухляда

 

VII. ТЕРМІНИ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ І ЇХ

ВІДПОВІДНИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

Анархія - безладдя, безвладдя

Апелювати - звертатися

Агрумент - підстава, доказ

Брокер - посередник

Валюта - грошова одиниця в країні

Генеральний - загальний, головний

Дебати - обговорення

Дефект - недолік, вада, гандж

Домінувати - переважати

Екстраординарний - особливий

Конвенція - угода, договір

Координувати - погоджувати

Лімітувати - обмежувати

Прерогатива - перевага

Пріоритет - першість

Реєструвати - записувати

Репродуктувати - відтворювати

Симптом - ознака

Тендер - конкурс

Фіксувати - записувати

Цейтнот - нестача часу

Шеф - голова, керівник

 

 


 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.- 232 с.

2.Ділова українська мова: Навч. посіб./ О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 226 с.

3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.

4.Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: Навч. посібник. – К.: Здоров’я, 2001 – 392 с.

5.Іванова І.Б. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.- Х.: Т.М. «Парус», 2005. – 448 с.

6.Мацько Л.І. та ін. “Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика: (Навч. видання) / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – К.: Вища шк., 1993. – 255 с. – Рос., укр.

7.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с. (Альма-матер).

8.Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови: Навчальний посібник. – К.: Здоров’я, 2002. – 224 с.

9.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 296 с.

10.Пентилюк М.І. Культура мови и стилістика: Пробгий підруч. для гімназій гуманіт. профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.

11.Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006. — 291 с.

12.Словник труднощів української мови: Біля 15000 слів/ Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін.: За ред. С.Я. Єрмоленко. - К.: Рад шк., 1989.-336 с.- На укр. мові.

13.Сучасна українська літературна мова: Підручник/ М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – 414 с.

14.Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та сер. навч. закладів/С.В.Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 3-тє вид., переробл. і допов. –К.: А.С.К., 2001. – 400 с.

15.Українська мова (за професійним спрямуванням): навч.посіб./ Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

16.Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посіб./ Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с. (Серія «Альма-матер»).

17.Учіться висловлюватися/ П.І. Білоусенко, Ю.О. Арешенков, Г.М. Віняр та ін. – К.: Рад. шк., 1990. – 126.

18.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1997.- 271 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал