Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Частина 2. (Надзвичайні ситуації техногенного та соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки)
(Надзвичайні ситуації техногенного та соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки)

Конкретні цілі :

1. Пояснювати причини виникнення, шляхи попередження та подолання наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та соціально-політичного характеру.

2. Класифікувати надзвичайні ситуації техногенного та соціально-політичного характеру.

3. Характеризувати медико санітарні наслідки при надзвичайних ситуаціях, техногенного та соціально-політичного характеру.

4. Оцінювати наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та соціально-політичного характеру.

5. Запропонувати алгоритм надання першої медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях техногенного та соціально-політичного характеру.

6. Запропонувати алгоритм дій населення при попередженні про надзвичайну ситуацію, під час та в період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та соціально-політичного характеру.

Організація змісту навчального матеріалу

Зміст теми заняття подано графом логічної структури, який включає об’єм інформації яку повинен засвоїти студент.

В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

1. Автотранспортні катастрофи, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

2. Катастрофи на залізницях, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

3. Авіаційні катастрофи, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

4. Катастрофи на морському, річковому транспорті, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

5. Аварії на пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

6. Аварії на шахтах, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

Вміти:

1. Класифікувати надзвичайні ситуації техногенного та соціально-політичного характеру у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368, та інших класифікацій.

2. Складати алгоритм надання першої медичної допомоги потерпілим.

3. Надавати рекомендації, щодо дій населення та потерпілих при попередженні, підчас, та в період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та соціально-політичного характеру характеру.


 

Засоби для контролю:

Контрольні питання:

1. Автотранспортні катастрофи, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

2. Катастрофи на залізницях, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

3. Авіаційні катастрофи, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

4. Катастрофи на морському, річковому транспорті, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.5. Аварії на пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

6. Аварії на шахтах, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні наслідки.

Тестові завдання.

І варіант

1. Вихід із ладу, руйнування споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів та порушення виробничого чи транспортного процесу в наслідок чого на об’єкті чи певній території створюється загроза для життя та здоров’я людей є:

А. Аварією

Б. Катастрофою

В. Надзвичайною ситуацією

Г. Надзвичайною ситуацією для охорони здоров’я

Д. Лихом

 

2. Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, пожежею, що призвела чи може призвести до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та значних матеріальних втрат.

А. Надзвичайною ситуацією.

Б. Надзвичайною ситуацією для охорони здоров’я

В. Надзвичайною ситуацією державного рівня.

Г. Надзвичайною ситуацією природного походження.

Д. Надзвичайною ситуацією техногенного характеру.

 

3. Обставина, що виникла раптово, при якій можливості органів та закладів охорони здоров’я з попередження та ліквідації медичних наслідків НС не відповідають існуючим можливостям і вимагають залучення додаткових медичних сил та засобів ззовні чи суттєвої зміни повсякденних форм та методів роботи.А. Надзвичайною ситуацією.

Б. Надзвичайною ситуацією для охорони здоров’я

В. Надзвичайною ситуацією державного рівня.

Г. Надзвичайною ситуацією природного походження.

Д. Надзвичайною ситуацією техногенного характеру.

 

4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368 за рівнем надзвичайні ситуацій поділяються на:

А. Державний, міждержавний, регіональний, місцевий, об’єктовий, локальний.

Б. Державний, регіональний, місцевий, об’єктовий, локальний.

В. Регіональний, локальний, місцевий, об’єктовий

Г. Державний та міждержавний.

Д. Державний, регіональний, місцевий, об’єктовий.

 

5. Залежно від чисельності потерпілих катастрофи на залізничному транспорті поділяють на 5 категорій, вкажіть яка з наведених класифікацій є вірною:

А. 1 – до 3 чол; 2 – від 4-10 чол; 3 – 10-15 чол; 4 – 16-20 чол; 5 – більше 20 чол.

Б. 1 – до 5 чол; 2 – від 6-20 чол; 3 – 21-30 чол; 4 – 31-50 чол; 5 – більше 50 чол.

В. 1 – до 5 чол; 2 – від 6-25 чол; 3 – 26-100 чол; 4 – 100-150 чол; 5 – більше 150 чол.

Г. 1 – до 5 чол; 2 – від 6-20 чол; 3 – 20-60 чол; 4 – 60-120 чол; 5 – більше 120 чол.

Д. 1 – до 5 чол; 2 – від 6-15 чол; 3 – 16-30 чол; 4 – 31-50 чол; 5 – більше 50 чол.

 

6. Вкажіть вірну структуру санітарних втрат за ступенем тяжкості ушкоджень при аваріях на залізничному транспорті:

А. Легко уражені – 35,0-40,0%; уражені середнього та тяжкого ступеня – 20,0-25,0%;

дуже тяжко уражені – 20,0%; в термінальному стані – 20,0%.

Б. Легко уражені – 10,0-20,0%; уражені середнього та тяжкого ступеня – 40,0-50,0%;

дуже тяжко уражені – 20,0%; в термінальному стані – 20,0%.

В. Легко уражені – 5,0-410,0%; уражені середнього та тяжкого ступеня – 20,0-25,0%;

дуже тяжко уражені – 60,0%; в термінальному стані – 10,0%.

Г. Легко уражені – 5,0%; уражені середнього та тяжкого ступеня – 10,0-15,0%;

дуже тяжко уражені – 30,0%; в термінальному стані – 60,0%.

Д. Легко уражені – 30,0%; уражені середнього та тяжкого ступеня – 60,0%;

дуже тяжко уражені – 5,0%; в термінальному стані – 1,0%.

 

7. Основні причини авіакатастроф:

А. Помилки людей, відмова техніки.

Б. Перевантаження літаку, обледеніння корпусу літака, відмова техніки через вичерпання терміну експлуатації.

В. Перевантаження літаку, обледеніння корпусу літака, відмова техніки через вичерпання терміну експлуатації, помилки людей.

Г. Помилки людей, відмова техніки, метеорологічні фактори, невизначені причини.

Д. Помилки людей, відмова техніки, перевантаження літаку, обледеніння корпусу літака, відмова техніки через вичерпання терміну експлуатації.

 

8. Вкажіть основні ураження постраждалих при авіакатастрофах:

А. Особи з відкритими переломами, кровотечами та черепно-мозковою травмою.

Б. Особи з внутрішніми кровотечами, з черепно-мозковою травмою, з сполученими травмами та опіками.

В. Особи з синдромом розчавлення, з політравмою, з черепно-мозковою травмою.

Г. Особи з механічними пошкодженнями, з черепно-мозковою травмою, з сполученими травмами та опіками.

Д. Особи з нервово-психічними розладами, з переломами кінцівок та хребта.

 

9. Структура уражень постраждалих від катастроф на водному транспорті не включає в себе:

А. Механічні травми.

Б. Термічні опіки.

В. Гострі хімічні отруєння.

Г. Переохолодження.

Д. Баротравми.

 

10. Медичні наслідки аварій на вибухо– та пожежонебезечних об’єктах можуть бути наступні окрім:

А. Термічні опіки, механічні травми.

Б. Баротравма органів дихання, баротравма органів шлунково – кишкового тракту.

В. Розрив барабанної перетинки.

Г. Черепномозкова травма.

Д. Гострі хімічні отруєння.

 

ІІ Варіант

1. Раптова, швидкоплинна подія викликана силами природи чи діяльністю людини, що спричинила чисельні людські втрати, завдала шкоду або загрозу здоров’ю значній кількості людей, викликала руйнування чи знищення об’єктів та інших матеріальних цінностей у значних розмірах, а також спричинила шкоду довкіллю є:

А. Аварією

Б. Катастрофою

В. Надзвичайною ситуацією

Г. Надзвичайною ситуацією для охорони здоров’я

Д. Лихом

 

2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368 за причинами походження надзвичайні ситуацій поділяються на:

А. Техногенного характеру, природного характеру, соціально-політичного характеру.

Б. Техногенного характеру, природного характеру, соціально-політичного характеру, природно-техногенного характеру.

В. Техногенного характеру, природного характеру, соціально-політичного характеру, природно-техногенного характеру, техногенно-природного характеру.

Г. Техногенного характеру, природного характеру, соціально-політичного характеру, змішаного.

Д. Техногенного, природного, соціального, політичного, змішаного характеру.

 

3. Алгоритмом огляду і надання медичної допомоги (АВС) включає в себе наступне окрім:

А. Ревізія порожнини рота і верхніх дихальних шляхів для відновлення функції зовнішнього дихання;

Б. Оцінка частоти і характеру дихальних рухів, при необхідності штучне дихання “ із рота в рот ”, ручні дихальні апарати;

В. Визначення цілісності кровоносних судин і одночасно зупинка зовнішньої кровотечі; оцінка стану органів чуття, насамперед органу зору.

Г. Оцінка стану серцево-судинної системи ( підрахунок пульсу, вимірювання АТ ), непрямий масаж серця;

Д. Введення знеболюючих та кровоспиняючих або тромболітичних препаратів.

 

4. При аваріях в шахтах, пов’язаних з вибухами метану, основне місце в структурі санітарних втрат (50-60%) складають:

А. Механічні травми плюс отруєння оксидом вуглецю.

Б. Термічні опіки.

В. Отруєння оксидом вуглецю.

*Г. Опіки верхніх дихальних шляхів.

Д. Синдром довготривалого зтиснення та розчавлення

 

5. Вихід із ладу, руйнування споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів та порушення виробничого чи транспортного процесу в наслідок чого на об’єкті чи певній території створюється загроза для життя та здоров’я людей є:

А. Аварією

Б. Катастрофою

В. Надзвичайною ситуацією

Г. Надзвичайною ситуацією для охорони здоров’я

Д. Лихом

 

6. Основні причини залізничних катастроф:

А. Перевтома локомотивних бригад та чергового персоналу станції, перевантаження контейнерів, терористичні акти.

Б. Терористичні акти, перевищення терміну експлуатації залізничної колії.

В. Порушення вимог технічної експлуатації колійного господарства та правил безпеки при транспортуванні вантажів, дії зовнішніх факторів, неправильні дії локомотивних бригад та чергового персоналу станції, зіткнення з перешкодами, терористичні акти.

Г. Неправильні дії локомотивних бригад та чергового персоналу станції, зловживання алкогольними напоями під час роботи, перевищення терміну експлуатації залізничної колії.

Д. Зловживання алкогольними напоями під час роботи персоналу станції та локомотивних бригад, зіткнення з перешкодами, терористичні акти.

 

7. Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, пожежею, що призвела чи може призвести до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та значних матеріальних втрат.

А. Надзвичайною ситуацією.

Б. Надзвичайною ситуацією для охорони здоров’я

В. Надзвичайною ситуацією державного рівня.

Г. Надзвичайною ситуацією природного походження.

Д. Надзвичайною ситуацією техногенного характеру.

 

8. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368 за рівнем надзвичайні ситуацій поділяються на:

А. Державний, міждержавний, регіональний, місцевий, об’єктовий, локальний.

Б. Державний, регіональний, місцевий, об’єктовий, локальний.

В. Регіональний, локальний, місцевий, об’єктовий

Г. Державний та міждержавний.

Д. Державний, регіональний, місцевий, об’єктовий.

 

9. Структура уражень постраждалих від катастроф на водному транспорті не включає в себе:

А. Механічні травми.

Б. Термічні опіки.

В. Гострі хімічні отруєння.

Г. Переохолодження.

Д. Баротравми.

 

10. Медичні наслідки аварій на вибухо– та пожежонебезечних об’єктах можуть бути наступні окрім:

А. Термічні опіки, механічні травми.

Б. Баротравма органів дихання, баротравма органів шлунково – кишкового тракту.

В. Розрив барабанної перетинки.

Г. Черепномозкова травма.

Д. Гострі хімічні отруєння.

 

 

Ситуаційні завдання.

1. На залізниці відбулось зіткнення двох потягів в результаті чого з рейок зійшло 2 вагони. Госпіталізовано 5 постраждалих.

Вкажіть відповідно до класифікації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368) рівень НС за поширеністю за кількістю загиблих, кількістю постраждалих. Класифікуйте цю НС. Охарактеризуйте причини виникнення та заходи щодо попередження виникнення, дії при евакуації. Охарактеризуйте медико-санітарні наслідки.

2. В результаті вибуху боєприпасів на складі в місті М. було зруйновано 2 адміністративних будинку, та багатоквартирний 5ти поверховий будинок військовослужбовців. Загинуло 25 чоловік, госпіталізовано 40 постраждалих. Без житла залишилось 200 чоловік.

Вкажіть відповідно до класифікації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368) рівень НС за поширеністю за кількістю загиблих, кількістю постраждалих, кількістю населення з порушеними нормальними умовами життєдіяльності. Класифікуйте цю аварію. Запропонуйте заходи щодо попередження виникнення, та дії при евакуації. Охарактеризуйте медико-санітарні наслідки.

Практичні завдання:

1. Дайте визначення поняття «надзвичайна ситуація»

2. Дайте визначення поняття «аварія»

3. Дайте визначення поняття «катастрофа»

4. Дайте визначення поняття «надзвичайна ситуація для системи охорони здоров’я»

5. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій за причинами походження, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р №368:

6. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру за рівнями реагування, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р №368, та їх характеристику

7. Вкажіть основні причини транспортного травматизму:

8. Вкажіть алгоритм огляду і надання медичної допомоги (АВС) постраждалим.

9. Вкажіть основні причини залізничних катастроф.

10. Приведіть класифікацію залізничних катастроф за кількістю постраждалих:

Додатки:

Класифікація надзвичайних ситуацій та причини їх виникнення

Науково-технічний прогрес не тільки сприяє підвищенню виробництва, покращенню умов праці та росту добробуту населення, але й збільшує ризик виникнення аварій на об’єктах господарювання. Величезне регіональне навантаження промисловими та енергетичними об’єктами збільшує ймовірність виникнення аварій і катастроф, збитки від яких можна порівняти із збитками внаслідок воєнних конфліктів.

Забезпечення національної безпеки є невід’ємною функцією кожної держави як суспільного утворення, покликаного гарантувати сприятливі умови для життя і діяльності її громадян. Оцінка загального стану техногенно-екологічної безпеки є фундаментом, на якому будується стратегія державної політики в галузі захисту населення і територій України від надзвичайних ситуацій (НС).

Проблеми попередження та ліквідації медичних наслідків НС техногенного та природного характеру з метою збереження життя та здоров’я людей, є однією зі складових національної безпеки.

Майже третину всіх промислових об’єктів становлять підприємства пов’язані з виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих отруйних, вибухонебезпечних та вогненебезпечних речовин. За умов економічної кризи, браку коштів, дуже повільно і несвоєчасно здійснюється оновлення або заміна застарілих основних виробничих фондів, рівень зношення обладнання яких наближається до критичного. Все це збільшує вірогідність виникнення техногенних небезпек.

Техногенні та природні процеси можуть привести до виникнення аварій, катастроф і, як наслідок їх, до надзвичайної ситуації на окремому об’єкті чи території.

Аварія – вихід із ладу, руйнування споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів та порушення виробничого чи транспортного процесу в наслідок чого на об’єкті чи певній території створюється загроза для життя та здоров’я людей.

Катастрофа – раптова, швидкоплинна подія викликана силами природи чи діяльністю людини, що спричинила чисельні людські втрати, завдала шкоду або загрозу здоров’ю значній кількості людей, викликала руйнування чи знищення об’єктів та інших матеріальних цінностей у значних розмірах, а також спричинила шкоду довкіллю.

Надзвичайна ситуація (НС)– порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, пожежею, що призвела чи може призвести до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та значних матеріальних втрат.

Надзвичайна ситуація для охорони здоров’я – обставина, що виникла раптово, при якій можливості органів та закладів охорони здоров’я з попередження та ліквідації медичних наслідків НС не відповідають існуючим можливостям і вимагають залучення додаткових медичних сил та засобів ззовні чи суттєвої зміни повсякденних форм та методів роботи.

Таблиця 1.

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368)

2. За рівнем

Рівень НС Поширеність НС Кількість загиблих Кількість постраждалих Кількість населення з порушеними нормальними умовами життєдіяльності
Державний     1.На територію інших держав.   2.Двох або більш регіонів     Понад 10 осіб.   Понад 5 осіб     Більше 300 осіб   Понад 100 осіб     Понад 50 тисяч осіб на тривалий час (більш 3-х діб). Понад 10 тисяч осіб на тривалий час (більш 3-х діб).  
Регіональний 1.На територію двох або більш регіонів (міст обласного значення)   3-5 осіб 50-100 осіб 1-10 тис. на тривалий час
Місцевий 1.За межі потенційно-небезпечного об’єкту, загрожує довкіллю сусіднім населеним пунктам   1-2 особи 20-50 осіб 100-1000 осіб
Об’єктовий Непідпадає під названі вище визначення

2.Відповідно до причин походження НС поділяються на :

а) НС техногенного характеру:

транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з викидом СДОР або РР на об’єктах економіки, на системах життєзабезпечення, в системах зв’язку, телекомунікацій, електроенергетичних системах, на очисних спорудах, наявність в навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК, раптове зруйнування споруд, гідродинамічні аварії.

б) НС природного характеру :

геологічні, метереологічні, гідрологічні (морські, прісноводні), пожежі в природних екосистемах, інфекційна захворюваність людей, отруєння людей, інфекційні захворюваність чи масова загибель сільськогосподарських тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.

в) НС соціально-політичного характеру:

збройні напади, захоплення і утримання важливих об’єктів або реальна загроза вчинення таких акцій, замах на керівників держави та народних депутатів України, напад, замах на членів екіпажу повітряного, морського, річкового судна, викрадення, знищення або спроба знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, встановлення вибухового пристрою в громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті, знищення або викрадення з різних об’єктів зброї, боєприпасів, бронетехніки, вибухових матеріалів, радіоактивних речовин, виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення з викидом уламків реактивних та звичайних снарядів.

Медичні наслідки надзвичайних ситуацій техногенного


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал