Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА: КЛІМАТ ТА ВНУТРІШНІ ВОДИ ПОЛТАВЩИНИ
 

МЕТА: Навчити складати характеристику клімату і вод території за комплексом карт та інших довідкових джерел.

ОБЛАДНАННЯ: АПУЕР, атласи області (або його макет), довідники з клімату та гідрології, фізичні карти України та Полтавщини, роздаткові матеріали з теми “Клімат”.

ЛІТЕРАТУРА: а) Полтавська область – Полтава, 1998. – С. 35-48.

Методика викладання географії Полтавщини. – частина 1. – С. 28—53.

Булава Л.М. Географія Полтавської області. – 1999. - С. 12 – 18.

б) Климат Полтавы /под ред.В.Н.Бабиченко. — Л., 1982.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Завдання: Складіть письмову характеристик клімату та внутрішніх вод своєї адміністративної області за планом:

 

КЛІМАТ

1. Положення в схемі кліматичного районування (дивись роздаткові матеріали). Тип клімату.

2. Характеристика радіаційного режиму (АПУЕР, С.78; посібник):

а) кут нахилу сонячних променів (схилення Сонця) в дні рівнодення і сонцестояння над північною і південною крайніми точками області;

б) тривалість сонячного сяяння (те ж);

в) показники сумарної радіації (за рік);

г) показники радіаційного балансу (за рік);

д) тепловий баланс (за рік), С.79 АПУЕР.

3. Характеристика циркуляційного режиму атмосфери:

а) типи повітряних мас, які приймають участь у формуванні кліматичних умов; їх повторюваність на протязі року (роздаткові матеріали);

б) вкажіть баричні центри дії атмосфери, які впливають на кліматичні умови області (холодний, теплий і перехідні сезони). Які типи і підтипи повітряних мас зв’язані з ними?

в) положення атмосферних фронтів відносно території області в різні сезони;

г) напрямок руху циклонів у різні сезони (С.80 АПУЕР).

4. Термічні умови (вказати напрямок зміни показників): - С.82 АПУЕР:

а) середньорічна температура повітря (від… до);

б) середньомісячна температура січня (від… до);

в) середньомісячна температура липня (від… до);

г) абсолютний максимум і мінімум температур на території області.

5. Умови зволоження (вказати напрям зміни):

а) річна сума атмосферних опадів (С.87; довідники);

б) режим опадів (С.88-89);

в) висота і тривалість снігового покриву (С.89);

г) випаровуваність і коефіцієнт зволоження (орієнтовно).

6. Висновки про вплив факторів кліматоутворення на термічний режим і умови зволоження.

7. Характеристика агрокліматичних показників:

а) сума активних температур вище +10оС (С.82 АПУЕР);

б) тривалість кліматичного літа (С.83 АПУЕР);

в) тривалість безморозного періоду (83);

г) тривалість вегетаційного періоду і дати переходу температури через +1оС; +10оС; +15оС (С.84 АПУЕР);

д) коефіцієнт зволоженості (за В.П.Поповим) і положення в схемі агрокліматичного районування — за В.П.Поповим (С.92) та Г.Селяниновим (Методика викладання географії Полтавщини, табл. 10).8. Стихійні метеорологічні явища (С.90; реферат по книзі: Неблагоприятные метеорологические явления на территории Украины. — Л., 1991.).

 

ВНУТРІШНІ ВОДИ

9. До басейну яких річок належить (С.107 АПУЕР).

10. Густота річкової сітки (С.107).

11. Шар (чи модуль) середнього багаторічного стоку (С.108).

12. Живлення і режим водного стоку річок (за літературними джерелами).

13. Льодовий режим (С.109).

14. Каламутність річок (С.110).

15. Гідрохімічна характеристика річок (С.112).

16. Водоносні горизонти (С.60-62). Запаси підземних вод (С.63).

17. Штучні водойми.

18. Водний баланс. Ресурси місцевого стоку (С.113; літературні джерела).

 

ФОРМА ЗВІТУ: письмова характеристика за типовим планом, індивідуальне опитування.

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №3

ТЕМА: ГРУНТОВО-РОСЛИННИЙ ПОКРИВ і ТВАРИННИЙ СВІТ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ. РОСЛИНИ і ТВАРИНИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ.

 

МЕТА: закріпити знання про закономірності поширення грунтово-рослинного покриву, та виявити особливості його розміщення у межах Полтавщини; закріпити навички аналізу чинників ландшафтоутворення. Сформувати уміння характеристики фізико-географічного району; сформувати знання про причини екологічних проблем в області й можливі шляхи їх вирішення.

 

ОБЛАДНАННЯ: настінні карти України — ґрунтів, рослинності, тваринного світу, ґрунтів Полтавщини; гербарії, фото, зразки літератури, фізична карта, фізико-географічного районування; роздаткові дидактичні матеріали, екологічні карти України і Полтавщини. 

 

ЛІТЕРАТУРА:

а) основна: 1. Полтавська область.Природа. Населення, Господарство — Полтава, 1998. — С.42-60;

2. Методика викладання географії Полтавщини. — Полтава, 1994. — частина 1. — С.54-68.

б) додаткова:

3. Ґрунти Полтавської області. — Харків, 1969. — 76с.;

4. Байрак О.М. Конспект флори Лівобережного Придніпров’я. — Полтава: Верстка, 1997. — 164с.;

5. Байрак О.М., Стецюк Н.О. та .інші. Збережи, де стоїш, де живеш (по сторінках Червоної книги Полтавщини). — Полтава, 1998. — 204с.

6. Байрак О.М. та інші. В гаю заграли проліски (розповіді про весняні рослини Полтавщини). — Вид 2-ге.— Полтава, 2001. — 77с.;

7. Заповідна краса Полтавщини /Андрієнко Т.Л. та інші. — Полтава, 1998;

8. Чайка В.Я. Зелені шати Полтавщини. — Полтава, 1994.

9. Зелена книга України. – К., 1992. (читальний зал №1).

10. Дивись каталог статей у відділі бібліографії ПДПУ, каталог краєзнавчої літератури обласної бібліотеки.

11. Байрак О.М., Проскурня М.І., Стецюк Н.О. та ін. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території. — Полтава, 2003. — 212с.

12. Андрієнко Т.Л., Байрак О.М., Залудяк М.І. та інші. Заповідна краса Полтавщини. — Полтава, 1996. — 184с.

13.Методика викладання географії Полтавщини. — частина ІІ. — Полтава, 1994. — С.13-16.

14.Булава Л.М. Географія Полтавської області. — Полтава, 1999. — C.23-30.

15.Физико-географическое районирование Украинской СССР. — К., 1968.

16.Географічна енциклопедія України. — Томи 1 – 3. - К., 1989-1993.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Складіть характеристику ґрунтового покриву Полтавщини (у вигляді таблиці охарактеризуйте найпоширеніші ґрунти):

Тип (підтип) ґрунту Закономірності поширення Якість (балів) Види і різновидності. Умови їх формування
       
       

 

2. Охарактеризуйте закономірності поширення природних типів рослинності у межах області.

Типи і угруповання Закономірності поширення
   
   

3. Угруповання рослинності, занесені до “Зеленої книги” України: закономірності їх розташування.

4. Рослини і тварини Полтавщини, занесені до європейського червоного списку.

5. Тварини Полтавщини, занесені до “Червоної книги України”; їх екотопи.

6. Рослини Полтавщини, занесені до “Червоної книги України”, їх екотопи.

7. Розгляньте карту класифікації ландшафтів у межах Полтавщини, та ландшафтні профілі. Запишіть назви видів ландшафтів по лініях профілів. Поясніть закономірності зміни ландшафтів по цих профілях.

8. Розгляньте карту фізико-географічного районування у межах Полтавщини. Складіть схему-граф районування, згадайте критерії виділення кожної з одиниць.

3) У вигляді таблиці послідовно охарактеризуйте:

а) природні зони і їх межі;

б) фізико-географічні провінції;

в) фізико-географічні області й підобласті;

г) по одному з фізико-географічних районів у межах кожної області (підобласті).

9. Екологічні проблеми природокористування на території Полтавської області.

10.Екологічна мережа Полтавщини. Екологічні коридори. Регіональні ландшафтні парки. Природоохоронні території загальнодержавного значення.

11. На контурну карту нанесіть найважливіші природоохоронні території:

 

регіональні ландшафтні парки: Диканський, Кременчуцький, Нижньоворслянський, Гадяцький;

заказники: Гракове, Короленківська дача, Нижньопсільській, Білецьківські плавні, Вільхівщинський, Лучківський, Сулинський, Червонобережжя, Дейманівський, Середньосульський, Куквинський, Плехівський, Великоселецький, Рогозів Кут, Солоне, Руський Орчик, Святилівський, Михнівський, Малоперещепинський.

 

Пам’ятка природи — “Парасоцький ліс”.

 

Устимівський дендропарк.

 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва: Ковпаківський, Полтавський міський, Хомутецький, Березоворудський.

 

ФОРМА ЗВІТУ: картосхема, усне опитування, виконані таблиці, їх аналіз та письмові завдання.

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №4

 

ТЕМА: Населення і трудові ресурси Полтавської області.

 

МЕТА: закріпити знання про населення Полтавської області, його структуру та динаміку.

ОБЛАДНАННЯ: Карта населення України, карта Полтавської області, географічний атлас Полтавської області.

 

ЛІТЕРАТУРА:

А) Основна:

1. Полтавська область : Географічний атлас : Моя мала Батьківщина / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – / [голова ред. кол. Л. М. Булава ; відп. ред. Т. В. Погурельська]. – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2004. – 20 с.

2.Методика викладання географії Полтавщини/ Л.М.Булава, О.М.Мащенко, Л.М.Кушнір та інші. – Полтава: ПДПІ – ПОІПОПП, 1994. – 138 с.

3. Полтавська область : природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис / [Аліман М.В., Андрієнко В. В., Булава Л. М. та ін.] ; за ред. К. О. Маца. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Полтава : Полтавський літератор, 1998. – 336 с.

4.Булава Л.М. Географія Полтавської області. – Підручник для учнів 8-9 класів. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 56 с.

5.Кушнір Л.М. Географія рідного краю (економіко-географічна характеристика Полтавської області) : Посібник. — Полтава : ПДПУ, 2008. — 60 с.

Б) Додаткова:

1. Булава Л.М. Географія Полтавської області. – Підручник для учнів 8-9 класів. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 56 с.

2. Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. геогр. наук. — К.: ЦМО, 1998. — 18 с.

3. Місцевий та регіональний розвиток в Україні: досвід Полтавщини. — Київський Центр Ін-ту Схід-Захід. — К.: Міленіум, 2001. — 286 с.

4. Полтавська область / Дудник І.М., Галицький В.І., Коваленко Г.М. — Географічна Енциклопедія України. — Т.3. — 1993. — С. 62-67.

5. Статистичний щорічник Полтавської області за 2009 рік /Держкомстат України. — Полтава: Полтавське обласне управління статистики, 2010. — Частина 1. — 476 с.

6. Кушнір Л.М., Кушнір Л.Л. Сучасна Полтава // Краєзнавство. Географія. Туризм. — № 3 (584). — січень 2009. — С. 2-5.

7. Дудник І.М, Логвин М.М. Працересурсний потенціал Полтавщини: суспільно-географічний аспект. — Полтава: ПіБ-МНТУ, 2004. — 163 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал