Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема № 18.
«Синдром хронічного болю у череві:

Хронічне порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту: Виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки, ускладнена стенозом; артеріомезентеріальна компресія 12 палої кишки; спайкова хвороба органів черевної порожнини»

Модуль 1. Абдомінальна хірургія.

Змістовий модуль 2. Хірургічна гастроентерологія та проктологія.

Тема № 18. Хронічне порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту: Виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки, ускладнена стенозом; артеріо-мезентеріальна компресія 12 палої кишки; спайкова хвороба органів черевної порожнини.

Визначення: Хронічне порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту- основний прояв хронічних реци­дивуючих захворювань органів черевної порожнини.

При больовому синдромі в черевній порожнині необхідно провести ретельний аналіз клінічного перебігу захворювання і цілеспрямоване додаткове обстеження. Аналіз отриманих даних дозволить сформувати клінічний діагноз захворювання і визначити лікувальну тактику.

При хронічному больовому синдромі у верхньому відділі черевної порожнинихворому показана консультація хірурга та гастроентеролога, а при підтвердженні ускладнень хронічних захворювань жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток - термінова або планова госпіталізація в хірургічне або гастроентерологічне відділення.

Найчастіше причинами хронічного больового синдрому у верхньому відділі черевної порож­нини з хронічним порушенням просування вмісту по шлунково-кишковому тракту є виразкова хвороба шлунка і ДПК, ускладнена стенозом; артеріомезентеріальна компресія 12 палої кишки; спайкова хвороба органів черевної порожнини.

 

Загальні питання розвитку та діагностики хронічного порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту:

1. Виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки, ускладнена стенозом

2. Артеріомезентеріальна компресія 12 палої кишки

3. Спайкова хвороба органів черевної порожнини

Кінцеві цілі навчання за учбовим елементом:

1.Формування попереднього діагнозу

2.Діагностична програма та аналіз одержаних даних

3.Диференційний діагноз (перелік захворювань, диф. діагностичні таблиці з аналізом)

4.Клініко-статистична класифікація захворювання та клінічний діагноз

5.ПРОГРАМА ЛІКУВАННЯ

А) Терміновість госпіталізації

Б) Терміновість операції

В) Передопераційна підготовка

Г) Післяопераційне лікування

Мета практичного заняття: Встановити рівень засвоєння теоретичних знань та практичних

навичок студентами в межах професійно орієнтованих задач лікаря загальної практики за

темою – Хронічне порушення просування вмісту по шлунково-кишковому тракту, яка відноситься до синдром болю у верхньому відділі черевної порожнини. 

Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті:

1.Тестовий контроль знань (комп’ютерний контроль знань за 30 тестовими задачами)

2.Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за питаннями:

- обґрунтування попереднього діагнозу

- визначення діагностичної програми та аналіз отриманих даних

- проведення диференційної діагностики

- формування клінічного діагнозу

- визначення програми лікування

3.Оцінка виконання кожним студентом практичних навичок:

- Аналіз рентгенограм при стенозі шлунку та 12 палої кишки

- Проба Шварта

Інформаційна частина методичної розробки

Мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми:

1.Анатомія, топографічна анатомія та оперативна хірургія – топографо-анатомічна характеристика органів черевної порожнини.

2.Фізіологія– функція органів черевної порожнини.

3.Патологічна фізіологія – патогенез розвитку больового та запального синдромів.

4.Патологічна анатомія – морфологічні зміни у органах черевної порожнини.

5.Мікробіологія, вірусологія та імунологія –місце мікробного фактору у виникненні запальних процесів у черевній порожнині.

6.Загальна хірургія, пропедевтика внутрішніх хвороб –методика опитування та фі-

зікального обстеження хворого

 

Конкретна мета самостійної підготовки до практичного заняття:

Використовуючи базовий рівень знань та вмінь, засвоїти теоретичні знання та практичні навички, які забезпечать оволодіння практично орієнтованими задачами в обсягах:1.Обстеження хворого для визначення клінічного перебігу хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом (опитування хворого та фізікальне обстеження)

2.Обгрунтування та формування попереднього діагнозу захворювань

3.Складання діагностичної програми та аналіз результатів додаткових досліджень

4.Формування переліку захворювань для диференційної діагностики та її проведення

5.Формування клінічного діагнозу на підставі клініко-статистичної класифікації захворювань

6.Формування лікувальної програми.

 

Програма самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Актуальність проблеми хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом.

2. Визначення захворювань, які належать до хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом.

3. Причини та механізм розвитку захворювань, які належать до хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом.

4. Клінічні прояви (скарги, анамнез, дані фізікального обстеження хворого) хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом.

5. Принципи діагностики та обсяг даних, необхідних для формування попереднього діагнозу при захворюваннях, що належать до хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом.

6. Принципи складання діагностичної програми для уточнення попереднього діагнозу та подальшого лікування.

7.Перелік захворювань для проведення диференційного діагнозу, складання диференційно-діагностичних таблиць з порівняльним аналізом.

8.Клініко-статистичні класифікації хронічного порушення просування вмісту шлунково-кишковим трактом, та принципи формування клінічного діагнозу.

9.Обгрунтування організаційно-лікувальної програми.

Практичні навички, які закріплені за учбовим елементом:

  1. Аналіз рентгенограм при стенозі шлунку та 12 палої кишки

2.Проба Шварта

1. Аналіз рентгенограм при стенозі шлунку та 12 палої кишки

Погодинне рентгено­логічне дослідження пасажу барієвої суміші зі шлунка:

а)компенсований стеноз - підвищені тонус і перистальтика шлункової стінки, суміш барію проходить у дванадцятипалу кишку порційно, затримка евакуації від 3 до 12 годин або через 3 години у шлунку зали­шається до 30% барієвої суміші;

б)субкомпенсований стеноз - затримка ева­куації суміші барію із шлунка в дванад­цятипалу кишку від 12 до 24 годин або через 3 години у шлунку залишається від 30 до 80% барієвої суміші;

в)декомпенсований стеноз - затримка ева­куації суміші барію із шлунка в дванад-­

цятипалу кишку понад 24 години, шлунок збільшений в обсязі, стінка шлунка атонічна,

знижена або відсутня її перистальтика, або через 3 години у шлунку залишається понад

80% барієвої суміші.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал