Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трофічний ланцюг – це послідовність груп організмів, пов’язаних харчовими відносинами типу_______, що створює певну послідовність передачі речовин та енергії.
Територія навколо потенційно небезпечного підприємства, _________ та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів – це санітарно захисна зона.

призначена для складських приміщень;

у межах якої дозволено проживати населенню;

призначена для проживання людей;

+у межах якої заборонено проживання населення;

призначена для відчуження складських приміщень.

 

Закон біогенної міграції атомів, звучить так: міграція ___________ на земній поверхні та в біосфері загалом здійснюється під переважним впливом живої речовини, організмів.

+хімічних елементів;

косної речовини;

живої речовини;

енергії;

інформації.

 

Пестициди – це загальна назва _______ , що застосовуються для боротьби з небажаними видами рослин, тварин (комах) та мікроорганізмів.

фізичних величин;

+хімічних речовин;

акарицидів;

ГМО;

біологічно активних речовин.

 

Сукупність організмів біосфери або будь-якої її частини, яка виражена в одиницях маси, енергії і інформації _________називається живою речовиною.

за А.Д.Тенслі;

за Зюсом;

+за В. І. Вернадським;

за В.П.Кучерявим;

за В.М. Сукачовим.

 

238. Термін "екосистема" запропонував А. Тенслі, а термін "__________."

В.М. Сукачов.

агроценоз;

фітоценоз;

+ біогеоценоз;

біоценоз;

фітотрон.

 

239. Кількісне співвідношення між _________, яке може бути виражене через їхню чисельність, масу або наявну в них енергію, називається екологічною пірамідою:

+групами організмів різних трофічних рівнів;

автотрофами;

паразитами;

групами організмів одного трофічного рівня;

щільністю популяції.

 

240. Рівень забруднення атмосфери в місцях відпочинку людей (рекреаційних зон) не має перевищувати – _________..одиниць ГДК:

1,0;

0,5;

2,0;

+ 0,8;

1,5.

 

241. Штучне відновлення ґрунтів після їх порушення включає технічний і ……………..етапи рекультивації:

хімічний;

фізичний;

механічний;

+ біологічний;

реабілітаційний.

 

Речовини, що утворюються внаслідок спільної діяльності живих організмів і абіогенних процесів (за В. І. Вернадським, 1926) називають _________ речовиною.

живою;

неживою;

+біокосною;

біогенною;

абстрактною.

 

Динаміка популяцій – масові зміни структури популяції, зумовлені__________ і дією зовнішніх чинників.

генетичними змінами;

+внутрішньо популяційними процесами;

синузіями;

консорціями;

агломераціями.

 

244. Біогена речовина – це _________ осадові породи (кам’яне вугілля, нафта, вапняки та інші), що утворюються за участю живої речовини біосфери.+органічні;

косні;

радіоактивні;

мінеральні

алювіальні.

 

Трофічний ланцюг – це послідовність груп організмів, пов’язаних харчовими відносинами типу_______, що створює певну послідовність передачі речовин та енергії.

колової діаграми;

колообігу речовини;

+"їжа – споживач";

піраміди енергії;

піраміди біомаси.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал