Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема № 7.
«Синдром кровотечі в порожнину шлунково-кишкового тракту.

Гостра та хронічна кровотеча в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту: варикозне розширення вен стравоходу; синдром Маллорі-Вейса; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ускладнена кровотечею; виразкова хвороба

шлунку та дванадцятипалої кишки; геморрагічний гастрит; рак шлунку»

Модуль 1. Абдомінальна хірургія.

Змістовий модуль 1. Ургентна абдомінальна хірургія.

Тема № 7. Гостра та хронічна кровотеча в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту.

Визначення: Гостра та хронічна кровотеча в порожнину шлунково-кишкового трактувиникає внаслідок ураження різних відділівшлунково-кишкового тракту патологічним процесом який ускладнюється кровотечею, що проявляється наявністю зміненої або незміненої крові в випорожненнях, клінікою зростаючої анемії та гіповолемічного шоку.

При підозрі на виникнення гострої кровотечі в порожнину шлунково-кишкового тракту хворому необхідно надати первинну медичну допомогу та терміново госпіталізувати в спеціалізований центр по лікуванню шлунково-кишкових кровотеч або в хірургічний стаціонар багатопрофільної лікарні.

При підозрі на наявність хронічної кровотечі в порожнину шлунково-кишкового тракту показана консультація хірурга, а при його підтвердженні - госпіталізація в хірургічне відділення або інше спеціалізоване відділення (проктологічне, онкологічне).

Причинами гострих та хронічних шлунково-кишкових кровотеч можуть бути більше 100 різних захворювань. Найбільш частими причинами гострої та хронічної кровотечі в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту є варикозне розширення вен стравоходу; синдром Маллорі-Вейса; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ускладнена кровотечею; виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки; геморрагічний гастрит; рак шлунку.

Гостра та хронічна кровотеча в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту.

Доля виразкових кровотеч займає приблизно 50%, кровотечі при пухлинах різної локалізації складають приблизно 15%, при геморрагічному гастриті приблизно 10%, при варикозному розширенні вен стравоходу приблизно 5%, при інших захворюваннях до 20%.

1. Кровотеча при варикозному розширенні вен стравоходує ускладненням захворювання, яке розвивається при розривах варикозних вен стравоходу, внаслідок різниці між внутрішньосудинним та внутрішньопросвітним тиском у хворих з портальною гіпертензією і розвитком портосистемних коллатералей.

2. Синдром Маллорі-Вейса –поздовжні тріщини або розриви слизової стравоходу і шлунка, які супроводжуються повторною блювотою з домішками крові.

3. Кровотеча при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишкиє ускладненням виразкової хвороби, виникаючим внаслідок ураження виразковим дефектом судин, розташованих в стінці шлунку або ДПК.4. Кровотеча при геморрагичному гастритівиникає внаслідок порушення кровообігу в слизовій оболонці шлунку з розвитком кровоточивих ерозій або діапедезної кровотечі.

5. Кровотеча при гастроезофагеальній рефлюксній хворобіє одним із ускладнень ерозій чи виразок стравоходу, виникаючих внаслідок повторного тривалого впливу

шлункового соку, жовчі та панкреатичного соку на слизову стравоходу при

рефлюксі шлункового вмісту до стравоходу.

6. Кровотеча при раковій хворобі шлункує ускладненням, виникаючим внаслідок ураження судин шлунку пухлинним злоякісним процесом та розпадом пухлини з дефектом судин, розташованих в стінці шлунку.

Кінцеві цілі навчання на практичному занятті:

1.Формування попереднього діагнозу

2.Діагностична програма та аналіз одержаних даних

3.Диференційний діагноз (перелік захворювань, диф.діагностичні таблиці з аналізом)

4.Клініко-статистична класифікація захворювання та клінічний діагноз

5.ПРОГРАМА ЛІКУВАННЯ:

А) Засвоєння правил надання першої медичної допомоги на догоспітальному етапі

Б) Терміновість госпіталізації

В) Терміновість операції

Г) Передопераційна підготовка

Д) Післяопераційне лікування

Мета практичного заняття: Досягти необхідний рівень засвоєння теоретичних знань та практичних навичок в межах професійно орієнтованих задач лікаря загальної практики за темою - Гостра та хронічна кровотеча в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту: варикозне розширення вен стравоходу; синдром Маллорі-Вейса; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ускладнена кровотечею; виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки; геморрагічний гастрит; рак шлунку, яка відноситься до синдрому гострої та хронічної кровотечі в порожнину шлунково-кишкового тракту.Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті:

1.Тестовий контроль знань (комп’ютерний контроль знань за 30 тестовими задачами)

2.Теоретичне опитування кожного студента після курації тематичного хворого з оцінкою за питаннями:

- обґрунтування попереднього діагнозу

- визначення діагностичної програми та аналіз отриманих даних

- проведення диференційної діагностики

- формування клінічного діагнозу

- визначення програми лікування

3.Оцінка виконання кожним студентом практичних навичок:

- Тлумачення ендоскопічних ознак активності кровотечі за Forest

- Визначення ступеню тяжкості крововтрати.

Інформаційна частина методичної розробки

Мінімальний базовий рівень знань, необхідний для засвоєння теми:

1.Анатомія, топографічна анатомія та оперативна хірургія – топографо-анатомічна характеристика стравоходу, шлунку, ДПК, тонкої та товстої кишок.

2.Фізіологія– фізіологічні функції клітин крові та органів кровотворення.

3.Патологічна фізіологія – зміни в організмі при крововтраті.

4.Патологічна анатомія – зміни в органах та системах при крововтраті.

5.Мікробіологія, вірусологія та імунологія –імунологічні основи трансфузіології.

6.Загальна хірургія, пропедевтика внутрішніх хвороб– методика опитування та фізікальне обстеження хворого, трансфузіологія: визначення групи крові, проведення проб на сумісність, надання першої доклінічної допомоги.

7.Анестезіологія та інтенсивна терапія –компенсація втрат ОЦК.

Конкретна мета самостійної підготовки до практичного заняття:

Використовуючи базовий рівень знань та вмінь, засвоїти теоретичні знання та практичні навички, які забезпечать оволодіння практично орієнтованими задачами в обсягах:

  1. Обстеження хворого для визначення клінічного перебігу захворювання (опитування хворого та фізікальне обстеження)
  2. Обґрунтування та формування попереднього діагнозу захворювання
  3. Складання діагностичної програми та аналіз результатів додаткових дослідженнь
  4. Формування переліку захворювань, з якими необхідно проводити диференційний діагноз та його проведення
  5. Формування клінічного діагнозу на підставі клініко-статистичної класифікації захворюваннь
  6. Формування лікувальної програми.

Програма самостійної підготовки до практичного заняття:

1.Актуальність проблеми гострої та хронічної кровотечі в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту

2.Визначення захворювань, які можуть приводити до кровотечі в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту

3.Клінічні прояви ( скарги, анамнез, дані фізікального обстеження хворого) гострої або хронічної кровотечі в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту

4.Принципи діагностики та обсяг даних, необхідних для формування попереднього діагнозу

5.Принципи складання діагностичної програми для уточнення попереднього діагнозу та подальшого лікування

6.Перелік захворювань для проведення диференційного діагнозу, складання диференційно-діагностичних таблиць з порівняльним аналізом

7.Клініко-статистичні класифікації захворювань, що входять до синдрому гострої та хронічної кровотечі в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту та формування клінічного діагнозу

8.Обґрунтування організаційно-лікувальної програми.

Практичні навички, які закріплені за практичним заняттям:

1. Тлумачення ендоскопічних ознак активності кровотечі за Forest

2. Визначення ступеню тяжкості крововтрати

1.Активність кровотечі за Forest (ендоскоічна картина):

I1-Forest 1a(активна струмінна)

I2-Forest 1b(активна капілярна)

I3 -Forest 2a (тромбована судина з погрозою кровотечі)

I4-Forest 2b (фіксований згусток крові)

I5-Forest 2c (дрібні тромбовані судини)

I6-Forest 3 (дефект під фібрином)

2.Ступінь важкості крововтрати:

Т1–легкий ступінь важкості

(крововтрата 10-20%, пульс до 90 уд/хв., АТ > 120 мм.рт.ст., шоковий індекс Пульс/АТ – 0,54-0,78; Ер. – 5-3,5 х 10 12/л; Hb - 150-120 г/л; Ht -44-38%; діурез – 50-60 мл/год.)

Т2–середній ступінь важкості

(крововтрата 21-30%, пульс 90 уд/хв., АТ - 120 -80 мм.рт.ст.,

шоковий індекс Пульс/АТ – 0,78-1,38; Ер. – 3,5-3,0 х 10 12/л;

Hb - 120-100 г/л; Ht -38-32%; діурез - 40-50 мл/год.)

Т3 –важкий ступінь

(крововтрата 31-40%, пульс-110-120 уд/хв., АТ- 80-70 мм.рт.ст.,

шоковий індекс Пульс/АТ – 1,38-1,5; Ер. – 2,5-2 х 10 12/л; Hb - 100-80 г/л;

Ht -32-22%; діурез - 30 - 40 мл/год.)

Т4- вкрай важкий ступінь

(крововтрата 41-70%, пульс >120 уд/хв., АТ < 70 мм.рт.ст.,

шоковий індекс Пульс/АТ – > 1,5; Ер. – <2 х 10 12/л; Hb < 80г/л; Ht < 22%;

діурез < 30 мол/год.)

Особливості обстеження хворих з гострою та хронічною кровотечею в порожнину верхнього поверху шлунково-кишкового тракту:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал