Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Топырақтық ауыр металдармен ластану көзі мыналар
В) Металл өңдеу өндірісінің қалдықтары, өндірістік қоқыс, отын жағу өнімі, автомобильден шығатын ластаушы газдар, ауылшаруашылығын химияландыру құралдары

Табиғатты қорғау дегеніміз – бұл:

C) биосфера компоненттерінің өзгеруіне жол бермейтін, табиғи ресурстарды үнемді пайдалануға және олардың қалпына келуінің неғұрлым ұтымды режимін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

A) қышқыл жаңбырлар;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалардың бірі болып есептеледі:

B) озон қабатының жұқаруы;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

C) биологиялық әралуандылықтың кемуі;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

D) шөлейттену процестері;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

E) парник эффекті.

Тұрақты дамуды қалай түсінесіз?

D) қазіргі уақыттың қажеттілінін қамтамассыз ете отырып, келесі ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтындай даму

Тұрақты даму стратегиясы қай конференцияда қабылданды?

А) Қоршаған орта және тұрақты даму бойынша ООН конферециясында (Бразилия, 1992 жыл)

Тұрақты даму мақсатына жетудің, қолданылатын шаралардың тиімділігінің және қойылған мақсаттарға жету деңгейінің көрсеткіштері (критерийлері) қалай аталады?

В) тұрақты даму индикаторы

У

Урбаэкология нені зерттейді:

D) қалалық экожүйелерді;

Урбанизация дегеніміз – бұл:

B) қала халқының санының өсуі;

Ф

Фосфор және күкірт топыраққа түседі

А) Тау жыныстарының бұзылуы нәтижесінде

Ш

ШРШ нормативі қандай мерзімге тағайындалады?D) 5жыл

Э

Экология ғылымының «демэкология» деп аталатын бөлімі мынадай мәселені зерттейді:

A) популяция критерийлері мен популяциялардың негізгі сипаттамаларын;

Экосистемалардың құрылысын, қызметі мен дамуын зерттейтін сала:

A) синэкология;

Эврибионттарға қандай организмдер жатады:

C) негізгі факторлардың көпшілігі бойынша толеранттылық ауқымы кең;

Экологиялық қуыс дегеніміз - бұл:

C) организмнің қоршаған орта жағдайларына қояр талаптарының жиынтығы;

Экожүйенің дамуының кемеліне жеткен және біршама тұрақты сатысы қалай деп аталады :

C) климакс;

Экожүйе» терминін алғаш енгізген

A) А.Тенсли;

Экологиялық мониторинг дегеніміз, бұл:

A) Қоршаған ортаның ахуалын үздіксіз бақылау;

Эко жүйелердегі ауыр металдардың негізгі табиғи көздеріне жатады

B) Тау жыныстары және олардың желдетілу өнімдері

Энергия көздерінің қайсысы экологиялық тұрғыдан алғанда ең таза болып есептеледі?

D) жел энергиясын пайдалану;


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал