Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чисельність та продуктивність праці робітників
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Відповідно до прийнятої організації робіт в очисному вибої приймаємо добову комплексну бригаду гров, які будуть виконувати процеси, що складають технологічний цикл.

 

Таблиця 5.1 – Розрахунок чисельності робітників дільниці

 

Професії робітників Загальна кількість виходів робітників за місяць   Чисельність робітників дільниці, осіб  
на роботі Чяв. в тому числі по змінах   облікова Чобл.
Машиністи гірничих виймальних машин
Гров
Електрослюсаря
Машиністи підземних установок
Гірники
Всього

 

Загальну кількість виходів робітників за місяць визначаємо множенням їх явочної чисельності на планову кількість днів роботи вибою за місяць.

Явочна чисельність бригади гров (Ч , осіб) складе:

(5.1)

де Нк – комплексна норма виробітку, т;

Кп – коефіцієнт перевиконання норми виробітку, 1,10.

Чисельність бригади гров облікова (Ч , осіб) складе:

(5.2)

де Кобл. – коефіцієнт облікового складу.

Нормативна трудомісткість робіт з щодобового технічного обслуговування і ремонту вибійного устаткування очисного вибою, виконуваних машиністом гірничих виймальних машин і гров в ремонтну – підготовчу зміну nлюд.- год, складе:

n люд.- год. = (Нчас.± ∆ Нчас.л .± ∆ Нчас.гол.+ ∆ Нчас.скр.конв.) х К1 =

= (47,3-2,67-2,14+0,96) 0,85 = 37 люд.- год.; (5.3)

де Нчас. – таблична норма часу, що приймається залежно від добового видобутку вугілля, типу механізованого комплексу, люд.- год;

± ∆Нчас.л – зміна норми часу залежно від збільшення або зменшення довжини лави в порівнянні з табличним її значенням, люд.- год.

±∆ Нчас.л = ∆ Нчас.табл. :10 м (Lпр.– Lтабл) =

= 1,78:10 (210-225) = -2,67 люд.- год. (5.4)

∆Нчас.табл. – таблична зміна норми часу, люд.- год.;

Lпр. – довжина лави за проектом, м;

Lтабл. – табличне значення довжини лави, м;

± ∆Нчас..гол.– зміна норми часу, яке ураховує наявність привідних голівок скребкового конвеєра в лаві, люд.- год.

Норми часу при двох привідних голівках ∆ Нчас..гол. =-2,14 люд.- год.

∆ Нчас.скр.кон. – зміна норми часу, яка враховує протяжність скребкового конвеєра по штреку, люд.- год.:

0,12 люд.- год.:10 м Lскр.кон.=0,12:10 80 = 0,96 люд.- год.; (5.5)

К1 – коефіцієнт, що враховує наявність бічних порід середньої стійкості і стійких, К1 = 0,85.Трудомісткість робіт, виконуваних машиністом гірничих виймальних машин, складає 6 люд.- год. або 1 людина. в зміну, тоді чисельність гров в ремонтно-підготовчу зміну складе:

(n люд-год.– 6 люд.- год.) :6 годин = (37 - 6) :6 = 5 люд. (5.6)

Явочну чисельність електрослюсарів на добувній дільниці визначимо, заздалегідь розрахувавши нормативну трудомісткість планового технічного обслуговування та ремонту обладнання добувній дільниці.

Таблиця 5.2 – Розрахунок нормативної трудомісткості ремонтних робіт

 

Найменування обладнання на дільниці Марка обладнання Кількість одиниць обладнання в роботі Нормативна трудомісткість ремонтних робіт, людино-год.
на одиницю обладнання на все обладнан.
В лаві
Комбайн вугільний ГШ-200Б 2 609 2 609
Кріплення механізоване   2КД90 ( 205 м) 1 906(на 120м) 3 200
Конвеєр скребковий СПЦ - 163 1 388 1 388
Всього по лаві ∑Тл = 7 197  
В інших виробках
Конвеєр скребковий СП-250 1 (80м) 1 244 1 244
Конвеєр стрічковий 1Л1000Д 2 ( 920 м) 2 332 ( 1 500м) 75 на 100м 1 932
Станція насосна СНТ40 1 681 3 362
Установка насосна для зрошування 1УЦНС13
Кріплення сполучень УКС
Лебідка маневрова ЛШМ
Молоток відбійний МВП-6ПМ
Трубопровід пожежо- зрошувальний, для подання стислого повітря 2,0 км
Всього по інших виробках ∑Твир.= 8 458

 Рахункова трудомісткість робіт (∑Тл рах., люд.- год.) по лаві складе:

∑Тл рах. = ∑Тл К= 7197 1= 7197 люд.- год. (5.7)

де К – коефіцієнт, що враховує наявність води в лаві, К= 1,1

При відсутності води в лаві К=1,0

Загальна сумарна річна нормативна трудомісткість робіт (∑Тзаг, люд.-год.) складе:

∑Тзаг.= (∑Тл рах.+ ∑Твир. ) К1= (7197+8458) 1,1=17221 люд.-год. (5.8)

 

де К1 - коефіцієнт, який враховує середньодобовий видобуток вугілля

Нормативну чисельність електрослюсарів на роботі (явочну) (Чел.,осіб) визначаємо за формулою:

Ч ел. = = 8 осіб (5.9)

де К1 – коефіцієнт, який ураховує частку участь дільничних електрослюсарів в технічному огляді та ремонту обладнання, К1 = 0,6;

К2 – коефіцієнт, який ураховує технічне обслуговування та ремонт електропускової захисної апаратури і гнучких кабелів, К2 = 1,2;

К3 – коефіцієнт, який ураховує непланові ремонти обладнання, що виконують ремонтні та чергові електрослюсаря дільниці, К3 = 1,3.

Явочну чисельність машиністів підземних установок приймаємо відповідно до кількості транспортних засобів на дільниці. Явочну чисельність гірників приймаємо на основі фактичних даних по шахті для аналогічних умов.

 

Продуктивність праці робітника на вихід (П вих., т) [8] с.319 складе:

(5.10)

Продуктивність праці робітника середньомісячна (П міс., т) складе:

(5.11)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал