Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Географія основних форм та видів туризму.
 

1.Класифікація видів і форм туризму.

2.Закон України «Про туризм» про види туризму.

 

 

1. Класифікація видів і форм туризму

Класифікація в туризмі є виділенням його окремих форм і видів у залежності від основного показника – критерію. Класифікація туризму має важливе значення для його практики. Вона дозволяє вирішувати проблеми його територіальної організації, планувати розвиток матеріальної бази, визначати попит і формувати ринок туризму, виробляти та реалізовувати туристичний продукт, відповідним чином організовувати обслуговування туристів.

Туризм можна класифікувати за різними критеріями: за спрямованістю туристичних потоків і масштабами територіального охоплення; способом пересування та використанням транспортних засобів; терміном поїздки, сезонністю; демографічним і соціальним складом учасників подорожі; ступенем організованості, принципами організації продажу туру та формою організації туробслуговування; нарешті – за метою подорожі. Останній критерій поділу туризму на види має вирішальне значення, бо саме мета подорожі більш за все впливає на формування туру, вибір маршруту й організацію туристичного обслуговування.

Форми туризму визначаються за кількісними параметрами. За формою організації виділяють туризм груповий та індивідуальний. Існує також змішана форма – індивідуально-груповий туризм: тури купуються клієнтами індивідуально, а обслуговування відбувається в групі. Деякі спеціалісти окремо виділяють ще й сімейний туризм як форму подорожі.

Дещо іншим є поділ на форми у масовому та спортивному туризмі. Тут виділяють такі форми як прогулянка, похід, мандрівка, зліт, табір, змагання та експедиція. У свою чергу спортивні походи мають категоризацію за складністю, що визначається виконанням спортивних нормативів – походи некатегорійні, I, II, III, IV, V і VI категорії складності.

Дуже важко виділити форми та види туризму в їх чистому вигляді, тому немає в світі єдиної класифікації туризму. Ті, що пропонуються в спеціальній літературі, мають більші або менші розбіжності, але в цілому узгоджуються між собою.

У найбільш узагальненому вигляді класифікацію туризму за видами можна подати у вигляді такої схеми (див. мал. 1).

 

Мал. 1. Класифікація туризму за видами


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал