Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЕКОЛОГО-БІОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОННИХ ТРАВ
Вимоги до газонних трав.

І. Морфологічні.

1. Приземний ріст.

2. Загальна декоративність травостою.

3. Інтенсивність забарвлення.

ІІ. Біологічні.

1. Пагоноутворююча здатність.

2. Насіннєва продуктивність.

3. Стійкість до скошування (Отавність).

4. Стійкість до витоптування.

ІІІ. Екологічні.

1. Зимостійкість.

2. Посухостійкість.

3. Стійкість до шкідників.

4. Стійкість до хвороб.

5. Відношення до трофності.

6. Відношення до гідроморфності.

ІV. Фітоценотичні.

1. Конкурентна здатність.

2. Ярусність.

3. Домінантність.

4. Проективне вкриття.

 

На луках Євразії зустрічається до 12000 видів багаторічних трав. Еколого-біоморфологічна класифікація газонних трав складає теоретичну і практичну основу для дослідження біологічних особливостей видів газонних трав і створення стійких довговічних газонних культурфітоценозів. В літературі наводяться дані з класифікації трав Курильчик,1971,1977; Берестенникова,1975,1977; Раик,1977 та інші. Класифікація Лаптєва (Лаптев,1983) охоплює всі відмічені ними сторони Рис.7.1

ГАЗОННІ ТРАВИ

БІОМОРФИ ЕКОМОРФИ

Багаторічність та довговічність Геоелемент

Багаторічні полікарпики Кліматоморфи¦

Довгорічники (більше 10 років) хамефіти

Середньодовгорічники (6 - 10) гемікриптофіти

Малорічки ( до 5 років) криптомофіти

Дворічні монокарпики геофіти

Однорічні монокарпики терофіти

Спосіб розмноження Термоморфи

насінням мезотермофіти

насінням і кореневищами оліготермофіти

Тип пагоноутворення мегатермофіти

Розеточність Геліоморфи

Тип кущіння геліофіти

рихлокущові сциофіти

кореневищні геліосциофіти

довгокореневищні сциогеліофіти

короткокореневищні Трофоморфи

кореневищно-кущові мезотрофи

кореневищно-рихлокущові мегатрофи

кореневищно-компактнокущові оліготрофи

дернові Факультат. трофоморфи

щільнодернові нітрофіли

компактнодернові ацидофіли

столоноутворюючі галофіли

повзучі Галофіти

повзучі з припіднімаючими ксерогалофіти

пагонами мезогалофіти

клубневі та цибулинні гігрогалофіти

Тип кореневої системи Гідроморфи

поверхнева гігрофіти

об‘ємна мезофіти

густомочкувата ксерофіти

середньомочкувата Ценоморфи

рідкомочкувата сільванти

глибинна (стержнева) пратанти

Ярусність в травостої степанти

верхові дезартанти

напівверхові Стійкість до несприятливих

низові факторів середовища

Темп розвитку нестійкі

швидкорозвиваючі (ярові) середньостійкі

середньо- стійкі

поволірозвиваючі (озимі

Група за якістю утворюваного газону

(оцінка за 100 бальною шкалою)

Рис.7.1. Характеристика газонних трав за життєвими формами

Розглядувана класифікація газонні трави розглядає окремо за біологічними та екологічними морфами, які є рівнозначні при формуванні газонних травостоїв. В основному, це представники родини злакових (Poaceae), бобових (Fabaceae), осокових (Cyperaceae).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал