Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ. 3.1. Зібрати на робочому столі «Electronics Workbench" схему у відповідності з рис
 

3.1. Зібрати на робочому столі «Electronics Workbench" схему у відповідності з рис. 3.1, та установіть в меню “Analysis” параметри моделювання у відповідності з рис. 3.2.

Рисунок 3.1 – Отримання змінної напруги однієї полярності за допомогою двонапівперіодного випрямляча

 

3.2 За допомогою мультиметра виміряти значення постійної та змінної напруги на виході випрямляча (на навантажувальному резисторі), а за допомогою осцилографа амплітуду і період коливань пульсацій. За формулою (1.4) розрахувати значення коефіцієнта пульсації. Результати вимірювань та розрахунків занести до табл. 3.1.

 

 

 

Рисунок 3.2 – Діалогове вікно параметрів моделювання

 

Таблиця 3.1 – Результати дослідження випрямляча

 

Параметри напруги на виході випрямляча
Напруга постійної складової, V  
Амплітуда пульсацій, V  
Коефіцієнт пульсацій, %  

 

3.3 Перетворити схему рис. 3.1 в схему рис. 3.3, додавши до неї два фільтри, оформлених у вигляді підсхем (Subcircuit).

3.4 Включити в схему RC-фільтр та за допомогою мультиметра виміряти значення постійної напруги на його вході і виході (на навантажувальному резисторі), а за допомогою осцилографа – амплітуду пульсацій. За формулою (1.9) розрахувати значення коефіцієнта згладжування. Результати вимірювань та розрахунків занести до табл. 3.2. Після чого замінити RC- фільтр на LC -фільтр і повторити вимірювання тих же параметрів.

 

Таблиця 3.2 – Результати дослідження фільтрів

 

Параметри напруги RC- фільтр LC –фільтр
Напруга постійної складової до фільтра, V    
Амплітуда пульсацій до фільтра, V    
Напруга постійної складової після фільтра, V    
Амплітуда пульсацій після фільтра, V    
Коефіцієнт згладжування    

 

 

Рисунок 3.3 – Отримання постійної напруги за допомогою фільтрів

 

3.5 Створити в схемі рис. 3.3 дві підсхеми стабілізаторів напруги з безперервним регулюванням та додати одну з підсхем (на транзисторах) в схему пристрою живлення так, як це показано на рис. 3.4.

3.6 Змінюючи навантаження пристрою живлення перемикачем S, виміряти струм, споживаний від первинної мережі і значення постійної напруги і амплітуди пульсацій на вході і виході стабілізатора. Результати вимірювань занести до табл. 3.3. 

 

а)

б) в)

а) схема пристрою живлення;

б) стабілізатор напруги на транзисторах;

в) стабілізатор напруги на операційному підсилювачі

 

Рисунок 3.4 – Стабілізований пристрій живлення постійної напруги з безперервним регулюванням

 

Таблиця 3.3 – Результати досліджень стабілізаторів з безперервним регулюванням при варіації струму навантаження

 

    Параметри Варіант стабілізатора
На транзисторах На ОП
Rн = ∞ Rн = 20 Ω Rн = ∞ Rн = 20 Ω
Струм споживання, mA        
Напруга на вході, V        
Напруга на виході, V        
Амплітуда пульсації на вході, mV        
Амплітуда пульсації на виході, mV        

 

3.7 Підключити навантаження до виходу стабілізатора та, змінюючи напругу живильної мережі 220 Вольт на ± 22 Вольти, виміряти мультиметром постійну напругу на навантаженні. За формулою (1.3) розрахувати коефіцієнт стабілізації. Результати вимірювань та розрахунків занести до табл. 3.4.

3.8 Замінити підсхему стабілізатора на транзисторах на підсхему на операційному підсилювачі і повторити вимірювання тих же параметрів. Результати вимірювань внести до табл. 3.3 та табл. 3.4. 

Таблица 3.4 – Результати досліджень стабілізаторів з безперервним регулюванням при варіації вхідної напруги

 

    Параметри Варіант стабілізатора
На транзисторах На ОП
Напруга мережі, V Напруга мережі, V
Напруга на вході, V            
Напруга на виході, V            
Коєфіцієнт стабілізації    

 

4 ЗМІСТ ЗВІТУ

4.1 Мета роботи.

4.2 Схема пристрою живлення з безперервним регулюванням.

4.3 Результати досліджень у вигляді табл. 3.1 – 3.4.

4.4 Висновки по роботі, які віддзеркалюють переваги та недоліки різних схем побудови ДВЕ.

 

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

5.1 Призначення та склад пристроїв живлення.

5.2 Основні параметри пристроїв живлення.

5.3 Провести класифікацію пристроїв живлення.

5.4 Які функції в ПЖ виконують випрямляч, фільтр?

5.5 Накреслити структурну схему параметричного та компенсаційного стабілізатора та пояснити принцип їх роботи.

5.6 Накреслити структурну схему імпульсного стабілізатора та пояснити принцип його роботи.

5.7 Накреслити структурну схему безтрансформаторного ПЖ та пояснити принцип його роботи.

5.8 Дати порівняльну характеристику параметричного, компенсаційного та імпульсного стабілізатора напруги. Які вони мають переваги та недоліки?

5.9 Які переваги мають безтрансформаторні ПЖ?

5.10 Яким чином забеспечити електромагнітну сумісність ПЖ в РЕА?

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Каяцкас А.А. Основы радиоэлектроники: Учеб. пособие для студентов ВУЗов по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры". – М.: Высш. школа, 1988 – 464 с.

2. Источники электропитания РЭА: справочник/ Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; Под. ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал