Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тип: множинний вибір-множинна відповідь.
Прізвище та ініціали студента ____________________________Група __________________

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ 1

ТЕОРЕТИКО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

1. Тип: закінчити речення. Об’єктом дослідження методики математики є ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Тип:завдання. Методична система навчання математики складається з п’яти компонентів. Заповнить схему методичної системи найменуваннями компонентів й укажіть за допомогою стрілок взаємозв’язки між ними.

 

 
 

 

 


3. Тип: закінчити речення. Серед проблем, які розв’язує методика навчання математики в початкових класах є такі: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

4. Тип: закінчити речення. Серед методів наукових досліджень в області методики навчання математики є такі: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Тип: закінчити речення.Реалізовувати освітню мету навчання математики в початковій школі означає ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Тип: закінчити речення.Реалізовувати розвиваючу мету навчання математики в початковій школі означає______________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Тип: закінчити речення.Реалізовувати виховну мету в процесі навчання математики в початковій школі означає____________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Тип: Закінчити речення.Вимогами до сучасного уроку математики у початковій школі є наступне: ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Тип: Закінчити речення.Особливостями структури комбінованого уроку математики у початковій школі є: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип: множинний вибір-множинна відповідь.

Висловлювання.Серед арифметичних понять, що перелічені нижче, у початковому курсі математики вивчаються…

а) множина натуральних чисел;

б) множина всіх цілих чисел;

в) множина невід’ємних чисел;

г) число і цифра 0;

д) позиційне значення цифри;

е) поняття раціонального числа;

є)дії додавання, віднімання, множення, ділення з натуральними числами;

ж) дії додавання, віднімання, множення, ділення з раціональними числами;

з) звичайні дроби;

и) десяткові дроби;

і) арифметичні дії зі звичайними дробами;

к) закони арифметичних дій: переставний, сполучний, розподільний.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал