Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Т е с т ы
Тема №7«Плацентарна дисфункція. Затримка розвитку плода.Патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого »

1.Породілля 30 років перебуває у родільному відділенні. Родова діяльність активна. Розміри тазу 25-28-31-21см. Відійшли околоплідні води з меконієм. Проведено піхвове дослідження: відкриття шийки матки 6см, голівка плода виконує 1/3 внутрішньої поверхні крестця й лона. Серцебиття плода 130уд/хв., після переймів урежається до 75-80уд/хв. Почата кардіотокографія: протягом 20 хвилин реєструються пізні децелерації з амплітудою 50-60уд/хв.

Яка акушерська тактика показана у цьому випадку?

A.Консервативно-очікувальна

B.Родопосилення шляхом внутрішньовенного краплинного введення окситоціну

C.Вакуум-екстракція плода

D.Інфузія 5% глюкози з антиігіпоксантом (актовегин)

E.Кесарев розтин *

2.Породілля 26 років перебуває у родільному відділенні. Родова діяльність - потуги кожні 2' тривалістю 45". Розміри таза 26-28-31-20см. Голівка плода зовнішніми прийомами не визначається. Піхвове дослідження: відкриття шийки матки повне, плодовий міхур відсутній, голівка плода виконує всю кресцову впадину і внутрішню поверхню лона, стреловидний шов у прямому розмірі виходу з малого тазу. Серцебиття плода: 130 - 140уд/хв., під час потуг урежаеться до 70уд/хв. Почата кардіотокографія: протягом 10 хвилин реєструються ранні й варіабельні децелерації амплітудою 60 - 70уд/хв.

Яка акушерська тактика показана у цьому випадку?

А.Консервативно-очікувальна

В.Родопосилення окситоціном

С.Інфузія 5% глюкози з антигіпоксантом (актовегын)

D.Акушерські щипці *

Е.Кесарев розтин

3.Вагітна 22 рокі надійшла у відділення патології вагітності в строку 32 тижня. Під час вагітності тричі лікувалася стаціонарі з приводу погрози переривання вагітності. Акушерський статус: живіт збільшений у розмірах за рахунок вагітної матки. Висота дна матки 26см, окружність живота – 89см. Дно матки визначається на 2 поперечних пальці вище пупка. Матка в нормотонусі. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плода 144уд/хв., ритмічне.

Яке дослідження показане для визначення ступеня важкості патології?

А.Вимір у динаміці висоти стояння дна матки

В.Ультразвукова фетометрія в динаміці *

С.Нестресова кардіотокографія

D.Біофізичний профіль плода

Е.Допплерометрія плодово-плацентарного кровотоку

4.У жінки 30 років повторні пологи, що тривають 14 годин. Серцебиття плода приглушене, аритмічне, 100уд/хв. вагінальне дослідження: розкриття шийки матки повне, голівка плода в порожнині виходу з малого тазу. Сагітальний шов у прямому розмірі, мале тім'ячко біля лона.Яка подальша тактика ведення пологів?

А.Стимуляція родової діяльності оксітоцином

В.Кесарев розтин

С.Використання порожнинних акушерських щипців

D.Шкірно-головні щипці по Іванову

Е.Використання вихідних акушерських щипців. *

5.Породілля 28-ми років перебуває у родільному відділенні. Родова діяльність активна. Розміри таза 26-29-31-20см. Положення плода поздовжнє, змішане, сіднічне передлежання. Відійшли води з меконієм, серцебиття плода глухе, 100уд/хв. Піхвове дослідження:відкриття шийки матки повне, сідниці в порожнині малого тазу.

Яка тактика ведення пологів?

А.Консервативно-лікувальна

В.Кесарев розтин

С.Єкстракція плода за тазовий кінець *

D.Введення партусистена і спазмолітиків

Е.Родостммуляція окситоціном

6.У жінки VI вагітність, II пологи, термінові. У анамнезі 4 самовільні абрти, шкідливих звичек не має, дома живуть кішка та собака. Вагітнвсть протикала погрозою преривання, токсикозом I та II половини. Народився хлопчик вагою 2кг, стан важкий, синдром гідроцефалії.

Який найбільш імовірний діагноз?

А.Уроджений токсоплазмоз *

В.Сепсіс

С.Уроджена вада серця

D.Уроджений гепатит

Е.Гемолітична хвороба новонародженного

7.Першевагітна 20 років надійшла у відділення патології вагітності в строку 36 тижнів. Скарги на погане відчуття ворушінь плода. Положення плода повздовжне, головне передлежання. Серцебиття плода 100уд/хв., ритмічне. Обстежен функціональний стан плода: нереактивний нестрессовий тест, біофізичний профіль плода (БФП) 3 бали,систоло-діастолічне співвідношення кровотока в артерії пуповини - 9,0. Піхвове дослідження: оцінка зрілості шийки матки по шкалі Бишопа - 2 бали (незріла).Який повинна бути акушерська тактика?

А.Очікувальна

В.Прискорення дозрівання шейки матки простагландінами, потім родозбудження

С.Негайне родозбудження

D.Родозбудження, моніторинг ЧСС плода у родах, виключення потужного періоду.

Е.Ургентно кесарев розтин *

8.У вагітної зі строком вагітності 34 тижня при ультразвукової фетометриії встановлено, що розміри голови, кінцівок, тулуба плода відповідають 31-32 тижням гестації. Повторна фетометрія через 3 тижні встановила розміри плода, що відповідають 32-33 тижням гестації.

Про який ступінь ЗВУР мова йде?

А. I

В. II

С. III *

D. IV

Е. Визначення ступеня ЗВУР неможливе без визначення плодово-плацентарного кровотоку методом допплерометрії

9.У породіллі на початку I періоду пологів при доношеній вагітності й головному передлежанні аускультативнозареєстрована тахікардія плода 170-180уд/хв. КТГ : ЧСС 175уд/хв. ранні децелерації з амплітудою 30уд/хв.

Якою має бути акушерська тактика ?

А.Продовжувати моніторинг ЧСС плода за допомогою КТГ *

В.Негайно провести матковий токоліз

С.Негайно почати внутрішньовенне краплинне введення 5% глюкози й актовегина

D.Прискорити I період пологів використовуючи окситоцін, потім виключити II період пологів

Е.Терміново зробити кесарев розтин

10.Вагітна скаржиться на погіршення відчуття ворушіння плоду після 32 тижнів вагітності, внаслідок чого вагітна направлена до відділення патології вагітності, де проведена нестресова кардіотокографія. Її результат: нереактивний нестресовий тест.

Які подальші дії акушера?

А.Повторити нестресовий тест через тиждень

В.Визначити біофізичний профіль плода (БФП) *

С.Провести стресовий тест (окситоциновый або малярський)

D.Визначити pH крові з передлежачої частини плода

Е.Провести ультразвукову фетометриію й плацентометрію

11. Від перших термінових пологів у сідничному передлежанні у терміні 40 тижнів народилась жива дитина з вагою 2550г та довжиною тіла 51см. Оцінка за шкалою Апгар – 7/8 балів. Шкіра сідниць дитини заплямована меконієм.

Який діагноз можна поставити дитині?

A.Легка асфіксія новонародженного

B.Важка асфіксія новонародженного

C.Внутріутробна інфекція новонародженного

D.ЗВУР *

E.Гострий інтранатальний дистрес

12.Першевагітна 22 років скаржиться, що погано почуває ворушіння плода. За данними жіночої консультації термін вагітності 28 тижнів. Акушерський статус: положення плоду продольне, передня частина - голівка. Висота дна матки – 27см. Серцебиття плоду прослуховується 130-140уд/хв.

Який метод обстеження буде найбільш інформативним для уточнення стану плода?

A.Нестесова кардіотокографія

B.Стресова кардіотокографія

C.УЗД у динаміці кожні 2 тижні

D.Біофізичний профіль плода

E.Доплерометрія пуповинного кровотоку *

13.В I періоді пологів для лікування слабкості родової діяльності використали медичні препарати: діазепам, промедол, натрію оксібутірат - для медікаментозного сну, окситоцін – для посилення родової діяльності, но-шпа – для разм’якшення шийки матки.

Які з перерахованих вище препаратів могли спровокувати гострий інтранатальний дістрес?

А.Діазепам

В.Промедол

С.Натрію оксібутірат

D.Оксітоцин

Е.Но-шпа *

14. У новонародженного на 1-й хвилині після народження: ЧДД- 26/хв., ЧСС- 90/хв., м'язовий тонус низький. Під час відсмоктування слизу катетером з носа й рота - дитина реагує гримасою; шкіра ціанотична. Аускультативно: над легенями ослаблений везикулярний подих. Тони серця звучні. Через 5 хвилин: ЧДД- 40/хв., ритмічне, ЧСС- 120/хв., акроціаноз, м'язовий тонус знижений. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Сепсис новонародженного

B. Асфіксія новонародженного *

C. Родова травма немовляти

D. Геморрагічна хвороба новонародженного

E. Гемолітична хвороба новонародженого

15.Від перших термінових пологів народилася жива доношена дитина. Стан при народженні: ЧСС меншь 100уд/хв., дихальні рухи слабкі, неритмічні, слабка гримаса при тактільній стимуляції,активні рухи відсутні, кінцівки зігнуті, акроціаноз.

Яка оцінка по шкалі Апгар?

А.2 бали

В.3 бали

С.4 бала

D.5 балів *

Е.6 балів

16.Відповідно до умов тесту № 15 первинні кроки по наданню допомоги новонародженому включають все нижчеперераховане, крім:

А.Забезпечення правильного положення дитини на реанімаційній поверхні

В.Забезпечити висушування дитини і його зігрівання під джерелом тепла

С.Забезпечити прохідність дихальних шляхів

D.Почати ШВЛ масочним способом

Е.Почати зовнішній масаж серця *

17.Почата ШВЛ масочным способом у дитини, що народилась в асфіксії.

Яка адекватна частота подиху при ШВЛ?

А.15 - 20 у хв.

В.20 - 25 у хв.

С.25 - 30 у хв.

D.30 - 35 у хв. *

Е.40 - 45 у хв.

18.Незважаючи на ефективну ШВЛ через інтубаційну трубку протягом 30 секунд у новонародженного прогресує брадікардія, що досягла 55уд/хв.

Що необхідно зробити в цій ситуації?

А.Ввести адреналін внутрішньовенно

В.Ввести адреналін ендотрахіально

С.Припинити ШВЛ, почати зовнішній масаж серця

D.Координувати ШВЛ із зовнішнім масажем серця *

Е.Увести адреналін внутрішньовенно й ендотрахеально, припинити ШВЛ, почати зовнішній масаж серця

19.Під час проведення реанімації новонародженного, що народився у важкій асфіксії, виникла необхідність в ШВЛ і зовнішньому масажі серця.

Яка частота цих дій в 1 хвилину?

А.30 вентиляцій й 120 сдавлений грудної клітки

В.30 вентиляцій й 90 сдавлений грудної клітки *

С.40 вентиляцій й 120 сдавлений грудної клітки

D.20 вентиляцій й 100 сдавлений грудної клітки

Е.40 вентиляцій й 80 сдавлений грудної клітки

20.Незважаючи на проведену первинну реанімацію новонародженного зберігається брадикардія (ЧСС меншь 60уд/хв).

Для подальшої реанімації у родільному залі можуть бути використані наступні препарати, крім:

А.Адреналін

В.Фізіологічний розчин

С.Альбумін *

D.Натрію гідрокарбонат

Е.Налоксон

21.Народилась дівчинка з оцінкою за шкалою Апгар на 1-5-ій хвилинах 7-8 балів. Під час пологів спостерігалось короткочасне утруднення при виведенні плечового поясу. Після народження у дитини спостерігається порушення функції проксимального відділу і вимушене положення правої ручки. Плече повернено всередину, лікоть розігнутий, відзначається пронація передпліччя, кисть зігнута у вигляді "руки ляльки".

Який клінічний діагноз у дитини?

А. Травма м'яких тканин ручки

В. Остеомієліт правої ручки

С. Внутрішньочерепний крововилив

D. Травма грудного відділу хребта

Е. Парез Дюшенна-Эрба *

22.На фоні активної пологової діяльності відійшли навколоплідні води, забарвлені меконієм. Положення плоду повздошне, головне передлежання. Перейми по 40" через 3'. Серцебиття плоду 144уд/хв, ритмічне. Вагінальне дослідження: розкриття шийки матки 5см, голівка плоду притиснута до входу в малий таз, стріловидний шов в лівому косому розмірі, мале джерельце справа згори.

Що слід зробити?

А. Посилити пологову діяльність окситоцином

В. Зробити УЗД плоду

С. Почати кардіотокографію *

D. Виконати кесарев розтин

Е. Провести профілактику РДС новонародженого дексаметазоном

23.Вагітна 25 років знаходиться у відділенні патології вагітності. За даними анамнезу і жіночої консультації термін вагітності 33 тижні. Об'єктивно: ВДМ - 27см, ОЖ - 92см. Положення плоду повздошнє, головне передлежання. Серцебиття плоду 156уд/хв, ритмічне. За даними УЗД розміри голівки і тулуба плоду відповідають 29-30 тижням вагітності. Доплерометрія пуповинного кровотоку: в артерії пуповини у фазу діастоли дорівнює нулю.

Яким має бути лікування цієї патології?

А. Негайне родозбудження простагландінами

В. Сеанси гіпербаричної оксигенації

С. Введення актовегина внутрішньовенно краплинно

D. Розродження шляхом ургентного кесаревого розтину *

Е. Ввести дексаметазон

24.От других термінових пологів народилася жива доношена дитина. Стан при народженні: частота дихання 20 за хвилину, ЧСС 90 за хвилину, акроціаноз, гіпотонія, гіпорфлексія. Дитина розміщена на теплому реанімаційному столику, шкіра і волосся новоржденного просушені.

Що слід робити далі?

А. Забезпечити контакт з матір'ю, "шкіра до шкіри"

В. Почати ШВЛ масочним методом *

С. Забезпечити подачу кисню через маску

D. Почати ШВЛ через ендотрахеальну трубку

Е. Ввести внутрипуповинно адреналін і почати зовнішній масаж серця

25.Повторнородяща 28 років знаходиться в пологовій кімнаті. Пологова діяльність активна. Перейми по 40" через 3'. У дна матки визначається щільна округла частина. Серцебиття плоду 160уд/хв., ритмічне. Відійшли навколоплідні води - прозорі. Вагінальне дослідження: розкриття шийки матки 8см, предлежат сідниці, виконують 2/3 внутрішньої поверхні крижів і внутрішнью поверхню лона. Через 30 хвилин відмічено підтікання навколоплідних вод забарвлених меконієм. Серцебиття плоду 165уд/хв., ритмічне.

Якій має бути акушерська тактика?

А. Продовжувати консервативне ведення пологів *

В. Виробити екстракцію плоду за тазовий кінець

С. Виконати ургентно кесарев розтин

D. Накласти акушерські щипці

Е. Узяти кров з частини, що передлежить, для визначення pH

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал