Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ризик та його критерії
Чим більше чинників впливають на прогнозовану систему, тим вужчий горизонт обізнаності і більше помилок у прогнозуванні настання тієї або іншої події. Саме тому, оцінка ринкової кон'юнктури як моментної події має ймовірний характер.

Ступінь (можливість) настання непередбачуваної події прийнято пов'язувати з поняттям ризику.

Ризик на ринку визначається непевністю у досягненні результату, як наслідок множини малопередбачуваних дій учасників ринку. Для кожного об'єкту ринку існує власний підприємницький ризик (вид ризику):

- продавця та покупців;

- інвестора;

- підприємства;

- торговельного комерсанта.

Підприємницькі ризики класифікуються за рівнем збитків: ризик повних або часткових збитків (банкрутство, інфляційний ризик, фінансовий, тощо).

Контрольні питання

1. Що являє собою прогноз товарного ринку?

2. Які існують вимоги до прогнозу товарного ринку?

3. Що таке прогноз збуту?

4. Охарактеризуйте кількісні та некількісні методи прогнозування збуту.

5. Що таке ризики та їх види?

6. Методика розрахунку рівня ризику.

 

Вправа 1.

Визначить коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні 4 гри. приблизний обсяг попиту на товар становитиме 20 тис. одиниць на рік, а при ціні 3 грн. - 30 тис. одиниць на рік.

 

Вправа 2.

Еластичність попиту населення на товар за ціною становить - 0,6, а за доходом +0,8. У подальшому періоді доходи населення збільшаться на 6%, а ціна товару зросте на 20 %. Як зміниться обсяг попиту на даний товар?

 

Вправа 3.

Вплив еластичності на цінову політику

За даними останніх місяців підприємство зауважує значне скорочення обсягів збуту. Ціна одиниці виробляємо! продукції Ц1=25ГРН/ОДИН. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер із маркетингу розмірковує, чи варто змінювати цін.

Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив еластичність попиту на продукцію від ціни на рівні Е= -2,7 %.

Чи порадили б Ви менеджеру прийняти рішення про зниження ціни на 3 грн/один, якщо дотепер щомісяця у середньому продавалось N1= 670 одиниць товару, змінні витрати на виробництво і продаж однієї одиниці товару становлять V=17 грн/один, а постійні витрати F=1275 грн. на місяць? Треба, щоб балансовий прибуток сягав не менше 18% від обсягів продажу.

 

Література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1 Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг [Текст]. – Ольга Федорівна Оснач, Володимир Петрович Пилипчук, Лілія Павлівна Коваленко, К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал