Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота №2
З ДИСЦИПЛІНИ ‘ОРГАНІЧНА ХІМІЯ’

Варіант 22

1. Укажіть загальну формулу алкенів:

А.СnН2n+2 Б.СnH2n-2 В.CnH2n Г.CnH2n+1

 

2.Виберіть вуглеводень, в молекулі якого немає первинних атомів карбону:

А.2,2,3, 3-тетраметилбутан Б. метилциклогексан В. ізобутан Г.циклопропан

 

3.Укажіть типи зв'язків, що утворюються у разі sp3 — гібридизації:

А. π-зв'язки Б. σ-зв'язки В. один σ- та один π-зв'язок Г. один σ- та два π-зв'язки

4.Укажіть назву вуглеводню, формула якого:

А. 2,4,4-триметилпентан Б. 2,2,4-триметилпентан В. 2,2,3,3 -тетраметилбутан Г. 2,4,4-триметилгексан

 

5. Встановіть сполуку, яка є продуктом реакції приєднання води до 1-бутену:

А. бут-1-ін Б. бутан-1-ол В. бут-2-ін Г. бутан-2-ол

 

6. Встановити сполуку, яка є продуктом реакції

2 СН3 – СН – СН2 - Вr + 2 Na

СН3

А. 2,3,3-триметилбутан Б. 2,3-диметилбутан В. 2,4-диметилпентан Г. 2,5-диметилгексан

 

7. Якою реакцією можна підтвердити рухливість «Н» у гідроксильній групі:

А. з Na Б. з H2SO4 В. з бромом Г. з С2Н5ОН

 

8. Які з перерахованих речовин відносяться до карбонільних сполук:

А. бутаналь та ацетон Б. фенолоформальдегідна смола та бутаналь В. ацетон та бромацетофенон   Г. бромацетофенон та бутанова кислота  

9. Сахароза відноситься до:

А. моносахаридів Б. дисахаридів В. трисахаридів Г. полісахаридів

10. Гліцин – це:

А.амінопропіонова кислота Б.диамінооцтова кислота В.α,β-амінопропі онова кислота Г. амінооцтова кислота

11. Приведіть у відповідність колонки:

Назва вуглеводню Структурна формула
А.бутан-1,2,3,-триол 1.  
Б. 2-метилпропан-1,2,-диол 2.
В.2-метилпропанл-1,3-диол 3.
Г.пропан-1,2,3-триол 4.

12. Приведіть у відповідність колонки:

Речовина Речовина
А.ізомерпропан-1-олу 1.пропан-2-ол
Б. гомолог пропан-1-олу 2.2-метил-бутан-1-ол
В.ізомер бутан-1-олу 3.пентан-1-ол
  4.2-метил-пропан-2-ол

13. Приведіть у відповідність колонки:

Оксигеновмісна сполука Формула
А.пропаналь 1.СН3СН2СНО
Б. бутаналь 2.СН3(СН2)3СНО
В.гексаналь 3.СН3(СН2)4СНО
Г. пентаналь 4.СН3(СН2)2СНО

14. Розмістіть назви вуглеводнів у порядку зростання кількості атомів Гідрогену у формулі:

а) бут-1-ен б) нон-1-ен в) гепт-1-ен г) пент-1-ен

15. Укажіть послідовність реагентів у схемі хімічних перетворень:С3Н8 1 2 3 4

а) С6Н14 б) С6H12 в) С6Н13ОН г)С3Н7Cl

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.236 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал