Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота №2. 1. Визначте загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є бутен: А.СnН2n+2 Б
З ДИСЦИПЛІНИ ‘ОРГАНІЧНА ХІМІЯ’

 

Варіант 25

1. Визначте загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є бутен:

А.СnН2n+2 Б. СnH2n-2 В.CnH2n Г.CnH2n+1

 

2. Укажіть тип хімічного звязку, що переважає в органічних сполуках:

А. водневий Б.металічний В. йонний Г.ковалентний

 

3. Виберіть твердження щодо спостереження пропускання метану через водний розчин калій перманганату:

А. утворюється осад Б. зникає фіолетове забарвлення В. газ поглинається Г. взаємодія не відбувається

4.Укажіть назву вуглеводню, формула якого:

А.3,2-диметилгексан Б.2,3-диметилгексан В.2,3-диметилпентан Г.3,3-диметилпентан

 

5. Встановіть сполуку, з якою гідроген хлорид взаємодіє за правилом Марковникова:

А. 2-бутін Б. 2-бутен В. 1-бутен Г. 3-гексен

 

6. Встановіть сполуку, яка утворюється при відщепленні гідроген хлориду від 2-хлорбутану:

А.бут-2-ен Б. 1бут-1-ен В. бут-2-ін Г.бутан

 

7. Який ненасичений вуглеводень можна одержати з 1,2-дибромбутана СНВr-СНBr-СН2-СН3 у реакції зі спиртовим розчином гідроксиду калію:

 

А. СН2=СН-СН2-СН3 Б.СН ≡С-СН3 В. СН2= СН-СН=СН2 Г.СН≡С-СН2-СН3

 

8. Визначте речовини, що є продуктами спиртового бродіння глюкози:

А. етиловий спирт та вуглекислий газ Б. етиловий спирт та кисень В. метиловий спирт та водень Г. метиловий спирт та вуглекислий газ

 

9. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроксидом:

А. етан Б. натрій етаноат В. етанол Г. натрій ацетат

10. Укажіть до якого класу сполук за хімічною будовою належать жири:

А. солі Б. естери В. альдегіди Г. карбонові кислоти

11. Приведіть у відповідність колонки:

Назва вуглеводню Структурна формула
А.бут-1-ен 1.
Б. 3-бромо-3,4-диметилпентан 2.
В.2-метилпроп-1-ен 3.
Г.1,1,3-трихлоро-2-метилпропан 4.

12. Приведіть у відповідність колонки:

Оксигеновмісна сполука Формула
А.бутанова кислота 1.СН3(СН2)3СООН
Б. метанова кислота 2.СН3(СН2)5СООН
В.пентанова кислота 3.СН3(СН2)2СООН
Г. метанова 4.НСООН

13. Приведіть у відповідність колонки:

Оксигеновмісна сполука Формула
А.пропан-1-ол 1.СН3(СН2)3СН2ОН
Б. гептан-1-ол 2.СН3СН2СН2СН2ОН
В.пентан-1-ол 3.СН3СН2СН2ОН
Г. бутан-1-ол 4.СН3СН2(СН2)4СН2ОН

14. Розмістіть систематичні назви альдегідів у порядку зростання кількості атомів Карбону у формулі:А. метаналь Б. пропаналь В. гептаналь Г. пентаналь

15. Укажіть послідовність реагентів у схемі хімічних перетворень:

С2Н6 1 2 3 4

А. С2Н2 Б.С2Н4 В.С2Н5Cl Г.C2H5OH

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал