Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Субординованого боргу.
( Пункт 1.7 глави 1 розділу II в редакції Постанови НБУ N 192

( z0639-04 ) від 29.04.2004 )

 

1.8. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною

вартістю не більше ніж 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження

не поширюється на: ( Абзац перший пункту 1.8 глави 1 розділу II із

змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 443 ( z1261-04 ) від

15.09.2004 )

приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення

банківських функцій;

майно, яке перейшло у власність банку на підставі реалізації

прав заставодержателя відповідно до умов договору застави або

набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно

має бути відчужено банком протягом одного року з часу набуття

права власності на нього.

Якщо вартість основних засобів перевищує розмір регулятивного

капіталу банку, то розмір регулятивного капіталу банку додатково

коригується (зменшується) на суму цього перевищення.

( Главу 1 розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою НБУ

N 267 ( z0825-04 ) від 17.06.2004 )

 

Глава 2. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку

2.1. Національний банк установлює норматив мінімального

розміру регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов'язані

дотримуватися.

 

2.2. Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) діючих

банків має становити:

а) для місцевих кооперативних банків:

на 17 січня 2003 року - не менше ніж 1000000 євро,

на 1 січня 2004 року - не менше ніж 1150000 євро,

на 1 січня 2005 року - не менше ніж 1300000 євро,

на 1 січня 2006 року - не менше ніж 1400000 євро,

на 1 січня 2007 року - не менше ніж 1500000 євро;

б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території

однієї області (регіональних), у тому числі спеціалізованих

ощадних та іпотечних:

до 17 січня 2003 року - не менше ніж 3000000 євро,

на 1 січня 2004 року - не менше ніж 3500000 євро,

на 1 січня 2005 року - не менше ніж 4000000 євро,

на 1 січня 2006 року - не менше ніж 4500000 євро,

на 1 січня 2007 року - не менше ніж 5000000 євро;

в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території

всієї України (міжрегіональних), у тому числі спеціалізованих

інвестиційних і розрахункових (клірингових), центрального

кооперативного банку:

до 17 січня 2003 року - не менше ніж 5000000 євро,

на 1 січня 2004 року - не менше ніж 5500000 євро,

на 1 січня 2005 року - не менше ніж 6000000 євро,

на 1 січня 2006 року - не менше ніж 7000000 євро,

на 1 січня 2007 року - не менше ніж 8000000 євро.

 

2.3. Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) знову

створених банків має становити:а) для місцевих кооперативних банків:

до одного року діяльності - 1000000 євро,

до двох років діяльності - 1100000 євро,

до трьох років діяльності - 1200000 євро,

до чотирьох років діяльності - 1350000 євро,

починаючи з п'ятого року діяльності - 1500000 євро;

б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території

однієї області (регіональних), у тому числі спеціалізованих

ощадних та іпотечних:

до одного року діяльності - 3000000 євро,

до двох років діяльності - 3500000 євро,

до трьох років діяльності - 4000000 євро,

до чотирьох років діяльності - 4500000 євро,

починаючи з п'ятого року діяльності - 5000000 євро;

в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території

всієї України (міжрегіональних), у тому числі спеціалізованих

інвестиційних і розрахункових (клірингових), центрального

кооперативного банку:

до одного року діяльності - 5000000 євро,

до двох років діяльності - 5500000 євро,

до трьох років діяльності - 6000000 євро,

до чотирьох років діяльності - 7000000 євро,

починаючи з п'ятого року діяльності - 8000000 євро.

 

2.4. Національний банк залежно від економічного становища

країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та

відповідно до змін курсу національної валюти може переглядати

мінімальний розмір регулятивного капіталу. У разі значного

підвищення значення нормативу мінімального розміру регулятивного

капіталу для банків встановлюється перехідний період для

нарощування капіталу згідно з розробленими банками програмами

капіталізації.

 

2.5. Мінімальний розмір регулятивного капіталу в гривняхвизначається щороку окремим рішенням Правління Національного банку

та встановлюється на відповідний період (рік) у розмірі,

еквівалентному розміру нормативного значення, установленого в євро

відповідно до пунктів 2.2 та 2.3 цієї глави.

Мінімальний розмір регулятивного капіталу в гривнях

визначається Національним банком кожний рік та має дотримуватися

банками на кінець кожного періоду (року), що регулюється.

До розрахунку нормативного значення мінімального розміру

регулятивного капіталу, що встановлюється в гривнях (на період до

2007 року включно), береться більший за величиною курс євро, а

саме:

курс євро, що встановлений Національним банком на початок

періоду, що регулюється (на 1 січня кожного року); або

курс євро, що розрахований як середньоарифметична величина

курсу євро за IV квартал звітного року.

У разі зниження курсу євро на кінець періоду (року), що

регулюється, нормативне значення мінімального розміру

регулятивного капіталу, що встановлюється Національним банком у

гривнях, не підлягає зменшенню на наступний період.

Контроль за дотриманням банками мінімального розміру

регулятивного капіталу здійснюється Національним банком за

нормативними значеннями, що зафіксовані в гривнях.

У цьому разі протягом усього періоду (року), що регулюється,

нормативне значення мінімального розміру регулятивного капіталу

банків у гривнях не може бути меншим, ніж установлене Національним

банком на початок періоду (року), що регулюється.

( Главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.5 згідно з Постановою

Національного банку N 112 ( z0445-04 ) від 17.03.2004 )

 

5.7. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені

строком на п'ять років, то сума субординованого боргу враховується

до капіталу банку зі щорічним зменшенням розміру цих коштів на

20 відсотків на кінець кожного року за таким графіком:

 

------------------------------------------------------------------

| Строк до закінчення дії угоди | Сума, |

| | що враховується до капіталу |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Від 5 до 4 років | 100% |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Від 4 до 3 років | 80% |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Від 3 до 2 років | 60% |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Від 2 до 1 року | 40% |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Менше 1 року | 20% |

------------------------------------------------------------------

( Пункт глави розділу III в редакції Постанови Національного банку

N 112 ( z0445-04 ) від 17.03.2004 )

 

5.8. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені на

строк понад п'ять років, то банк може здійснювати часткове

погашення субординованого боргу, але не раніше ніж через п'ять

років від дати його залучення з урахуванням вимог пункту 3.12

глави 3 цього розділу. Кошти, залучені на умовах субординованого

боргу, мають враховуватися до капіталу банку в останні п'ять років

дії угоди з урахуванням розміру амортизації від залишкової суми

субординованого боргу, що обліковується на рахунку 3660

"Субординований борг банку".

 

Приклад:

Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2003 до

31.01.2010).

Сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, на яку

отримано Дозвіл на врахування до капіталу банку, - 600 000 грн.

Розрахунок суми, що враховується до капіталу, здійснюється

так:

з 01.02.2003 до 31.01.2005 - 100% - 600 000 грн.;

з 01.02.2005 до 31.01.2006 - 100% - 600 000 грн.;

з 01.02.2006 до 31.01.2007 - 80% - 480 000 грн.;

з 01.02.2007 до 31.01.2008 - 60% - 360 000 грн.;

з 01.02.2008 до 31.01.2009 - 40% - 240 000 грн.;

з 01.02.2009 до 31.01.2010 - 20% - 120 000 грн.

 

 

Глава 1. Норматив адекватності регулятивного

капіталу/платоспроможності (Н2)

1.1. Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив

платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в

повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що

випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового

характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного

капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе

власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим

більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники

Банку.

1.2. Норматив адекватності регулятивного капіталу

встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком

кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на

кредиторів/вкладників банку.

Значення показника адекватності регулятивного капіталу

визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до

сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал