Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яке мито застосовується у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних товарів?
1. Вивізне

2. Ввізне

3. Спеціальне

4. + Антидемпінгове

 

61. Мито нараховується:

1. Органами Державної податкової служби

2. Платниками мита

3. + Органами Міністерства доходів і зборів

4. Міністерством фінансів України

62. Об’єктом оподаткування при обчисленні податку на прибуток є:

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

2. + Прибуток

3. Операції з постачання товарів

4. Операції з реалізації підакцизних товарів

 

Які особи притягуються до відповідальності за вчинення правопорушень з питань оподаткування?

1. Фізичні особи – неплатники податків

2. Посадові особи органів Державної податкової служби

3. + Платники податків, податкові агенти та їх посадові особи

4. Наймані працівники

 

Які є види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування?

1. Особиста, моральна, кримінальна

2. + Фінансова, адміністративна, кримінальна

3. Податкова, моральна, фінансова

4. Моральна, адміністративна, особиста

 

Якою вважається перевірка, що проводиться у приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податку?

1. Документальною виїзною

2. Документальною невиїзною

3. Фактичною

4. + Камеральною

 

Який порядок включення ПДВ у відпускну ціну продукції, робіт, послуг?

1. + (Собівартість виробленої продукції + прибуток) × на ставку податку

2. Собівартість виробленої продукції × на ставку податку

3. Виручку від реалізації × на ставку податку

4. Прибуток × на ставку податку

 

67. Податкова накладна виписується:

1. Покупцем у двох примірниках

2. + У двох примірниках у день виникнення податкового зобов’язання продавця

3. Покупцем і продавцем

4. Представником Державної податкової служби

 

68. Вкажіть, на підставі якого документа у покупця виникає право на податковий кредит:

1. + Податкової накладної, виданої продавцем на вимогу покупця

2. Товарно-транспортної накладної

3. Рахунка-фактури

4. Платіжного доручення

 

69. Вкажіть, на підставі якого документа при продажу товарів виникає податкове зобов’язання з ПДВ:

1. Товарно-транспортної накладної

2. + Податкової накладної

3. Рахунка-фактури

4. Платіжного доручення

 

Яка податкова декларація з ПДВ оформлюється сільськогосподар­ськими підприємствами, що обрали спеціальний режим оподаткування?

1. Податкова декларація з податку на додану вартість

2. + Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)

3. Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)

4. Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) ВИЛУЧИТИ!!!

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал