Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аварійні сигнали тривоги
Види аварійних сигналів тривоги відповідають таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 – Види аварійних сигналів тривоги

Найменування сигналу Характеристика сигналу
1 Навантаження на гак Досягнення навантаженням на гак зусилля, заданого уставкою
2 Тиск нагнітання бурового розчину Досягнення тиском у нагнітальній лінії значення, заданого уставкою
3 Рівень бурового розчину Досягнення буровим розчином рівнів, заданих уставкою в кожній із двох ємкостей
4 момент, що крутить Досягнення крутним моментом (на роторі або на ключі) значення, заданого уставкою
5 Положення талевого блоку Досягнення талевим блоком висоти, заданої уставкою
6 Густина бурового розчину Досягнення буровим розчином густини, заданої уставкою
7 Система Живлення комплексу включене
8 Відмова Відмова в колах живлення

 

Значення варіації вихідних вимірювальних сигналів і показів у каналах вимірювання при контролі навантаження на гак, крутного моменту на роторі, крутного моменту на машинному ключі, тиску нагнітання бурового розчину, рівню бурового розчину не повинні перевищувати межі припустимого значення приведеної основної похибки.

Границі допустимих значень приведеної додаткової похибки вихідного сигналу і каналів вимірювання, реєстрації і сигналізації відповідають даним таблиці 8.3.

 

Таблиця 8.3 – Границі допустимих значень

Фактори, що впливають на виріб Допустиме значення приведеної додаткової похибки, %
1. Зміна температури навколишнього середовища від плюс 20°С в робочому діапазоні температур на кожні 10° С 0.5 g
2. Зміна напруги живлення 0.5 g
3. Зміна частоти напруги живлення 0.5 g
4. Вплив зовнішнього змінного магнітного поля 0,5 g

Параметри живлення

Електричне живлення комплексів від мережі повинно здійснюватися змінним однофазним струмом напругою 220 В і частотою 50 Гц з наступними коливаннями параметрів:

а) допустимі відхилення напруги живлення:

- тривалі від мінус 15 до 10 %;

- короткочасні (1,5 с) від мінус 30 до 15 %;

б) допустимі відхилення частоти перемінного струму:

- тривалі не більш 5 %;

- короткочасні (5 с) не більш 10%.

При короткочасних відхиленнях напруги і частоти живлення метрологічні характеристики не нормуються.

Резервне живлення комплексу повинно здійснюватися від джерела постійного струмунапругою 24±2,4 В.

Споживана комплексами потужність повинна бути не більш 0,6 кВ×А.

 

Умова експлуатації

Залежно від розташування на буровій, складові частини комплексу придатні для експлуатації в кліматичних умовах, приведених у таблиці 8.4. 

Таблиця 8.4 –Придатність для експлуатації в кліматичних умовах

Найменування складових частин комплексу Захищеність від впливу
кліматичних факторів вібрації, виконання за ГОСТ 12997-84 пилу і води за ГОСТ 14254-96
1 Давачі У1 N2 ІР55
2 Пристрій збору й обробки інформації, пульт контролю і керування, блок спостереження, реєструючий прилад   У1 N2 IР54
3 Пристрій реєстрації УХЛ4.2 N1 ІР00

 

Примітки:

1. По стійкості до впливу температури і вологості навколишнього середовища давачі повинні відповідати виконанню В категорії 1 відповідно до ГОСТ 15150-69 (група виконання D3 за ГОСТ 12997-84), але для роботи при температурі від мінус 40 до плюс 40 ºС. Діапазон робочих температур повинен вказуватися в карті замовлення;

2. Давач рівня ДУ1 по захищеності від дії вібрації повинен мати виконання IX за ГОСТ 12997-84.

Комплект датчиків
Рисунок 8.4 – Структурна схема комплексу СКУБ-М2

 

Короткі відомостіпро складові частини комплексу СКУБ-М2. Пристрій збору іобробки даних УСОД1 – призначений для забезпечення живлення складових частин комплексу, реалізації функцій вводу-виводу сигналів давачів технологічних параметрів, обробки інформації, переведення в одиниці фізичних величин, масштабування й обміну даними зпультом контролю і керування, блоком спостереження, реєстратором і пристроєм реєстрації в режимі реального часу, створення інформаційного масиву, збереження його в пам'яті, оформлення інформаційного кадру й передачу його на запит споживача.Рисунок 8.5 – Пристрій збору і обробки даних УСОД1

1 Пристрій забезпечує виконання наступних функцій:

а) введення аналогових сигналів (16);

б) виведених аналогових сигналів (4);

в) введення дискретних сигналів (1);

г) виведення дискретних сигналів (8);

ґ) з'єднання по послідовному інтерфейсі (RS-485) з іншими пристроями для передачі інформації;

д) обробку інформації, у тому числі: нормування вхідного сигналу (масштабування і переведення в одиниці фізичної величини відповідного контрольованого параметра), програмно реалізується згладжування показів давачів від випадкових завад;

е) обчислення параметрів;

є) розпізнавання технологічних операцій;

ж) зберігання накопиченої інформації;

з) програмне керування збором і обробкою інформації;

і) автоматичний перезапуск після короткочасних порушень живлення або збоїв з роботі контролера;

ї) контроль функціонування складових частин контролера;

к) тестування складових частин комплексу.

2 Параметри живлення

2.1 Електричне живлення пристрою повинно здійснюватися змінним однофазним струмом напругою 220 В і частотою 50 Гц з наступними коливаннями параметрів:

а) допустимі відхилення напруги живлення:

- тривалі від мінус 15 до 10 %;

- короткочасні (1,5 с) від мінус 30 до 15 %;

б) допустимі відхилення частоти перемінного струму:

- тривалі не більше 5 %;

- короткочасні (5 с) не більше 10 %.

При короткочасних відхиленнях напруги метрологічні характеристики не нормуються і частоти живлення метрологічних характеристик не нормуються

2.2 Резервне живлення пристрою повинно здійснюватися від джерела постійного струму напругою 24±2,4 В.

3 Споживана потужність, В×А, не більше 300.

Рисунок 8.6 – Блок неперервного спостереження

 

Блок спостереження БНЗ – має забезпечувати вимірювання сигналів, що відповідають технологічним параметрам буріння, і відображати в аналоговій формі інформацію про хід технологічного процесу буріння.

 

Рисунок 8.7 – Пульт контролю і керування

 

Пульт контролю і керування забезпечує відображення в цифровій формі інформації про хід технологічного процесу буріння, сигналізацію про відхилення технологічних параметрів від заданої уставки, індикацію службової інформації і формування сигналів для забезпечення керування процесом.

Пульт виконує наступні основні функції:

а) цифрову індикацію значення контрольованих параметрів;

б) світлову сигналізацію відхилення технологічних параметрів від заданих уставок;

в) вибір і введення в комплекс даних про технологічний режим роботи
бурової установки і світлову сигналізацію про обраний режим;

г) вибір і введення уставки нуля параметра;

ґ) видачу дискретних сигналів керування роботою комплексу;
д) світлову сигналізацію про режим роботи пульта;

е) світлову сигналізацію про наявність напруги мережі живлення комплексу;

і) світлову сигналізацію відмови комплексу;

ї) дистанційне керування включенням комплексу.

 

Найменування параметрів, одиниці вимірювання, кількість розрядів цифрової індикації приведені в таблиці 8.5.

Таблиця 8.5 – Кількість цифрової індикації

Найменування параметра й одиниця виміру Границі вимірювання Кількість розрядів
1 Положення талевого блоку відносно стола ротора
2 Частота обертання ротора, хв-1
3 Витрата бурового розчину в нагнітальній лінії, м3/c(л/c) 0,1(100)
4 Витрата бурового розчину на виході з свердловини, %
5 Рівень розчину в приймальних ємкостях, м 1,6
6 Зміни витрати бурового розчину на виході зі свердловини, % 100-0-100
7 Температура бурового розчину, °С
8 Густина бурового розчину, кг/м3 800-2600

Рисунок 8.8 – Пристрій реєстрації УРИ1

 

Пристрій реєстрації - забезпечує відображення і реєстрацію інформації про хід технологічного процесу буріння, що надходить від пристрою збору й обробки інформації УСОД 1.

1 Пристрій забезпечує виконання таких основних функцій:

а) прийом від пристрою збору й обробки інформації УСОД1 у реальному часі даних про хід технологічного процесу буріння (19);

б) відображення технологічних параметрів буріння ;

в) друк параметрів у масштабі часу;

г) нагромадження даних у базі даних реального часу;
ґ) перегляд архівів.

2 Електричне живлення пристрою повинне здійснюватися змінним однофазним струмом напругою 220 В і частотою 50 Гц з наступними коливаннями параметрів:

а) допустимі відхилення напруги живлення:
- тривалі від мінус 15 до 10%;
- короткочасні (1,5 с) від мінус 30 до 15 %;

б) допустимі відхилення частоти перемінного струму:
- тривалі не більш 5 %;

- короткочасні (5 с) не більш 10 %.

3 Споживана потужність, Вт, не більше 5.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал