Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3. Місце України на світовому туристичному ринку.
1.Умови та чинники формування туристичного ринку в Україні.

2.Головні туристичні потоки в Україні, їх географія.

 

Національний туристичний ринок України є ринком країни перехідної економіки з середнім рівнем соціально-економічного розвитку. Він формує ринкові структури та індустрію туризму відповідно європейських стандартів та грунтується на туристсько-ресурсному потенціалі країни.

Для розвитку іноземного та внутрішнього туризму в Україні сприяє поєднання природних і культурно-історичних ресурсів.

На сьогоднішній день туристичний ринок України ще знаходиться в стадії формування тому, що економіка країни знаходиться в стані постійного реформування, а це впливає на розвиток туристичної галузі. Але Україна має значний досвід з організації туризму починаючи ще з 60-тих років.

60ті-80ті роки для України були періодом злету внутрішнього туризму (туризм з метою культурно-пізнавальною, рекреаційною, спортивно-оздоровчою).

Наприкінці 80 тих- початку 90-х процес перебудови економіки відображається і на розвитку туризму. Відбувається процес комерцілізації діяльності що призводить до розпаду соціально орієнтованого внутрішнього туризму, але починає зростати попит на іноземний туризм. Дуже популярними були шоп-тури серед українського народу, порушена система напрацьованих зв язків на туристичних ринках .

За часи незалежності туристичні обміни перестали регламентуватися державою, а міжнародний туризм почав розглядатися як галузь сфери послуг національної економіки і складовою її зовнішньоекономічної діяльності, обсяги міжнародного туризму значно зросли і знов міжнародний туризм почав переважати над внутрішнім. Ця тенденція спостерігається і зараз. Ця ситуація пояснюється економічними причинами.

Туристичні послуги зарубіжного туризму які надані на території України займають незначну частку порівняно з величиною потоку – 2,7%.

Україна на ринку міжнародного туризму виступає як країна-генератор туристичних потоків. Основний обмін країна здійснює з країнами сусідами: Молдовою, Росією, Білоруссю, Польщею, Угорщиною, Словаччиною, які виступають і як генератори основних туристичних потоків в країну (в їздний туризм), і як реципієнти для українських туристів (виїзний туризм). Найбільш негативний баланс Україна має з Польщею (потік виїзного до Польщі потоку перевищує в їздний з Польщі у 6,7 рази ). Негативним також є сальдо туристичного балансу з Угорщиною та Росією. З Молдовою та Білоруссю туристичний баланс позитивний (в їздний потік в Україну більше ніж виїздний).

У в їзному туризмі тенденція зростання кількості тур потоків спостерігається в сезонність, пік якої липень-серпень, оскільки метою приїзду в Україну іноземних туристів є відпочинок і рекреація, історико-культурна спадщина. Набуває подальший розвиток релігійний туризм та паломництво.Турпотокі розподіляються таким чином на Крим припадає майже половина всіх тур потоків, третина – до Києва, п’ята частина – до Одеської обл., 7 % - до Львівської обл.. основні форми організації – приватні подорожі.

Найбільшою тур активністю визначаються Київ, АР Крим, Львівська,
Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька обл. ці області мають порівняно розвинуту тур інфраструктуру і здатні забезпечити різноманітний попит на ринку як внутрішнього так і іноземного туризму, мають найвищий в країні рівень тур споживання.

Поступові зміни на краще в економічній ситуації та зрушення в поліпшенні матеріального становища населення створили об’єктивні передумови для розвитку туристичного ринку. Позитивний результат дала й державна політика в галузі туризму, було впроваджено ліцензування, що посилило контроль за якістю тур обслуговування.

Спостерігається поступове зростання географії іноземного туризму. Понад половину тур потоків складають туристи з країн СНД (Казахстан, Молдова, Росія), майже третину – з країн ЄС. Постійно зростають потоки з країн Африки, Сх. Азії – туризм використовується найчастіше як міграційний інструмент.

Особливо зріс транзитний потік через Україну з країн СНД (Туркменістану, Таджикістану, Росії, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану )

Найбільшою туристичною активністю вирізняються країни Західної та Південної Європи, які задовольняють найрізноманітніший попит на турринку.

Країнами лідерами світового туризму за обсягами тур потоків є Франція, США, Іспанія, Італія, Китай, Велика Британія, Гонконг, Мексика, Німеччина, Австрія (за стат. даними по кількості прибулих на 2004р.) . Найбільш популярними серед туристів серед Європейських країн є Франція, Бельгія та Нідерланди, Париж, Амстердам, Брюсель, Рим, Венеція тощо. Найпопулярнішими в світі незважаючи на події в 2001р., Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал