Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 

1.1

Величину, що є мірою механічної дії одного матеріального тіла на інше, називають ______ .

 

1.2

Сила є міра _____ дії одного матеріального тіла на інше.

 

1.3

Напрям сили – це напрям, за яким ______ матеріальна точка, що знаходиться в спокої, починає рухатись під дією цієї сили.

 

1.4

Силу, прикладену до тіла в будь-якій точці, називають ____________ .

 

1.5

Сили, що діють на всі точки даної частини поверхні чи об'єму, називають ____________ .

 

1.6

Рівнодiйну двох сил, прикладених в одній точці твердого тіла під кутом одна до одної, визначають діагоналлю _____, побудованого на цих силах як на сторонах.

 

1.7

Дві системи сил називають _______ , якщо, не порушуючи стану твердого тіла, одну з них можна замінити іншою.

 

1.8

Силу, еквівалентну даній системі сил, називають ________ системи сил.

 

1.9

Система матеріальних точок (або її окремий випадок – тверде тіло) знаходиться в __________ відносно нерухомої системи відліку, якщо відносно цієї системи всі точки знаходяться в стані спокою.

1.10

Систему сил називають _____ системою сил (еквівалентною нулю), якщо тіло, до якого вона прикладена, знаходиться в рівновазi.

 

1.11

Якщо до твердого тіла прикласти дві рівні за модулем сили, що діють вздовж однієї прямої і напрямлені в протилежні сторони, то стан тіла:

A. Зміниться.

B. Не зміниться.

C. Не зміниться, якщо тіло до прикладання цих сил

було в спокої.

 

1.12

Якщо дві сили, прикладені до твердого тіла, рівні за величиною i діють уздовж однієї прямої в протилежні сторони, то вони взаємно _______________ .

 

1.13

Сили дії та протидії:

A. Рівні за модулем і мають один напрям.

B. Рівні за модулем i мають протилежний напрям.

C. Різні за модулем i мають один напрям.

D. Різні за модулем i мають протилежний напрям.

 

1.14

Сили дії та протидії двох твердих тіл:

A. Утворюють зрівноважену систему сил.

B. Не утворюють зрівноважену систему сил.

C. Можуть утворювати як зрівноважену так i нез-

зрівноважену систему сил.

 

1.15

Сили дії та протидії двох тіл прикладені:

A. До одного тіла.

B. До різних тіл.

C. Залежно від умови задачі можуть бути прикла-

дені як до одного, так і до різних тіл.

 

1.16

Силу, що діє на тверде тіло в деякій точці:

A. Не можна переносити в іншу точку тіла.

B. Можна переносити вздовж лінії дії цієї сили в

іншу точку тіла.

C. Можна переносити у будь–яку точку тіла.

 

1.17

Сила, що прикладена до твердого тіла, є вектор:

A. Прикладений.B. Ковзний.

C. Вільний.

 

1.18

Тіло, що має можливість здійснювати будь–який рух з даного положення, називають _____________ .

 

1.19

Якщо рух твердого тіла обмежений іншими тілами, то тіло називають ______________ .

 

1.20

Обмеження на рухи твердого тіла, що зберігаються при будь–яких силах, прикладених до тіла, називають __________ твердого тіла.

 

1.21

Дії в’язей на невільне тіло характеризують cилами, які називають ____________ в’язей.

 

1.22

Не змінюючи стану твердого тіла, в’язь, накладену на нього, можна відкинути, замінивши її дію ___________ в’язі.

 

1.23

Якщо в’язь, накладену на тіло, відкинути і замінити її дію на це тіло відповідною реакцією в’язі, то:

A. Стан тіла зміниться.

B. Стан тіла не зміниться.

C. Стан тіла може як змінитися, так і не змінитися

залежно від активних сил, що діють на тіло.

1.24

Сили, що спричинені дією тіл, які не входять до системи, що розглядають, називають ____________ .

 

1.25

Сили взаємодії між матеріальними точками однієї і тієї системи називають _________ .

 

1.26

У твердому тілі всі внутрішні сили утворюють систему сил, еквівалентну _____________ .

 

1.27

Для визначення внутрішніх сил в теоретичній механіці застосовують метод _____________ .

 

1.28

У разі застосування методу перерізів:

A. Внутрішні сили переводять у категорію зовнішніх.

B. Зовнішні сили переводять у категорію внутрішніх.

C. Реакції в’язей переводять у категорію активних сил.

 

1.29

Збіжною системою сил, що діє на тверде тіло, називають систему таких сил, лінії дії яких перетинаються в ___________ точці. 

1.30

Збіжну систему сил, що діє на тверде тіло, можна привести до _________.

 

1.31

Модуль рівнодійної системи двох збіжних взаємно перпендикулярних сил і дорівнює:

A. .

B. .

C. .

1.32

Моментом сили відносно осі називають проекцію на цю вісь моменту сили відносно ________ точки на цій осі.

 

1.33

Позначення проекції моменту сили на вісь замінити на позначення :

A. Не можна.

B. Можна завжди.

C. Можна тільки при певному виборі точки .

 

1.34

Якщо сила і вісь лежать в одній площині, то момент сили відносно осі дорівнює __________ .

 

1.35

Якщо сила і вісь знаходяться у одній площині, то момент сили відносно осі:

A. Максимальний.

B. Мінімальний.

C. Дорівнює нулю.

 

1.36

Проекція на вісь моменту сили відносно початку координат:

A. .

B. .

C. .

 

1.37

За робочим правилом визначення моменту сили відносно осі спочатку проектуємо цю силу на площину, що _________ до даної осі.

 

1.38

Систему двох прикладених до твердого тіла cил, рівних за модулем i протилежних за напрямом, лінії дії яких лежать на паралельних прямих, називають ________ сил.

 

1.39

Момент пари сил дорівнює: A. . B. . C. .

 

1.40

Найкоротшу відстань між лініями дії пари сил називають

_______ пари.

 

1.41

Якщо модулі сил, що складають пару сил, збільшити в разів, то модуль моменту пари:

A. Збільшиться в раз.

B. Збільшиться в раз.

C. Не зміниться.

 

1.42

Позначення моменту пари сил замінити на позначення :

A. Не можна.

B. Можна завжди.

C. Можна тільки при певному виборі точки О.

 

1.43

Пару сил, що діє на тверде тіло, можна повертати в _________ її дії на будь–який кут.

 

1.44

Не змінюючи моменту пари сил, що діє на тверде тіло, її можна переносити в площину, _________ площині дії пари.

 

1.45

Дія пари сил на тверде тіло не змінюється в разі такої зміни сил цієї пари та її плеча, за якої ________ пари залишається незмінним.

 

1.46

Якщо пару сил, що діє на тверде тіло, не змінюючи моменту пари, переміщувати в площині її дії, то стан даного тіла:

A. Не зміниться.

B. Зміниться.

C. Не зміниться, якщо плече пари не змінювати.

 

1.47

Момент результуючої пари сил дорівнює _________ сумі моментів складових пар сил.

 

1.48

Дві пари сил, що мають геометрично однакові моменти, __________ одна одній.

 

1.49

Для пар сил з моментами , що лежать відповідно в площинах Oxy, Ozy i Oxz , модуль моменту результуючої пари дорівнює: A. . B. C. 0.  

 


 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал